Ingyenes jogsegély szolgálat


A díjmentes jogsegélyszolgáltatást 2020. szeptember 10-től folytatjuk


Tájékoztatjuk az érdekelt polgárokat,hogy

a Felszabadulási tér 2-es szám аlatti, földszinten lévő 4-es irodában

Óbecse község közigazgatási hivatala,

minden munkanapon, 8,oo órától 14,oo óráig

I N GY E N E S J O G S E G ÉLY T SZ O L G Á L T A T

/jogtanácsot és ingyenes jogi támogatást nyújt/

Előzetes bejelentkezés a

sagi.maria@becej.rs e-mail cimre és a

064/89-59-055 telefonszámon lehetséges

A szünetidő 10,30 órától 11,00 óráig tart.

 


Tisztelt polgárok,
Tekintettel azon körülményre, hogy Díjmentes jogsegély feladatait ellátó szolgálat beszüntette az ügyfelekkel  létesített közvetlen kapcsolat teremtést, amely eddig a közigazgatás  4-es számú hivatalában  történt , értesítjük Önöket, hogy a  továbbiakban kérelmeik benyújtására, rendelkezésre állnak az  írott és az elektronikus posta szolgáltatásai, valamint a telefon által történő jelentkezés.
Az írásban történő kérelmet  átadhatják postai küldeménnyel azaz elküldhetik elektronikus úton  is az alábbi címre: sagi.maria@becej.rs. vagy tárcsázzák a 064/89-59 055-os telefonszámot .
A beadványokat abban az esetben is munkába vesszük, ha azokat nem az előírt  űrlap felhasználásával nyujtották be.
Az ügyfelekkel leállított közvetlen kapcsolatteremtés  a rendkívüli állapot megszüntetésig tart.
Sági Mária s.k
A polgárok díjjmentes jogsegély feladatait ellátó szolgálat vezetője


Nem kézbesített végzések

 

Körkérdés

 

Јelentésек