Páciensek jogvédelmi tanácsosa

A páciensek jogairól szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2013/45. szám) alapján Óbecse helyi önkormányzat területén a páciensek jogvédelmét ellátó szerv A PÁCIENSEK JOGVÉDELMI TANÁCSOSA.

A páciensek jogvédelmi tanácsosának kettős szerepe van: eljárást indít a panasz alapján, és megfelelő tanácsot és tajékoztatást ad a páciensek jogairól.

A páciensek azon jogait melyek alapján a páciensek jogvédelmi tanácsosa eljárhat, A páciensek jogairól szóló törvény szabja meg (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2013/45. szám) az alábbiak szerint:

 1. Az egészségvédelem elérhetőségére való jog
 2. A tájékoztatásra való jog
 3. A megelőző intézkedésekre való jog
 4. A minőségi egészségügyi szolgáltatásokra való jog
 5. A páciensek biztonságára való jog
 6. A tájékoztatásra való jog
 7. A szabad választásra való jog
 8. Második szakvéleményre való jog
 9. A magánszférára és bizalomra való jog
 10. A beleegyezésre való jog
 11. Az orvosi iratanyagba való betekintés joga
 12. A páciensek egészségügyi állapotáról szóló adatok bizalmasságára való jog
 13. Az orvosi kísérletekben résztvevő páciensek joga
 14. A fekvőbeteg-ellátó intézményben elhelyezett gyermek joga
 15. Az egészségügyi intézmény saját felelősségre való elhagyásának joga
 16. A kín és fájdalom enyhítésére való jog
 17. A páciens idejének tiszteletben tartását illető jog
 18. Panaszjog
 19. Kártérítésre való jog.

 

A páciensek kötelezettségei:

 1. A páciens saját egészsége iránti felelőssége
 2. A páciens felelőssége az egészségügyi szolgáltatások más felhasználói iránt
 3. A páciens felelőssége az egészsésgügyi dolgozók, illetve egészségügyi munkatársak iránt.

A páciensek jogairól szóló törvény elérhetősége: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2013/1283-13Lat.pdf

A páciensek jogvédelmi tanácsosának eljárását A páciensek jogvédelmi tanácsosának panasz folytán való eljárásának módjáról, jegyzőkönyvének űrlapjáról és tartalmáról és jelentéséről szóló Szabályzat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 2013/71. és 2014/40. szám) írja elő.

Jogvédelméért a páciens az alábbi felelős személyhez fordulhat:

SZMIESKÓ KAROLINA, okleveles jogász

Óbecse, Felszabadulás tér 2. Földszint , 4-es iroda.

Minden munkanap 8,00-tól 14,00 óráig

Telefon: 064/82-83-872

e-mail cím:karolina.smiesko@becej.rs