Oktatási felügyelő

Oktatási felügyelő:

  • Mr Spomenka Sudčević

Iroda:
Becse, Danila Kiša 6 (a volt SDK épülete)

Telefon: Tekintse meg Óbecse község hivatali telefonjainak listáját (Telefonkönyv)

A felügyelőségi ellenőrzést mint rábízott munkát az iskolák és óvodák felett a községi felügyelő végzi.

A törvénnyel alátámasztott felhatalmazások szerint az oktatási felügyelő ellenőrzi:

  • az intézmények eljárását a törvények, más oktatási-nevelési előírások és általános aktusok alkalmazásában,
  • a gyermekek és tanulók, szüleik, illetve gyámjaik jogainak védelmét,
  • a dolgozók, a tanulók és szüleik, illetve gyámjaik jogainak és kötelezettségeinek megvalósítását,
  • a gyermekek, tanulók és dolgozók védelmének biztosítása a diszkriminációtól, erőszaktól, bántalmazástól, zaklatástól és az intézetben működő pártoktól,
  • az iratkozás eljárását és megsemmisíti az iskolába való beiratkozást, ha az ezzel a törvénnyel ellentétben áll,
  • a vizsgáztatás szabályokkal előírt menetének lefolyatását,
  • az előírt nyilvántartásokat, amelyeket az intézmény vezet és megerősíti az általa kiadott közokiratok megsemmisítését.

Intézkedik az intézmények rendkívüli felügyeletéről a szervek, a gazdasági társaságok, intézmények és más szervezetek, a gyermekek és tanulók szülei, illetve gyámjai, vagy a lakosok, akárcsak közvetlenül az oktatási felügyelő folyamodványai alapján. Az oktatási felügyelő belátása szerint jár el a névtelen vagy postai úton kapott folyamodványok ügyében.