Gazdaság

Ügyfélfogadás 8:00-tól 13:00-ig

A Gazdasági és Fejlődési Ügyosztály vezetője:

 • Željko Plavšić

Iroda:
Becse, Felszabadulsá Tér 2
irodaszám: 15 – az emeleten jobbra
Telefon: Tekintse meg Óbecse község hivatali telefonjainak listáját (Telefonkönyv)

További információkat a Gazdasági és Fejlődési Ügyosztály honlapján www.privredabecej.com kaphatnak.

Az Ügyosztály feladatköre:

 1. a község gazdasági lehetőségeinek népszerűsítése
 2. a foglalkoztatásra és gazdasági fejlődésre irányuló pályázatok népszerűsítése, információterjesztése és a pályázóik útbaigazítása, segítése
 3. együttműködés a gazdasági társulatokkal, kamarákkal és klaszterekkel
 4. a vállalkozások ösztönzése és bíztatása
 5. javaslattételek és részvétel a községi fejlesztési alapok alakításában és munkáiban
 6. kapcsolattartás a beruházókkal
 7. kapcsolattartás a helyi gazdasági szereplőkkel
 8. együttműködés a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal óbecsei kirendeltségével
 9. részt vesz Óbecse község fejlesztési stratégiájának kidolgozásában valamint az elfogadott stratégia eme ügyosztályra vonatkozó részének megvalósításában
 10. kapcsolatfentartás és kapcsolatfejlesztés az állami intézményekkel
 11. az Ügyosztály adatbázisának létrehozása és frissítése
 12. hazai és EU-s alapokra tervezet-javaslatok készítése
 13. a mezőgazdasághoz fűződő feladatkörök
 14. a magánvállalkozás bejegyzésével kapcsolatos teendők
 15. a minőségi rendszer irányításával kapcsolatos teendők végzése a Községi Közigazgatásban

A foglalkoztatásra és gazdaságra irányuló pályázatok népszerűsítése, információterjesztése

A polgárok téjékoztatása, valamint segítségnyújtás a Vajdasági Fejlesztési Alap pályázataira való jelentkezésnél, a pályázatban részt vevők dokumentációinak előkészítésénél, a pályázat átvétele, ellenőrzése, a kölcsönkérelmek egyesítése és nyilvántartása a pályázatok alapján. Minisztériumi és Tartományi Titkársági Alapok kölcsönvonalainak hirdetése és bemutatása a vállalkozóknak, segítségnyújtás a pályázatban részt vevőknek a szükséges dokumentációk beszerzésénél.

A vállalkozók bejegyzésével kapcsolatos teendők

irodaszám: 11,
Telefon: Tekintse meg Óbecse község hivatali telefonjainak listáját (Telefonkönyv)

Az irodában a magánvállalkozókkal foglalkoznak. Mivel a Község 2006. 01.01-jén együttműködési szerződést kötött Belgrád Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségével, Óbecse Község területén mint kirendeltség fogadja a községi magánvállalkozók szükséges kérelmeit, a nyilvántartásba való bejegyzés céljából. A Község biztosítja a kérelmek Ügynökségnek való átadását, ahogy az Ügynökségtől visszaérkezett okiratokat is kiadják a kérelmező ügyfélnek, amennyiben az a Községet bízta meg az átvétellel. A magánvállalkozás megnyitásához, változtatásához, becsukásához szükséges űrlapok, valamint a szolgáltatások árai a következő honlapon találhatók: www.apr.gov.rs

A termelő szolgáltatások egységes ügyfélszolgálati tolóablaka (One Stop Shop)

irodaszám: 11,
Telefon: Tekintse meg Óbecse község hivatali telefonjainak listáját (Telefonkönyv)

Az egységes ügyfélszolgálati tolóablaknál a beruházók ( hazai vagy külföldi ) minden, szükséges pénzügyi, bérleti, tulajdoni és jogi kérdésekre, valamint műszaki szabványokkal, engedélyekkel (… stb) kapcsolatos kérdésre egy helyen kaphatnak választ az érdeklődő ügyfelek, felgyorsítva és egyszerűsítve ezzel a beruházók üzletnyitási folyamatával együtt egyébként hosszú ideig húzódó eljárását, valamint segít az eljárás alatt felmerülő problémák megoldásában. Az egységes ügyfélszolgálati tolóablaknál fogadják a kérelmeket, beadványokat, igazolványokat és okiratokat, valamint az eljárás végén az illetékes szervek és szervezetek által itt kézbesítik az ügyfeleknek a kérelemhez fűződő teljes dokumentációt.

Mellékletek:

A turisták elszállásolására szolgáló objektumok kategóriáinak meghatározása

A turisták elszállásolására szolgáló objktum kategóriájának meghatározására vonatkozó kérelmet Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Szolgáltató Központjában, a 7-es irodában kell átadni. A kérelmet egyenként, külön kell beterjeszteni minden házra, apartmanra, falusi turistaháztartásra, illetve szobára, amennyiben ugyanazon a lakóépületen belül csak egy szobát adnak ki, az ugyanazon a lakóépületen belül található szobák kategóriájának meghatározásához pedig egy közös kérelmet kell beterjeszteni két szobára. A kérelembe be kell írni a kért kategória szerint csoportosított szobák számát is.

szükséges okiratok:

 • Kérelem a turisták elszállásolására szolgáló objektum kategóriájának meghatározására
 • Bizonyíték az objektum tulajdonjogáról:
  1. a tulajdonjogot igazoló papír hitelesített fénymásolata
  2. amennyiben az ingatlant nem jegyezték be, kézbesíteni kell az adásvételi, felvásárlási stb. szerződés fénymásolatát.
 • a személyi igazolvány másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy az objektum megfelel a vendéglátóipari létesítmény adott fajtájára és kategóriájára előírt feltételeknek
 • Nyilatkozat arról, hogy az objektum megfelel a vendéglátóipari létesítmény adott fajtájának és kategóriájának berendezésére és felszerelésére előírt minimális műszaki feltételeknek
 • Nyilatkozat a szanitáris – higiéniai feltételeknek való megfelelőségről
 • Bizonyíték az illetékek befizetéséről:
  1. Svrha uplate: Republička administrativna taksa
   Primalac: Budžet Republike Srbije
   Iznos: 780,00 dinara
   Uplatni račun: 840-742221843-57
   Broj modela: 97
   Poziv na broj:56-208
   Šifra plaćanja:153
  2. Svrha uplate:Opštinska administ. Taksa
   Primalac: Opštinska Uprava Bečej
   Iznos: 350,00 dinara
   Uplatni račun :840-742251843-73
   Broj modela: 97
   Poziv na broj: 56-208
   Šifra plaćanja: 153

Kapcsolatok: