Szülői pótlék

Ügyfélfogadás: 8:00-tól 13:00 óráig

Referens:

Pešić Mirjana

Iroda: Községi Szolgáltató Központ, 7-es tolóablak

Telefon: Tekintse meg Óbecse község hivatali telefonjainak listáját (Telefonkönyv)

 

A szülői pótlékra való jogosultságot az anya szerezheti meg második, harmadik illetve a negyedik gyermeke után. Bizonyos feltételek mellett a jogosultságot az apa is igényelheti. Az első gyermek után járó szülői pótlék egyszeri kifizetés által történik, a jogosultság megszerzésére vonatkozó névleges összegekről szóló határozat alapján, a gyermek születése napján érvényes összegben.
A második, harmadik és negyedik gyermek után járó szülői pótlék 24 havi részletkifizetés által történik, a gyermek születése napján érvényes összegben.

 
A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 

 • A kérelmet benyújtó anya
  • A szülői pótlékra való jogosultság megszerzésére vonatkozó igénylés (a gyermek születésétől 3 hónapon belül),
  • A gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata ( a kivonat nem lehet idősebb 6 hónapnál),
  • állampolgársági bizonyítvány ( nem lehet idősebb 6 hónapnál),
  • személyi igazolvány (fénymásolat),
  • egészségügyi könyvecske (fénymásolat),
  • gyámhatóság igazolása:
   • hogy az anya neveli a gyermeket, kiért a jogosultságra való kérelmet benyújtotta ,
   • hogy az előző, saját gyermekei nem kerültek gyámhatósági intézménybe, gondozó ill nevelőszülőkhöz vagy örökbefogadó szülőkhöz,
   • hogy az édesanyát nem fosztották meg szülői felelőssége gyakorlásának jogától,
  • az igénylésnél mellékelni kell a Postatakaréki folyószámla fénymásolatát, amennyiben még nem rendelkezik ilyen számlával, hivatalosságból nyitni kell egyet a Postatakarékban.

 

 • A kérelmet benyújtó apa
  • A szülői pótlékra való jogosultság megszerzésére vonatkozó igénylés (a gyermek 1éves korának betöltéséig igényelhető),
  • bizonylat az anya elhalálozásáról (halotti anyakönyvi kivonata) vagy a gyámhatóság arra vonatkozó igazolása, hogy az anya elhagyta gyermekét, illetve hogy indokolt okokból nem tud közvetlenül gondoskodni gyermekéről, az illetékes egészségügyi szerv bizonylata az édesanya súlyos betegsége esetén, az illetékes intézmény bizonylata az anya börtönbüntetésének megkezdéséről és letöltéséről,
  • a saját gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata és gyermek anyjának születési anyakönyvi kivonata – akiért kérvényezik a jogosultságot ( a kivonatok nem lehetnek 6 hónapnál idősebbek),
  • állampolgársági bizonyítvány – saját és a gyermek anyjáé (a kivonat nem lehet idősebb 6 hónapnál),
  • saját és a gyermek anyjának személyi igazolványa (fénymásolat),
  • saját és a gyermek anyjának egészségügyi könyvecskéje (fénymásolat),
  • gyámhatóság igazolása:
   • hogy az apa neveli a gyermeket, kiért a jogosultságra való kérelmet benyújtotta ,
   • hogy az előző, saját gyermekei nem kerültek gyámhatósági intézménybe, gondozó ill nevelőszülőkhöz vagy örökbefogadó szülőkhöz,,
   • hogy az apát nem fosztották meg szülői felelőssége gyakorlásának jogától,
  • az igénylésnél mellékelni kell a Postatakaréki folyószámla fénymásolatát, amennyiben még nem rendelkezik ilyen számlával, hivatalosságból nyitni kell egyet a Postatakarékban..

Tartományi – szülői pótlék

A szülői pótlékra való jogosultságot az anya szerezheti meg első szülött gyermeke után, feltéve hogy van lakóhelye illetve tartózkodási helye Vajdaság Autonóm Tartomány területén és közvetlenül gondját viseli gyermekének. A kérelmet legkésőbb a gyermek egy éves korának betöltéséig lehet igényelni. A szülői pótlék, amely megilleti az anyát első gyermeke után, egyszeri pénzbeli átutalással történik a kérelmező folyószámlájára, a Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Bizottsága által meghatározott összegben.

 
A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • A kérelmező anya
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • személyi igazolvány, vagy menekült-igazolvány másolata,
  • az anya nyilatkozata arról, hogy közvetlenül gondozza gyermekét (a nyilatkozat a kérelmen található, amelyet az anya aláír)
  • folyószámla illetve takarékbetétkönyv másolata.
 • A kérelmező apa
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyámhatóság arra vonatkozó igazolása, hogy az anya elhagyta gyermekét,
  • végzés arról, hogy az anyát megfosztották szülői felelőssége gyakorlásának jogától,
  • az illetékes egészségügyi szerv bizonylata az édesanya súlyos betegsége esetén, vagy végzés az anya munkaképtelenné nyilvánításáról.