Községi Közigazgatási Hivatal

A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője:

 

A községi közigazgatási hivatal vezetőjének helyettese:

Kovač Zoran okleveles jogász
irodaszám: 38
telefon: 6811-820
email: nacelnik@becej.rs

 

 

A Községi Közigazgatási Hivatal:

1) előkészíti a Képviselő-testület, a községi elnök és a Községi Tanács által meghozandó jogszabályok és egyéb aktusok tervezetét,

2) végrehajtja a Képviselő-testület, a községi elnök és a Községi Tanács rendeleteit és egyéb aktusait,

3) közigazgatási eljárásban első fokon eljár a Község hatáskörébe tartozó, a polgárok, vállalatok, intézmények és egyéb szervezetek jogait

és kötelességeit érintő közigazgatási ügyekben,

4) ellátja a közigazgatási felügyeletet a Képviselő-testület jogszabályainak és egyéb általános aktusainak végrehajtása felett,

5) végrehajtja azokat a törvényeket és egyéb jogszabályokat, amelyek végrehajtását a Községre ruházták át,

6) ellátja a Képviselő-testület, a községi elnök és a Községi Tanács által megállapított szakmai és egyéb ügyeket.

A Községi Közigazgatási Hivatalt mint egységes szervet hivatalvezető irányítja.

A községi közigazgatási hivatal vezetőjét a községi tanács helyezi tisztségbe a nyilvános hirdetés alapján öt évre.

A községi közigazgatási hivatal vezetője az a tisztségbe helyezett személy lehet, aki jogi egyetemet fejezett, letette az államigazgatási szervekben való munkához szükséges vizsgát, és legalább ötéves munkatapasztalata van a szakmában.

A községi közigazgatási hivatal vezetője meghatározott időre szóló munkaviszonyt létesít a törvénnyel összhangban.

A községi közigazgatási hivatal vezetőjének munkahelye jelenleg üres, ezért a hivatalt  a községi közigazgatási hivatal vezetőjének helyettese vezeti.

 

A Községi Közigazgatási Hivatal keretében a következő szervezeti alapegységek alakultak meg:

1. Általános Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységi Osztály,

2. Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési és Környezetvédelmi Osztály,

3. Pénzügyi Osztály,

4. Közös Ügyek Osztálya,

5. Gazdasági és Fejlesztési Osztály,

6. Helyi Adóügyi Osztály,

7. Képviselő-testületi Szolgálat,

8. A Községi Elnök és a Községi Tanács Szolgálata.