Јавна књига поднетих захтева за процену утицаја пројеката на животну средину;

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022