Harcos–rokkantvédelem

Ügyfélfogadás: 8:00-tól 13:00-ig
Szünet 10:00-tól 10:30-ig

Szakmunkatársak:

 • Kupcsó Katalin

Iroda:
Becse, Felszabadulas Tér 2
kancelarija: 12
Telefon: Tekintse meg Óbecse község hivatali telefonjainak listáját (Telefonkönyv)

Általános megjegyzés:
Az egészségkárosodás következtében szerzett törvényes jogok nem évülnek el.
Ha az egészségkárosodás következtében szerzett maradandó sérülés alapján, a betegséget előidéző helyzet megszűnésétől számított 5 év után történik meg a kérelem átadása a hadirokkantság elismeréséért, az eljárást nem indítják meg.
A hadirokkantak védelmére irányuló jogok megszerzése illetékmentes.

Hadirokkantsági állapot az egészségkárosodás mértékétől függően

Ezt az állapotot az 1941-1945 közötti háború résztvevői szerezhetik meg, valamint a volt JSZK területén az 1990-1995 közötti háborúk résztvevői, a Jugoszláv Néphadsereg önkéntesei, a Jugoszláv Hadsereg tagjai valamint azok, akik a NATO támadás idején, részt vettek a nemzetbiztonság fegyveres akcióiban.
A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem a hadirokkantsági állapot megszerzésére
 • személyi igazolvány (fénymásolat)
 • születési anyakönyvi kivonat
 • állampolgársági bizonyítvány
 • dokumentáció az egészségügyi kezelésről a sérülés létrejöttének idejéből és a kérelem átadásának idejéből
 • bizonylat a sérülés keletkeztének körülményeiről (illetékes katonai szerv, vagy más illetékes szerv állítja ki)
 • katona könyv (fénymásolat)

Hadirokkantsági nyugdíjas állapot az egészségkárosodás mértékétől függően, békeidőben

Ezt az állapotot azok a Jugoszláv állampolgárok szerezhetik meg, akik békeidőben a katonai szolgálatukat töltik, a katonai akadémia hallgatói, a katonai középiskola tanulói, tartalékos katonai szolgálatban lévők, a tartalékos tiszti iskola hallgatói valamint a Jugoszláv Hadsereg vagy a Szerbia és Crna Gora-i Hadsereg önkéntesei, katonai kötelezettségen vagy katonai szolgálatban saját hibájukon kívül sebesülnek és ennek következtében legalább 20%-os egészségkárosodást szenvednek.
(A felsoroltak, kik a SCG Hadseregnél sebesültek meg szolgálati időben, a sérülés 60%-os)
A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem a hadirokkantsági nyugdíjas állapot megszerzésére, békeidőben,
 • személyi igazolvány (fénymásolat)
 • születési anyakönyvi kivonat
 • állampolgársági bizonyítvány
 • egészségügyi dokumentáció a kezelésről
 • a katonai egység bizonylata a sérülés körülményeiről illetve a Szerbia és Crna Gora-i Hadsereg végzése a felmentésről
 • a Katonai Ügyosztály bizonylata a sorkatonai szolgálati idő letöltéséről (az ügyfél tartózkodási helyén lévő Katonai Ügyosztály állítja ki)
 • katona könyv (fénymásolat)

A hadirokkantsági állapot százalékos növelése

Hadirokkantsági vagy hadirokkantsági nyugdíjas állapottal rendelkezők, kérhetik az eddigi rokkantsági állapotuk százalékos növelését.
A hadirokkantsági vagy hadirokkantsági nyugdíjas állapot megszerzését igazoló végső döntés meghozatalától számított két év után, a rokkant személy újból megkérvényezheti a rokkantsági állapot százalékos növelését, figyelembe véve az egészségi változásokat.
A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem a hadirokkantság százalékos növelésére
 • egészségügyi leletek, melyek bizonyítják, hogy a rokkantsági állapotban az előző eredményekhez viszonyítva, változás ált be

Családi hadirokkantsági járadék az elesett harcosok után

Az elesett harcos családjának alapjoga a családi rokkantsági járadék. (havi rendszeres járadék, pénzellátás)
A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem a családi rokkantsági járadék jogosultságának megszerzéséhez
 • személyi vagy menekült igazolvány (fénymásolat)
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • két tanú nyilatkozata arról, hogy a kérelmező hadiözvegy nem házasodott újra
 • a gyermekek születési anyakönyvi kivonata
 • iskolai bizonylat a diák(ok) iskoláztatásáról
 • a kérelmező és gyermeke(i) állampolgársági bizonyítványa
 • bizonylat az elesett harcos halálának körülményeiről (az illetékes katonai szerv állítja ki)
 • a születési és halotti anyakönyvi kivonata annak a személynek, akitől a jogosultságot származtatják

A családi hadirokkantsági járadék növelése

A hadiözvegy, kinek egyetlen gyermeke volt az elesett harcos, vagy kinek többi gyermeke polgári áldozatként életét vesztette a háborúban, jogosult a családi rokkantsági járadék növelésére.
Az gyermektelen hadiözvegy, valamint az egy illetve több gyermekes hadiözvegy is, kinek gyermekei képtelenek a gazdálkodásra és akiknél ez az állapot már 15 éves koruk előtt beállt, illetve 26 éves koruk betöltéséig valamint ha a gyermeket iskoláztatták, a járadék mellett jogosult a megnövelt járadékra.
A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem a jogosultság megszerzésére
 • személyi igazolvány vagy száműzött igazolvány (fénymásolat)
 • két tanú nyilatkozata arról, hogy a kérelmező hadiözvegynek nincs több gyermeke, illetve hogy az elesett harcos volt az egyetlen gyermeke
 • születési és halotti anyakönyvi kivonata annak a személynek, akitől a jogosultságot származtatják
 • katonai szerv bizonylata a harcos halálának körülményeiről és pontos dátumáról
 • az elesett harcos gyermekének születési anyakönyvi kivonata
 • iskolai bizonylat a diák(ok) iskoláztatásáról

Az elhunyt hadirokkanttól származtatott családi rokkantsági járadék

Az elesett harcos legközelebbi családtagjai, az elhunyt hadirokkant (az I-VII csoporthoz tartozók) legközelebbi családtagjai, a sérüléseibe belehalt vagy a harcosok alapjogairól szóló Törvény 7. és 9. szakaszában megfogalmazott körülmények következtében elhunyt harcos vagy hadirokkant legközelebbi családtagjai jogosultak a családi rokkantsági járadékra (Hivatalos Lap SRJ 24/98 ) ( hadirokkantsági nyugdíjasokra vonatkozóan, békeidőben)
A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem az elhunyt hadirokkanttól származtatott családi rokkantsági járadék jogosultságának megszerzésére
 • személyi igazolvány (fénymásolat)
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • két tanú nyilatkozata arról, hogy a hadiözvegy nem házasult újra
 • a kérelmező és a gyermekek születési anyakönyvi kivonata
 • iskolai bizonylat a diák(ok) iskoláztatásáról
 • a kérelmező és gyermeke(i) állampolgársági bizonyítványa
 • az elhunyt hadirokkant halotti anyakönyvi kivonata

Harcos pótlék

A harcos pótlék, munkaviszony által megvalósított jövedelempótlék. A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem a harcos pótlék jogosultságának megvalósítására
 • munkaadó által kiadott bizonylat a munkaviszonyról
 • bizonylat a havi jövedelemről (a munkaadó állítja ki)
 • bizonylat a minimálbérről, a kollektív szerződés alapján

Ortopéd és egyéb segédeszközök

A hadirokkantság elismerése által és az egészségkárosodás mértékétől függően, a rokkant személy ortopéd és egyéb segédeszközök használatára jogosult, összhangban a hadirokkantak ortopéd és egyéb segédeszközeire vonatkozó szabályzatban meghatározott orvostani javallatokkal (Hivatalos Lap SRJ 37/2000)
A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem az ortopéd és egyéb segédeszközök jogosultságának megszerzésére
 • a hadirokkantság vizsgálatát végző bizottság véleménye és lelete (hivatali kötelezettségből, az elsőfokú szerv utasítása alapján)

Személygépjárműre való jogosultság

A hadirokkant, kinek első csoportba sorolt hadirokkanttsági állapotát a végtagok amputációja vagy más, amputációval egyenértékűvé nyilvánított egészségügyi károsodása vagy teljes vaksága miatt ismerték el, jogosultságot szerezhet egy 1000 m3 köbcentis hazai gyártmányú személygépjárműre.
A hadirokkant, ezt a jogosultságát az előző gépjármű átvételétől számított 7 év elteltével újra megszerezheti.
A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem a személygépjárműre való jogosultság megszerzésére
 • a rokkantsági állapotról kiállított végzés ( az első csoportba tartozó, 100%-os rokkantsági állapotra vonatkozik)

Hadirokkant halála esetén, temetési segély igénybevétele

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem
 • a hadirokkant halotti anyakönyvi kivonata
 • két tanú nyilatkozata arról, hogy a kérelmező egy háztartásban élt a hadirokkanttal, vagy halálát közvetlenül megelőzően legalább egy évig ápolta, ezenkívül fedezte az elhunyt hadirokkant temetésének költségeit.

Díjmentes és kedvezményes utazásra való jogosultság

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • a könyvecske kiadása és hitelesítése
 • a kedvezményes utazási igény kinyilvánítása

Illetékes szerv utasítására, más helyiségben tartózkodás esetén vagy utazáskor, táplálkozási pótlékra és szállásbiztosításra szerzett jogosultság

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem a jogosultság megszerzéséhez
 • az egyéni vagy családi pótlékban részesülő kérelmező személyi igazolványa (fénymásolat)
 • az elismert ápolási pótlékkal rendelkező egyéni vagy családi járadékban részesülő személy kísérőjének, valamint a jogosultságot élvező gyermek kísérőjének (a gyermek 15. életévének betöltéséig) személyi igazolványa (fénymásolat)
 • a családi rokkantsági járadékban részesülő egyén gyermekének születési anyakönyvi kivonata.

Ápolási segély

Ápolási segélyre az I-IV csoportba tartozó rokkantak jogosultak.
A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem az ápolási segély elismerésére
 • ápolás igénybevételének szükségét igazoló orvosi leletek

Ortopédiai pótlék

Ortopédiai pótlékra ( havi rendszeres pénzjuttatás ) az I-VI csoportba sorolt hadirokkant szerezhet jogosultságot, kinek hadirokkantsági állapotát a végtagok amputációja vagy más amputációval egyenértékűvé nyilvánított egészségügyi károsodás illetve teljes vaksága miatt ismerték el.
A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem az ortopédiai pótlék igénybevételére
 • orvosszakértői letétek a szervezet egészségügyi állapotáról, a végtagok komoly sérüléseinek következtében keletkezett egészségkárosodásról

Az I-IV csoportba tartozó hadirokkantak munkanélküli segélyre való jogosultsága

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem
 • bizonylat a hadirokkant munkanélküli állapotáról (a Munkaügyi Központ állítja ki)
 • telekkönyvi kivonat (a Kataszteri Hivatal állítja ki)
 • bizonylat az egészségügyi védelem megvalósításának módjáról
 • a volt köztársaságok helyiségeiből származó egyének ottani vagyon- és nyugdíj-bizonylata

A hadirokkantak és a családi járadék jogosultjainak havi rendszeres pénzellátása

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem a jogosultság elismerésére
 • a háztartásbeli tagok születési és házassági anyakönyvi kivonata
 • az elhunyt személy anyakönyvi kivonata, akitől a jogosultságot származtatják
 • tanú nyilatkozata hivatalnok előtt, az kérelmezővel egy háztartásban élő tagokról és azok pénzbeli keresetéről
 • bizonylat a kataszteri jövedelem utáni személyi jövedelemadóról
 • a háztartás minden tagjától, bizonylat a nyugdíj vagy a Nyugdíjas és Rokkantsági Alap egyéb pénzbeli térítményeinek folyósításáról
 • az önálló tevékenységgel foglalkozó egyén bizonylata a nyugdíjba helyezésről illetve bizonylat a háztartásbeli tagok födműves nyugdíjáról (az Önálló tevékenységgel foglalkozó egyének és földművesek Köztársasági Nyugdíjas és Rokkantsági Alapja)
 • Az Adóügyi Hivatal által kiadott értesítő-tájékoztató okirat a kérelmező, vagy a közös háztartásban élő tagok adóterheléséről
 • iskolai bizonylat a diák(ok) iskoláztatásról
 • az előző évben megvalósított munkaviszony alapján, a kérelmező és a vele közös háztartásban élő, munkaviszonyban lévő tagok átlagos havi keresete

A család tagjainak, havonta csak egy pénzbeli juttatást ismernek el, a következő sorrendben: házastárs, gyermekek és szülők.
A felhasználó havonta csak egyfajta pénzbeli juttatásra jogosult, akkor is, ha egyszerre több feltételnek is megfelel (hadirokkant és családi rokkantsági járadék felhasználója).

A HÁBORÚS POLGÁRI ROKKANTAK JOGAI

A háborús polgári rokkant állapotának felmérése, jogai és személyi járadékra való jogosultsága

Háborús polgári rokkant az a személy, aki erőszak áldozataként, háborús ellenség fogjaként, háborús egészségügyi beavatkozás során, háborúból visszamaradt harci anyagok, ellenséges diverzánsok vagy terrortámadás elleni küzdelem során, maradandó testi sérülés következtében legalább 50% -os egészségügyi károsodást szenvedett. A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem a jogosultság megszerzésére
 • személyi igazolvány fénymásolata
 • állampolgársági bizonyítvány
 • születési anyakönyvi kivonat
 • az egészségkárosodás keletkezésének idejéből származó orvosi dokumentáció
 • az illetékes szerv bizonylata az egészségkárosodás körülményeiről
 • bizonyító okirat arról, hogy a személy semmilyen formában nem vett részt az ellenséges formációban

Ápolási segély

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem az ápolási segély jogosultságának megszerzéséhez
 • szakorvosi leletek a szervezet egészségi állapotáról, amely a sérülés, sebesülés vagy a végtagok károsodásának közvetlen következéménye
 • személyi igazolvány fénymásolata

Havi pénzellátás

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem
 • házassági anyakönyvi kivonat , ha a kérelmező házasságban él
 • a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata, amennyiben a kérelmezővel egy háztartásban élnek
 • iskolai bizonylat a diák(ok) iskoláztatásáról
 • telekkönyvi kivonat
 • bizonylat az egészségügyi védelem megvalósításának módjáról
 • a volt köztársaságok helyiségeiből származó egyének ottani vagyon- és nyugdíj-bizonylata

Temetkezési segély

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem
 • a rokkant halotti anyakönyvi kivonata
 • a kérelmező személyi igazolványának fénymásolata
 • két tanú nyilatkozata arról, hogy a kérelmező fedezte az elhunyt rokkant temetésének költségeit

Illetékes szerv utasítására, más helyiségben tartózkodás esetén vagy utazáskor, táplálkozási pótlék és szállásbiztosítás

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem
 • illetékes szerv meghívólevele
 • személyi igazolvány fénymásolata
 • bizonylat a szállás, étkezés és utazás költségeiről

A HARCOSOK JOGAI (köztársasági előírások alapján)

Havi rendszeres pénzellátás

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem a jogosultság megszerzéséhez
 • jogerős döntés a kérelmező állapotáról és végzés a háborúban eltöltött különleges szolgálati idő elismeréséről, valamint annak megkétszerezéséről amennyiben a Népfelszabadító háború résztvevője volt, vagy résztvevőjének hadiözvegye, végzés a hadirokkantság vagy a családi hadirokkantsági állapot elismeréséről
 • személyi igazolvány fénymásolata
 • állampolgársági bizonyítvány
 • a kérelmező születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek (ek) születési anyakönyvi kivonata, amennyiben egy háztartásban élnek a kérelmezővel
 • iskolai bizonylat a diák(ok) iskoláztatásáról
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • két tanú nyilatkozata a háztartásbeli tagokról és azok keresetéről
 • telekkönyvi kivonat
 • bizonylat az egészségügyi védelem megvalósításának módjáról
 • a volt köztársaságok helyiségeiből származó egyének ottani vagyon- és nyugdíj-bizonylata

Az önfentartásból eredő pénzbeli juttatás növelése

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem a jogosultság megszerzéséhez
 • két tanú nyilatkozata arról, hogy a kérelmező személy önfenntartó – kik alkotják a felhasználó szűk családi körét, szülei közül él-e valamely, él-e a háztartáson kívül gyermeke és ha igen, van-e jövedelemforrása
 • a kérelmező szüleinek születési – , esküvői – vagy halotti anyakönyvi kivonata
 • a kérelmező gyermekeinek születési anyakönyvi kivonata

Az ágyhozkötöttségből illetve az ápolásból eredő havi rendszeres pénzellátás növelése

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem
 • szakorvosi javaslat az ápolásra, megfelelő orvosi leletekkel

Temetkezési költségek térítése

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem
 • a rokkant személy halotti anyakönyvi kivonata
 • a kérelmező személyi igazolványának fénymásolata
 • két tanú nyilatkozata arról, hogy a kérelmező fedezte az elhunyt rokkant temetésének költségeit

Pénzbeli segély halál esetén

A rokkanttal egy éve ugyanabban a háztartásban élő személy, illetve az a személy aki a hadirokkantról gondoskodott annak élete utolsó évében, a segély egyszeri pénzbeli kifizetésére jogosult, ami az elhunyt hadirokkant egyéni rokkantsági járadékának kétszerese.
A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem
 • a kérelmező személyi igazolványának fénymásolata
 • az elhunyt felhasználó halotti anyakönyvi kivonata
 • két tanú nyilatkozata arról, hogy a kérelmező egy háztartásban élt az elhunyt felhasználóval

A Szociális Védelmi Intézményben való elhelyezési költségek térítése

Ezt a jogosultságot az önfenntartó harcosok tudják megszerezni.
A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem
 • bizonylat a személy intézményben tartózkodásának megkezdési idejéről

A kötelező katonai szolgálatukat töltő személyek családjának anyagi támogatása

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérelem
 • a kérelmező személyi igazolványának fénymásolata
 • a katonai egység tájékoztató okirata arról, hogy a családfenntartó kötelező katonai szolgálatát tölti
 • esküvői anyakönyvi kivonat
 • a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata
 • iskolai bizonylat a diák(ok) iskoláztatásáról
 • a családfenntartó személy szüleinek egészségügyi állapotát igazoló orvosi dokumentáció, amennyiben a férfi tag 60, a női tag 55 évnél fiatalabb
 • két tanú nyilatkozata a háztartásbeli tagokról
 • bizonylat a kérelmező és a vele egy háztartásban élő tagok jövedelméről és vagyonáról