Közérdekű információk

MI A KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ?

A közérdekű információ, a törvény értelmében, olyan információ, amellyel a közhatalmi szerv rendelkezik, amely a közhatalmi szerv tevékenysége során vagy tevékenységével kapcsolatban jön létre, amelyet egy meghatározott dokumentum tartalmaz, és amely olyasmire vonatkozik, amiről a nyilvánosságnak igazolt érdeke van tudnia.

Ahhoz, hogy egy információt közérdekűnek tartsanak, nem fontos figyelembe venni, hogy az információ forrása a közhatalmi szerv vagy egy más személy-e, nem lényeges az információhordozó (papír, szalag, film, elektronikus média és hasonlók), amelyen az információt tartalmazó dokumentum található, az információ létrejöttének dátuma, az információ megtudásának módja és az információ más hasonló jellemzői sem.

AZ INFORMÁCIÓIGÉNYLŐ JOGAI

A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény 5. szakasza a következő jogokat rendezi a közérdekű információkhoz való hozzáférés tekintetében:

  • az igénylő azon joga, hogy közöljék vele azt, hogy a közhatalmi szervnek birtokában van-e az adott információ, illetve hogy az elérhető-e a számára,
  • az igénylő azon joga, hogy a közérdekű információt elérhetővé teszik a számára oly módon, hogy térítés nélkül lehetővé teszik számára az információt tartalmazó dokumentumba való betekintést,
  • az igénylő azon joga, hogy megkapja az igényelt információt tartalmazó dokumentum másolatát a dokumentummásolat kidolgozásához szükséges költségek megtérítésére előírt összeg befizetése ellenében,
  • az igénylő azon joga, hogy a dokumentum másolatát postán, faxszal, elektronikus úton vagy más módon elküldjék neki, az eljuttatáshoz szükséges költségek megtérítésére előírt összeg befizetése ellenében.

Ha az igényelt információ már hozzáférhető a nyilvánosság számára, az igénylőnek joga van arra, hogy az adott szerv tudomására hozza, hogy azt hol és mikor tették közzé.
Ha a dokumentum olyan részeket tartalmaz, amelyekről a nyilvánosságnak nincs igazolt érdeke tudnia, az igénylőnek joga van arra, hogy a közhatalmi szerv elérhetővé tegye számára az illető dokumentum többi részét.

AZ ELJÁRÁS FOLYAMATA ÉS A HOZZÁ KÖTŐDŐ HATÁRIDŐK

Az igénylő írásbeli kérelmet terjeszt be a közhatalmi szervnek a közérdekű információkhoz való hozzáférés jogának érvényesítésére. A kérelemnek tartalmaznia kell a hatalmi szerv nevét, az igénylő vezeték- és keresztnevét, címét, valamint az igényelt információ minél precízebb leírását. A kérelem tartalmazhat egyéb adatokat is, amelyek megkönnyítik az igényelt információ megtalálását.

Az igénylőnek nem muszáj felsorolnia a kérelmezés okait.

Ha a kérelem nem tartalmazza a felsorolt adatokat, illetve ha a kérvény nem szabályos, a hatalmi szerv meghatalmazott személye köteles arra, hogy térítés nélkül felvilágosítsa az igénylőt arról, hogyan szüntesse meg ezeket a hiányosságokat, illetve arra, hogy eljuttassa az igénylőnek a kiegészítési útmutatót. Ha az igénylő nem szünteti meg a hiányosságokat a megadott határidőn belül, illetve a kiegészítési útmutató átvétele napjától számított 15 napos határidőn belül, a hiányosságok pedig olyanok, hogy a kérelem nyomán nem lehet eljárni, a hatalmi szerv záradékot fog hozni a kérelem nem szabályosként való elvetéséről.

A hatalmi szerv köteles lehetővé tenni az információkhoz való hozzáférést az igénylő szóbeli kérelme alapján is, amelyet jegyzőkönyvbe mondanak, amikor is az ilyen kérelmet külön nyilvántartásba viszik be, és azokat a határidőket alkalmazzák, mint a kérelem írásbeli formában történő benyújtása esetében. A hatalmi szerv előírhat űrlapot a kérelem benyújtására, de meg kell vizsgálnia azt a kérelmet is, amely nem ezen az űrlapon lett összeállítva.
A hatalmi szerv köteles késlekedés nélkül, legkésőbb pedig a kérelem átvétele napjától számított számított 15 napos határidőn belül értesíteni az igénylőt az információ birtoklásáról, betekintésre bocsátani az igényelt információt tartalmazó dokumentumot, illetve kiadni vagy elküldeni neki az adott dokumentum másolatát.

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI

Az igényelt információt tartalmazó dokumentumba való betekintés ingyenes.

Az igényelt információt tartalmazó dokumentum másolatát az igénylő azon kötelezettsége ellenében adják ki, hogy megtéríti az adott másolat kidolgozásához szükséges költségeket, annak elküldése esetében pedig a küldési költségeket is (posta, ajánlott küldemény).

A dokumentum másolatának kidolgozását A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény 17. szakaszával és Szerb Köztársaság kormányának 2006. január 26-ai, 110-258/2006 számú, 05-ös árjegyzékével összhangban fizettetik meg, a költségek pedig 3 dinárt tesznek ki A4 formátumú oldalanként, a dokumentum egy oldalának fizikaiból elektronikus formába való átalakítása 30 dinárt tesz ki, a dokumentum másolatának elektronikus kiírása diszketta formájában 20 dinárt, CD formájában pedig 35 dinárt.

Eme térítmény kifizetésének kötelezettsége alól a következők vannak mentesítve: az újságírók, amikor a dokumentum másolatát hívatásuk teljesítése érdekében kérelmezik, az emberi jogok védelmére alapított egyesületek, amikor a dokumentum másolatát az egyesület céljainak megvalósítása érdekében kérelmezik, illetve minden személy, amikor az igényelt információ a lakosság egészségének és a környezetnek a veszélyeztetésére, illetve védelmére vonatkozik, kivéve azokat az eseteket, amikor olyan információról van szó, amely már közzé lett téve és elérhető az országban vagy az interneten.

TÖRVÉNYI ÉS TÖRVÉNYNÉL ALACSONYABB RANGÚ SZABÁLYOZÁS

KIHEZ KELL ÓBECSE KÖZSÉGBEN FORDULNI?

A közérdekű információkhoz való hozzáférésre vonatkozó kérvénnyel a következő helyi önkormányzati szervekhez és közvállalatokhoz vagy intézményekhez fordulhat Óbecse községben:

 • Óbecse község, Felszabadulás tér 2., 21220 Óbecse
 • Községi elnök, Felszabadulás tér 2., 21220 Óbecse
 • Községi Tanács, Felszabadulás tér 2., 21220 Óbecse
 • Községi Képviselő-testület, Felszabadulás tér 2., 21220 Óbecse
 • Községi Közigazgatási Hivatal, Felszabadulás tér 2., 21220 Óbecse
 • Községi vagyonjogi ügyészség, Felszabadulás tér 2., 21220 Óbecse

Helyi közösségek

  • Bácsföldvári helyi közösség, Tito Marsall 35., 21217 Óbecse
  • Mileševói helyi közösség, Lenin 26., 21227 Óbecse
  • Radičevići helyi közösség, Veljko Vlahović 2., 21225 Óbecse
  • Péterrévei Október 8. helyi közösség, Felszabadulás tér 1., 21226 Óbecse
  • Testvériség-egység helyi közösség, Testvériség-egység Tér 16., 21220 Óbecse
  • Pecesori helyi közösség, Testvériség-egység Tér 2., 21220 Óbecse
  • Ing. Ivan Perišić helyi közösség, Gerberék 56., 21220 Óbecse
  • Todor Dukin helyi közösség, Moše Pijade 104., 21220 Óbecse

Intézmények és közvállalatok:

 • Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete, Felszabadulás tér 2., 21220 Óbecse, www.tobecej.com
 • Labud Pejović Óvoda, Miloš Crnjanski 72., 21220 Óbecse
 • Városi Múzeum és Galéria, Fő utca 43., 21220 Óbecse
 • Városi Színház, Fő utca 14., 21220 Óbecse
 • Népkönyvtár, Fő utca 25., 21220 Óbecse
 • Mladost – Az Ifjúság Sport- és Kulturális Tevékenységét Szolgáló Intézmény, Zöldfás u. 34., 21220 Óbecse
 • Toplana KV, Péterrévei út 1., 21220 Óbecse, www.toplana-becej.co.rs
 • Vodokanal KV, Danilo Kiš 3., 21220 Óbecse, www.vodokanal-becej.rs
 • Komunalac KV, Vadász u. 5., 21220 Óbecse, www.komunalacbecej.com
 • Építésügyi Igazgatóság Óbecse KV, Uroš Predić 3., 21220 Óbecse
 • GAS kft. KV a természetes gáz elosztására, Čarnojević 2., 21220 Óbecse, www.gasbecej.co.rs

 

KÉRVÉNY A HELYI ÖNKORMÁNYZATHOZ FORDULÁSRA

EGYÉB TARTOMÁNYI ÉS KÖZTÁRSASÁGI SZINTŰ SZERVEK ÉS INTÉZMÉNYEK, AMELYEKHEZ KÉRVÉNNYEL FORDULHATNAK: http://www.poverenik.rs/yu/katalog-organa.html