Anyakönyvvezető

Ügyfélfogadás: 8:00-tól 13:00 óráig

Anyakönyvvezetők:

Óbecse:

 • Szenti Mária

Péterréve:

 • Szabó Piroska

Bácsföldvár:

 • Varga Tibor

Csikériapuszta (Radičević):

 • Suzić Smilja

Mileševo:

 • Hartman Vera

Iroda: 2

Telefon: Tekintse meg Óbecse község hivatali telefonjainak listáját (Telefonkönyv)

 

AZ ANYAKÖNYVI HIVATAL FELADATKÖRE

A születési, a házassági és a halotti anyakönyvi kivonatok kiadása

 

  A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció::

  • írásbeli kérvény
  • községi közigazgatási illetékek

 

Állampolgársági bizonylatok kiadása

 

  A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció::

  • írásbeli kérvény
  • községi közigazgatási illeték

 

Az újszülöttek bejegyzése

Ha a gyermek Egészségügyi Intézményben született, jelentését anyakönyvi bejegyzésre az illetékes intézmény végzi.
Amennyiben a gyermek Egészségügyi Intézményen kívül született, a gyermek anyakönyvi bejegyzését az apa ill. más személy végzi a Községi Közigazgatási szerv illetékes anyakönyvi hivatalában.
A bejelentést 15 napon belül a községi anyakönyvvezetőnél kell megtenni, amelynek körzetéhez tartozik az Egészségügyi Intézmény, ahol a gyermek született.
A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció::

 • házassági levél
 • személyi igazolvány
 • a szülők állampolgársági bizonyítványa
 • nyilatkozat a házasságon kívül született gyermek(ek) nevéről, a szülők anyakönyvi kivonata és az apasági elismerő nyilatkozat
 • illetékmentes

Az anyakönyvvezető a születés bejegyzését még aznap elvégzi.

 

Házasságkötés

Házasságkötést szerb állampolgársággal rendelkező, nagykorú férfi és nő jelenthet be. Házasságkötést külföldi, nagykorú állampolgárok is igényelhetnek, amennyiben szerbiai lakó- ill. tartózkodási hellyel rendelkeznek és bizonyítják, hogy még nem kötöttek házasságot abban az országban amelynek állampolgárai.
Kiskorú csak bírósági döntéssel köthet házasságot, amelyben engedélyezték a kiskorú házasságkötését.
A házasság a nő és a férfi egybehangzó döntése alapján köttetik az anyakönyvvezető előtt, ahol azonnal ki is hirdetik a házasságot, majd bejegyezik azt a házassági anyakönyvbe, amit a házastársak saját aláírásukkal a tanúk és az anyakönyvvezető jelenlétében igazolnak.
Ekkor az eksüdtek, házassági anyakönyvi kivonatot kapnak a megkötött házassági szerződésről.
A jövendőbeli házastársak a házasság megkötését igényelhetik az anyakönyvi hivatal házasságkötésre előrelátott helyiségein kívül is, kivéve az alkalmi épületeket ill. létesítményeket.

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció::

 • személyi igazolvány
 • Érvényes anyakönyvi kivonat
 • állampolgársági bizonyítvány
 • külföldi állampolgárok esetében bizonylat a szabad családi állapotról
 • községi közigazgatási illeték

 

Felhatalmazott által kötött házasság

  A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció::
 • Hitelesített felhatalmazás
 • bizonylat a szabad családi állapotról
 • születési anyakönyvi kivonat
 • személyi igazolvány fénymásolata
 • állampolgársági bizonyítvány
 • községi közigazgatási illeték

 

Bizonylat a szabad családi állapotról

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • A Belügyi Osztály által kiadott lakóhelyi – ill. tartózkodási bizonylat
 • születési anyakönyvi kivonat
 • A jegyesek adatai – az útlevelek fénymásolata
 • községi közigazgatási illeték

 

Bejegyzés a halotti anyakönyvbe

Bejegyzés a halotti anyakönyvbe a halál beálltának helyén történik.
Az Egészségügyi Intézetben, kaszárnyában, büntető-javító intézetben, szállodában vagy más szervezetben elhunyt személy halálát a szervezet arra felhatalmazott tagja vagy családtag jelenti az anyakönyvvezetőnek.
Otthonában ill. lakásában elhunyt személy halálát a vele élő családtag jelenti be, esetleg az a családtag, aki tudomást szerzett a halálról.
A halott bejelentését 3 napon belül kell elvégezni.

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • Az Egészségügyi Intézet által kiadott halotti bizonylat
 • az elhunyt személyi igazolványa
 • anyakönyvi kivonat vagy házassági levél
 • a halált jelentő személy személyi igazolványa
 • illetékmentes

A halotti anyakönyvbe való bejegyzést az anyakönyvvezető haladéktalanul megteszi.

 

A halotti bizonyítvány kiadása

A halotti bizonyítvány kiadását az elhunyt személy törvényes örökösei indítványozhatják, akik a követelményhez mellékelik az első ill. másodrangú örökösök adatait, valamint az elhunyt telekkönyvi kivonatát.
A halotti bizonyítványt a Községi Bírósághoz kell beterjeszteni, azon a helyen, ahol az elhunyt utoljára tartózkodott ill. lakott.