Településrendezés

Ügyfélfogadás 8:00-tól 13:00-ig

A településrendezés és az építési ügyosztály vezetője:

 • Koós István

Iroda: 45

Az űrlapokat a Községi Szolgáltató Központ 9-es tolóablakánál lehet igényelni.
Telefon: Tekintse meg Óbecse község hivatali telefonjainak listáját (Telefonkönyv)

Az építési felügyelő feladatköre:

Az építési felügyelő, a Község által jóváhagyott épületek építési folyamatát felügyeli.

A felügyelő joga és kötelezettsége

  (A Tervezésről és építkezésről szóló törvény 175. szakaszának értelmében (A Szerb Köztársaság hivatalos közlönye, 72/2009, 81/2009, – javítva és 64/2010, – az Alkotmánybíróság döntése)-leellenőrizni, hogy az épülő objektumra kiadták-e az építkezési engedélyt, és azt hogy az építkezés kezdete be van-e jelentve.

 • Ellenőrizni azt, hogy a gazdasági társaság vagy más jogi személy vagy vállalkozó, amely az épületet építi, illetve a szakmai ellenőrzést végző személy, az egyes tervezési és építési feladatokat elvégző személyek eleget tesznek-e az előírt feltételeknek
 • ellenőrizni, hogy az épület azon technikai dokumentáció alapján épül-e, amelyre az építkezési engedélyt kiadták, illetve az építkezés megkezdéséről szóló végzés szerint (a törvény 145. szakasza alapján)
 • ellenőrizni, hogy a beruházó kötött-e szerződést az építésről e törvénnyel összhangban
 • ellenőrizni, hogy az építkezési területet szabályszerűen jelölték-e meg
 • a kivitelező foganatosított-e az adott épületekre, a szomszédos épületekre, a közlekedésre, és környezetvédelemre vonatkozó biztonsági intézkedéseket
 • ellenőrizni, hogy van e a kivitelezőnek építési naplója, építési könyve és szabályszerűen biztosítja-e a felügyelői naplót
 • ellenőrizni, hogy a használatban lévő épületre kiadták-e a használatbavételi engedélyt
 • ellenőrizni, hogy a használatban lévő épületre kiadták-e az építkezési illetve a használatbavételi engedélyt
 • ellenőrizni, hogy az elvégzett munkálatok, az anyag, a felszerelés és a berendezések amelyeket beépítenek, megfelelnek-e a törvényben előírt normatívumoknak
 • ellenőrizni, hogy az építkezés során és az épület használata során az épület előírt karbantartása megtörténik-e
 • ellenőrizni, hogy az épülő objektumon vagy a kiépített objektumon van-e hiányosság, amely veszélyezteti a biztonságos használatát
 • ellenőrizni, hogy a technikai vizsgálatot szabályszerűen végezték-e el
 • más, törvény által előírt kötelezettségeket végezni

Az építkezési felügyelő felhatalmazásai:

 • az épület használatának ellenőrzése, valamint intézkedések foganatosítása abban az estben, ha az épület használata veszélyezteti az emberi életet illetve az emberek egészségét, a környezet épségét, valamint ha az épület nem rendeltetésszerű használata az épület stabilitására és biztonságára hat,
 • belépés az építkezési területre, a személyek azonosítása céljából, nyilatkozatok felvétele céljából, az építkezési terület fényképezése céljából, valamint más felügyelői eszközök foganatosítása céljából, a tényleges állapot megállapítása miatt
 • szakmai segítség nyújtása, magyarázatok adása a felügyelői munka területén, valamint közvetlen részvétel a felügyelői tevékenységben

Az építési felügyelő felhatalmazásai:

  (A 2oo9 évi, tervezésről és az építkezésről szóló törvény 176. Szakasza – SZK 72. Sz. hivatalos közlönye, a 2oo9 évi 81 sz, és az Alkotmánybíróság 64/2o1o döntése értelmében)

 • Végzéssel elrendeli a az épület vagy épületrész lebontását, ha az épület engedély nélkül épül vagy engedély nélkül lett befejezve
 • Végzéssel elrendeli a az épület vagy épületrész lebontását, ha az épületet tovább építik a Munkálatok megszakításáról szóló végzés átvétele után is.
 • Végzéssel elrendeli a az épület vagy épületrész lebontását, ha az épületet tovább építik a Munkálatok megszakításáról szóló végzés átvétele után is és nem szerezték be az épitkezési engedélyt, vagy a megváltoztatott építkezési engedélyt a megadott határidőben.
 • Végzéssel elrendeli a az épület vagy épületrész lebontását, ha az épületet tovább építik a Munkálatok megszakításáról szóló végzés átvétele és a határidők megállapítása után, ezen törvény 145. Szakasza értelmében
 • Végzéssel elrendeli az alapok bontását, ha az alapok nem a főtervvel összhangban készültek, a Munkálatok megszakításáról szóló végzés átvétele után és a határidő lejárta után is
 • Végzéssel elrendeli a az épület vagy épületrész lebontását, ha azok nincsenek leírva a bontási végzésben, de a feljegyzés elkészítése után keletkeztek, és egy egészet képeznek
 • Végzéssel elrendeli a 147. Szakaszban bejelölt ideiglenes épületek (barakk, aszfaltbázis) bontását az előírt határidőben
 • Végzéssel megtiltja az objektum illetve részeinek további eltávolítását, ha az eltávolítást végzés nélkül végzik.
 • Végzéssel elrendeli a munkálatok megszakítását amennyiben a beruházó nem kötött szerződést az építkezésről e törvénnyel összhangban
 • Végzéssel elrendeli a munkálatok megszakítást, ha a beruházó végzéssel nem határozta meg a szakfelügyeletet e törvénnyel összhangban

Az építkezési felügyelő hatáskörébe tartozó intézkedések:

  (A 2oo9 évi, tervezésről és az építkezésről szóló törvény 177. Szakasza – SZK 72. Sz. hivatalos közlönye, a 2oo9 évi 81 sz, és az Alkotmánybíróság 64/2o1o döntése értelmében)

 • Megszünteti a munkálatokat a valamint határidőket határoz meg, ha hiányosságokat észlel az építkezés során, ha az épület kiépítése során nem nem foganatosítottak intézkedéseket az épület biztonságára, a közlekedés biztonságára, a környezet biztonságára kényszer megfizettetés miatt
 • Megszünteti a munkálatokat, 3 napos határidő megállapítása mellett, amennyiben az építkezési terület nincs megfelelő módon kijelölve, illetve nincs írásbeli igazolás arról, hogy a kiépített alapok összhangban vannak a főtervvel.
 • Megszakítja a munkálatok további folytatását, ha az elvégzett munka, illetve anyag vagy felszerelés, amelyet beépítenek, nem felel meg a törvény által előírt standardoknak, a technikai normatívumoknak és minőségi követelményeknek (A tervezésről és építkezésről szóló törvény 178. szakasza értelmében (Szerb Köztársaság hivatalos közlönye, 72 sz 2009, 81/2009 és 64/2010 –és Alkotmánybírósági határozat.
 • Megtiltja a további munkálatokat a feltételek teljesüléséig, ha a gazdasági társaság illetve más jogi személy vagy vállalkozó, a szakfelügyelet végzője nem elégíti ki a feltételeket
 • Megtiltja az épület vagy épületrész használatát, mindaddig, amíg az épület hiányosságait ki nem iktatják, amennyiben az épülő objektumon olyan hiányosságokat észleltek, amelyek közvetlen veszélyt jelentenek stabilitási szempontból vagy biztonsági okokból, ha az a környezetet vagy az emberek életét illetve egészségét fenyegeti
 • Megtiltja az objektum használatát ha azt engedély nélkül használják és ha a beruházó a meghatározott időn belül nem szerzi be a használatbavételi engedélyt arra az épületre, amelyre kiadták az építkezési engedélyt
 • Megtiltja az objektum használatát ha a beruházó a meghatározott időben nem szerzi be a törvény 145. szakaszában említett építkezési engedélyt, ha az objektumot nem arra a célra használják amely az építkezési és a használatbavételi engedélyben meg van adva
 • Megtiltja az épület illetve az épületrész használatát, és a szükséges munkálatok elvégzését ha az épület használata veszélyezteti az emberek életét illetve egészségét, az objektum biztonságát, a környezet biztonságát.
 • Szabály- vagy gazdaságsértési feljelentést tesz ha a beruházó a megadott határidőn belül nem nem fejezi be az épület építését, vagy azon épület munkálatainak befejezését, amelyre kiadták az építkezési engedélyt, de nem fejezték be azt a megadott határidőn belül (A tervezésről és építkezésről szóló törvény 179. szakasza, Szerb Köztársaság hivatalos közlönye 72/2009, 81/2009 – javítva és 64/2010 – Az Alkotmánybíróság döntése alapján
 • Végzéssel utasítja a beruházót és a munkálatok végzőjét, illetve az objektum használóját, hogy az észlelt rendellenességeket tüntesse el, ha az építkezés folyamán illetve a használat folynám nem tarják karban az épületet (A tervezésről és építkezésről szóló törvény 179. szakasza, Szerb Köztársaság hivatalos közlönye 72/2009, 81/2009 – javítva és 64/2010 – Az Alkotmánybíróság döntése alapján)
 • Végzéssel elrendeli az építkezési terület bezárását ha az objektum építése, vagy ha az előkészítő munkálatok engedély nélkül folynak. Megjegyzések: (A tervezésről és építkezésről szóló törvény 184. szakasza, Szerb Köztársaság hivatalos közlönye 72/2009, 81/2009 – javítva és 64/2010 – Az Alkotmánybíróság döntése alapján)
 • Az építkezési felügyelő által meghozott végzésre felebezés nyújtható be a végzés átvételétől számított 15 napon belül
 • Az építkezési felügyelő végzésre való felebezés nem jelenti a végrehajtás elhalasztását

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPITÉSÜGYI ELJÁRÁSOK

Az űrlapokat a Községi Szolgáltató Központ 9-es tolóablakánál lehet igényelni.

Kérelem a lokációról szóló információk kiadására

Szükséges dokumentumok:

 • Szabványos kérvény
 • A telek műszaki váztérképe
 • Bizonylat a tulajdonjogról a földterület átalakítási jogával
 • Bizonylat az adminisztrációs illeték befizetéséről

Kérelem a lokációs engedély kiadására

А kérvény elektronikusan föladható a köztársasági közigazgatási portálon www.euprava.gov.rs

Szükséges dokumentumok:

 • Szabványos kérvény
 • A telek műszaki váztérképe
 • A vízvezeték-hálózat tervének másolata
 • Bizonylat a tulajdonjogról a földterület átalakítási jogával
 • Településrendezési feltételek
 • Bizonylat az adminisztrációs illeték befizetéséről

Kérelem a munkálatok kivitelezéséről, a vízvezeték-csatlakozás és a gázvezeték-csatlakozás adaptációjáról, szanációjáról, rendeltetésének megváltozásáról szóló végzés kiadására

Szükséges dokumentumok:

 • Szabványos kérvény
 • A telek műszaki váztérképe
 • A vízvezeték-hálózat tervének másolata
 • Bizonylat a tulajdonjogról – ingatlanok listája a földterület átalakítási jogával
 • Tájékoztató a lokációról
 • A szanációs és adaptációs munkák ötletprojektuma, illetve főprojektuma
 • Bizonylat az adminisztrációs illeték befizetéséről
 • Bizonylat arról, hogy az építési földterület berendezésének illetéket befizették

Kérelem az építési engedély kiadására

Szükséges dokumentumok:

 • Szabványos kérvény
 • A telek műszaki váztérképének fénymásolata
 • A vízvezeték-hálózat tervének fénymásolata
 • Bizonylat a tulajdonjogról – ingatlanok listája a földterület átalakítási jogával
 • Lokációs engedély
 • A főprojektum 3 példánya a műszaki ellenőrzésről szóló beszámolóval együtt
 • Bizonylat az adminisztrációs illeték befizetéséről
 • Bizonylat arról, hogy az építési földterület berendezésének illetéket befizették

Kérelem a használati engedély kiadására

Szükséges dokumentumok:

 • Szabványos kérvény
 • A telek műszaki váztérképének fénymásolata az objektum felvételével
 • Építési engedély
 • Bizonylat az adminisztrációs illeték befizetéséről

Kérelem az objektum lerombolásának jóváhagyásáról szóló végzés kiadására

Szükséges dokumentumok:

 • Szabványos kérvény
 • A telek műszaki váztérképének fénymásolata az objektum kijelölésével
 • Lista a tulajdonjogról – Bizonylat a tulajdonjogról
 • Az objektum lebontásának projektuma
 • Bizonylat az adminisztrációs illeték befizetéséről

Kérelem a parcellázásról, illetve átparcellázásról szóló projektum megerősítéséről szóló végzés kiadására

Szükséges dokumentumok:

 • Szabványos kérvény
 • A telek műszaki váztérképe
 • Lista a tulajdonjogról a RGI-ből – Bizonylat a tulajdonjogról
 • A földmérői kijelölés projektuma
 • A parcelláció projektuma
 • Bizonylat a vagyonjogi viszonyok rendezéséről minden kataszteri telekre
 • Bizonylat az adminisztrációs illeték befizetéséről

Kérelem a közterület igénybevételéről szóló jóváhagyás kiadására

Szükséges dokumentumok:

 • Szabványos kérvény
 • A közterület bérléséről szóló bizonylat
 • Ötletprojektum az objektum-felület diszpozíciójáról
 • Településrendezési feltételek az épület elhelyezésére
 • Közlekedési és egyéb jóváhagyások
 • Bizonylat az illeték befizetéséről

Kérelem kiegészítő végzés kiadására

Szükséges dokumentumok:

 • Szabványos kérvény
 • A végzés iktatási száma
 • Bizonylat az ügyfél érdeklődésének jogosságáról
 • A terv másolata
 • Bizonylat az adminisztrációs illeték befizetéséről

Kérvény az épületrészek tervrajzának jóváhagyása megerősítéséről szóló végzés kiadására (albetétesítés)

Szükséges dokumentumok:

 • Szabványos kérvény
 • Az épületrészek tervrajza
 • Bizonylat a tulajdonjogról
 • A terv másolata
 • Bizonylat az illeték befizetéséről

Kérelem igazolás kiadására arról, hogy az objektum 1965 előtt épült

Szükséges dokumentumok:

 • Szabványos kérvény
 • Bizonylat a tulajdonjogról
 • A terv másolata
 • A Helyi Közösség igazolása két tanúval arról, hogy az objektum 1965 előtt épült
 • Bizonylat az illeték befizetéséről

Kérelem az alapoknak való megfelelés megerősítésének kiadására

Szükséges dokumentumok:

 • Szabványos kérvény
 • A kiépített alapok földmérői felvétele
 • A terv másolata
 • Bizonylat az illeték befizetéséről

Az .ott vagy .odt (openoffice) formátumú típuskérvényeket itt tölthetik le: