Környezetvédelem

A környezetvédelmi ügyosztály vezetője:

 • mr. Božić Bojana

Iroda:
Bečej, Trg Oslobođenja 2
irodaszám: 46 – az emeleten balra

Telefon: Tekintse meg Óbecse község hivatali telefonjainak listáját (Telefonkönyv) A környezetvédelmi  ügyosztálynak címzett kérelmeket a községházán, a Községi Szolgáltató Központban , a 7-es számú irodában, a 8-as tolóablaknál lehet átadni.

e-mail:zivotnasredina@becej.rs

A környezetvédelmi ügyosztály a következő tevékenységekkel foglalkozik:

 • környezetvédelmi tervek és programok előkészítése, elfogadása és végrehajtása, illetve a környezetvédelem minőségének javítása érdekében egy külön illeték meghatározása;
 • a környezet folyamatos, rendszeres ellenőrzése és figyelemmel kísérése (monitoring), minősített szakmai szervezetek segítségével;
 • tájékoztatja, informálja és megjelenteti a környezetvédelem minőségéről szóló adatokat
 • a természetvédelem és a természeti erőforrások megőrzése, a nemzeti és nemzetközi szabályozások és szabványok betartásával, illetve előírások előkészítése és elfogadása egyes természeti erőforrások megvédésének érdekében;
 • a környezeti hatások értékelése összhangban a törvénnyel, döntéshozatal, illetve a szükséges hatásvizsgálatról, a hatásvizsgálati tanulmányok tartalmának meghatározása és a hatásvizsgálatról szóló határozat jóváhagyása;
 • a környezetre gyakorolt hatás stratégiai értékelése, illetve jóváhagyása
 • a feltételek kidolgozása, amelyekkel a környezetvédelem mértékére hatnak
 • átmeneti, illetve tartós engedélyek kiadása, a levegő szennyezettségének mértékéről
 • tervek jóváhagyása a védett területek gondozásáról
 • engedélyek, határozatok és más jóváhagyások kiadása a hulladékkezelési törvénnyel összhangban, valamint ezeknek az adatoknak az adatbázisba való bevitele
 • helyi akcióterv elkészítése a hang és zaj hatásáról a környezetben, a feltételek megteremtése és a végrehajtásának ellenőrzése
 • intézkedéseket javasolnak a környezet megőrzésére és rehabilitációjára, összhangban a törvényekkel, rendeletekkel;
 • részt vesznek a területi- és területrendezési tervek kidolgozásában, nagy hangsúlyt fektetve a környezetvédelmi feltételek betartására
 • törekednek a környezetvédelem tudatosítására
 • ösztönzi, támogatja és részt vesz különböző programokban, projektekben és tevékenységekben, amelyeket tudományos és szakmai intézmények, közvállalatok és más állami vállalatok, szervezetek, intézmények, valamint más jogi és magánszemélyek végeznek a községben, illetve növeli a környezet megőrzésének tudatosságát.
 • ellenőrzi a környezetvédelmi törvény betartását
 • a hulladék raktározására, kezelésére és tárolására vonatkozó engedélyek vagy bizonylatok kiadása Óbecse község területén

A környezetvédelmi ügyosztály ösztönzi, támogatja és részt vesz különböző programokban, projektekben és tevékenységekben, amelyeket tudományos és szakmai intézmények, közvállalatok és más állami vállalatok, szervezetek, intézmények, valamint más jogi és magánszemélyek végeznek a községben, illetve növeli a környezet megőrzésének tudatosságát.

Az űrlapokat a Községi Szolgáltató Központban , a 7-es számú irodában, a 8-as tolóablaknál vehetik át,
illetve letölthetők ezen az oldalon.


A KÖRNYEZEVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE

Szükséges okiratok:

 • kérvény
 • kitöltött kérdőív, amelyet a kérvénnyel kapnak (a projektum helyszínéről és jellemzéséről, valamint a lehetséges környezetvédelmi hatásokról)
 • bizonylat a községi közigazgatási illeték befizetéséről (2.010,00 dinár a következő folyószámlára: 840-742221843-57, poziv na broj: 97/56-208)
 • bizonylat a községi közigazgatási illeték befizetéséről (350,00 dinár a köv. folyószámlára: 840 – 745151843 – 03, poziv na broj: 97/56-208)

A HATÁSTANULMÁNY TARTALMÁNAK ÉS TERJEDELMÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Szükséges okiratok:

 • kérvény
 • kitöltött kérdőív (a projektum adatai, a műszaki eljárás fajtája)
 • bizonylat a községi közigazgatási illeték befizetéséről (2.010,00 dinár a következő folyószámlára: 840-742221843-57, poziv na broj: 97/56-208)
 • bizonylat a községi közigazgatási illeték befizetéséről (350,00 dinár a köv. folyószámlára: 840 – 745151843 – 03, poziv na broj: 97/56-208)

A HATÁSTANULMÁNY JÓVÁHAGYÁSA

Szükséges okiratok:

 • kérvény
 • a hatástanulmány (két példányban)
 • bizonylat a községi közigazgatási illeték befizetéséről a hatástanulmány jóváhagyására:
  • 100 m²-ig 40.380,00 dinár
  • 100 m²-től 1.000 m²-ig 78.730,00 dinár
  • 1.000 m²-től nagyobb területre 129.210,00 dinár
 • bizonylat a községi közigazgatási illeték befizetéséről (350,00 dinár a köv. folyószámlára: 840 – 745151843 – 03, poziv na broj: 97/56-208)

 

A hulladék raktározására, kezelésére és tárolására vonatkozó engedélyek kiadása

Szükséges okiratok (Szerb nyelvű űrlapok):

A Környezetvédelmi ügyosztály a benyújtott kérvénybe illetve a hozzácsatolt okiratokba való betekintés után kérheti az ügyfelet hogy tegyen elérhetővé további dokumentumokat, adatokat vagy más információkat az ügyben, hogy helyesen és teljesen hozhasson határozatot az engedély kiadásával kapcsolatban.


KÖZSÉGI ILLETÉK a környezetvédelmi hatástanulmányról szóló hirdetés megjelenítéséről a médiában („Óbecse hivatalos lapja”, 3/09 szám, tarifaszám: 16)

 • rövidített eljárás 22.000,00 dinár. A folyószámlaszám: 840-745151843-03, poziv 97/56-208
 • általános eljárás 42.000,00 dinár. A folyószámlaszám: 840-745151843-03, poziv 97/56-208