Közművesítési felügyelőségi ügyek

Ügyfélfogadás 8:00-tól 13:00-ig

A KOMMUNÁLIS ÉS KÖZLEKEDÉSI RÉSZLEG VEZETŐJE:

 • Krunić Ljubica

Komunális felügyelők:

 • Dragan Ilčešin

Komunális ellenőrök:

 • Aleksandar Bunjevački
 • Zoran Dunđerski
 • Ivan Mišić

Telefon: Tekintse meg Óbecse község hivatali telefonjainak listáját (Telefonkönyv)

F e l a d a t o k :

 • a kommunális létesítmények közigazgatási felügyelete és ellenőrzése, a községi közművesítési közvállalatok kommunális szolgáltatásai és más vállalatok, amelyeket a következő kommunális szolgáltatásokkal bíztak meg:
  1. a víz tisztítása és forgalmazása
  2. szenyvíztisztítás és elvezetés
  3. távfűtésre alkalmas melegvíz előállítása és szállítása
  4. tisztaságfentartás
  5. temetők rendezése és karbantartása, temetések
  6. piac karbantartása
  7. zöld övezetek karbantartása és rendezése
  8. kéményseprői tevékenységek
 • a vendéglátóipari létesítvmények felügyelete és ellenőrzése a munkaidejükre vonatkozóan
 • a kommunális tevékenységgel való megbízási eljárásban, az intézkedések, végrehajtások felügyelete és ellenőrzése
 • a közterületeken történő ásatások és más munkálatok, valamint a munkálatok utáni eltakarítások felügyelete és ellenőrzése
 • ideiglenes létesítmények felállításának felügyelete és ellenőrzése
 • a reklámtárgyak, reklámtáblák állításának és a plakátozás felügyelete és ellenőrzése
 • a háziállatok tartásának felügyelete és ellenőrzése
 • a tömbházak házirendjének felügyelete és ellenőrzése
 • A parkolás felügyelete és ellenőrzése Óbecse település területén

Óbecse Község kommunális felügyelői a benyújtott kérelmek és panaszok alapján mennek ki terepi felügyeletre ahol felmérik a valós helyzetet, jegyzőkönyvbe veszik és határozatot hoznak, vagy a jegyzőkönyv által is megerősített valós helyzetekről szóló okiratot továbbítják az illetékes szerveknek, melyjel aktívan részt vesznek a polgárok kommunális gondjainak megoldásában, összhangban az altalános kommunális szolgáltatásokról szóló Törvénnyel (Zakon o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“ broj 16/97 i 42/98))

Az űrlapokat a Községi Szolgáltató Központ 8-as tolóablakánál lehet igényelni és benyújtani.
Illetve postán a következő címre: Óbecse községi közigazgatás,
Kommunális és közlekedési részleg.
21220, Óbecse, Felszabadulás tér 2

  • A közterületeken történő ásatásokra és más munkálatokra, valamint a munkálatok utáni eltakarításokra
   • magánszemélyek: – Az óbecsei Építésügyi Igazgatóság Közvállalat Óbecse Kommunális Közvállalat évi településrendezéi feltételei és szerződés a kommunális szolágltatásokat nyújtó községi közművesítési közvállalattal illetve azzal a vállalattal, amelyet kommunális szolgáltatások végzésével bíztak meg.
   • jogi személy: – dinamikus terv és munkakivitelezés
  • reklámtárgyak, reklámtáblák állítása és plakátozás
   • kérvény a reklámozástól függő bizonyítékokkal
  • A fák kivágása vagy metszése
   • kérvény
  • Közterület használata
   • kérvény
  • Hulladék elszállítási illeték alóli felmentés
   • kérvény
   • a Helyi közösség bizonylata az egy háztartásban elő tagok számáról
   • a Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal bizonylata az ingatlanból származó jövedelemről
   • bizonylat a háztartás tagjainak keresetéről ( nyugdíjcsekk, munkanélküliségi bizonyítvány, bizonylat arról, hogy a személy iskolába jár )

vagy

  • bizonylat arról, hogy a személy a Szociális Munkaközpont eszközeinek felhasználója

A kérvényekhez szükséges űrlapok letölthetők itt: