Községi Tanács

Községi Tanács

 • előterjeszti az Alapszabályzatot, a költségvetést és az okiratokat, amelyeket a Képviselő-testület hoz meg,
 • közvetlenül intézi és felügyeli a határozatok és a Képviselő-testület más aktusainak végrehajtását,
 • határozatot hoz az ideiglenes pénzelésről, ha a Községi Képviselő-testület nem hozza meg a költségvetést a fiskális év kezdete előtt,
 • felügyeletet végez a Községi Közigazgatási Hivatal felett, megsemmisíti és megszakítja a Községi Közigazgatási Hivatal aktusait, amelyek ellentétben állnak a törvénnyel, Alapszabályzattal és más aktussal vagy határozattal, amelyet a Községi Képviselő-testület hoz meg,
 • másodfokon határoz a közigazgatási folyamatban a lakosok, vállalatok, intézmények és más közigazgatási szervezetek jogairól és kötelességeiről,
 • gondoskodik a Szerb Köztársaság, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány kötelességeinek és jogi illetékességeinek teljesítéséről,
 • kinevezi és felmenti a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjét,
 • meghozza az ügyrendi szabályzatot a Községi elnök javaslatára,
 • előterjeszti a Községi Képviselő-testületnek a Községi Közigazgatási Hivatal szervezetének aktusát,
 • jóváhagyja a Községi Közigazgatási Hivatal belső szervezetéről és munkahelyi besorolásról szóló aktust,
 • elrendezi az illetékességi összeütközéseket a Községi Közigazgatási Hivatal és más vállalatok, szervezetek és intézmények között,
 • intézi a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének kizárását,
 • javasolja a Községi Képviselő-testületnek a helyi közösségek pénzügyi tervét,
 • jóváhagyja a helyi közösségek felépítésére és foglalkoztatottjainak számáról szóló aktust,
 • jóváhagyja a költségvetés használók azon általános aktusát, amely az alkalmazottak összetételét és számát szabályozza,
 • más, Törvénnyel, Alapszabályzattal és Községi Képviselő-testületi Határozatokkal alátámasztott ügyeket is végez.

A Községi Tanács tagjai

Név Vezetéknév Megbízás Telefonszám
Đuro Kričković A helyi közösségek működése
Dejan Terzić ifjúság és sport területe
Csaba Stefaniga művelődés, civil szervezetek és regionális együttműködés területe  064/8959-083
Dragan Kovačev gazdaság, környezetvédelem és kommunális tevékenység területe, 066/3357-16
Igor Kiš szociális védelem és európai alapok területe 064/8959-078
Dr Anđelko Mišković mezőgazdaság és vidékfejlesztés területe 066/3357-19
Svetlana Vuletić oktatás, közigazgatás és jogszabályozás területe 066/3357-11
Miomir Jelenić idegenforgalom területe 066/3357-14
Karolina Szmieskó vallási közösségek és nemzeti kisebbségi jogvédelem területe  064/8959-014