Бесплатна правна помоћ

Рад са странкама од 8:00 до 14:00 (Пауза траје од 10,30 до 11,00 часова.)
Одговорно лице: 
Канцеларија: 4
Бечеј, Трг Ослобођења 2
е-маил:
Телефон: 064/8959-055

 

НАДЛЕЖНОСТИ

  • давање правног савета и бесплатне правне подршке

 

ИЗВЕШТАЈИ

Извештај о раду Службе бесплатне правне помоћи за период (јануар – децембар 2022.године)

 

 

Недостављена решења

 

 

УПУТСТВА

КАКО ДА ОСТВАРИТЕ ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ – Практичан водич за грађане

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ – Водич за градске и општинске управе

 

Анкета