AZ OBJEKTUMOK TÖRVÉNYESÍTÉSÉRŐL ÉS A TÖRVÉNYESÍTÉSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

Jelen  Törvénnyel szabályozzák az építési engedély, illetve építési jóváhagyás nélkül felépített objektumok, illetve objektumrészek (a továbbiakban: törvényellenesen felépített objektumok) törvényesítésének feltételeit, eljárását és módját, a törvényesítésről szóló határozat kiadásának feltételeit, a törvényesítés jogi következményeit, valamint az objektumok törvényesítésével kapcsolatos egyéb jelentős kérdéseket. Jelen Törvény értelmében a törvényesítés tárgya az az objektum, amit építészeti értelemben nem fejeztek be.
Jelen szakasz 1. bekezdésétől eltérően, amikor a törvényesítés tárgya épület, a törvényesítés tárgya lehet olyan épület is, amely esetében csak a konstrukciós építészeti munkálatokat végezték el (alap, falak, vasbeton vagy acéloszlopok gerendákkal, illetve vasbeton mennyezet, tetőkonstrukció) befejezett homlokzattal vagy anélkül. Az objektum befejezettségének mértékét a többi, törvényesítés tárgyát képező objektum esetében az objektum fajtájától és rendeltetéséről függően határozzák meg.

A törvényesítés tárgya nem lehet az az objektum, amelyet:
1) építésre nem alkalmas földterületen építettek fel, illetve rekonstruáltak (földcsuszamlás, mocsaras talaj stb.);
2) az épület tartósságát és biztonságát nem biztosító anyagból építettek fel, illetve rekonstruáltak;
3) közrendeltetésű területen, közrendeltetésű objektum rendezésére vagy építésére tervezett földterületen építettek fel, amelyre külön törvény rendelkezéseivel összhangban megállapították a közrendeltetést;
4) a természeti jó elsőfokú védettségét élvező területen, illetve kiemelkedő jelentőségű kulturális jó védelmi és a Kulturális világörökség jegyzékébe bejegyzett kulturális jó övezetében építettek fel, illetve ha a munkálatok a kiemelkedő jelentőségű kulturális jón vagy a Kulturális világörökség jegyzékébe bejegyzett jón folynak, katonai komplexumok és külön rendeltetésű infrastrukturális objektumok védőövezetében lettek felépítve, az objektumok építésével kapcsolatos külön kötelezettségeket előíró védőelőírásokkal ellentétben lettek felépítve, rekonstruálva vagy hozzáépítve, illetve más olyan objektumok, amelyeket külön törvények rendelkezései szerinti védőövezetekben építettek fel.

Az 1. bekezdés 1. pontja alól kivételesen, az illetékes szerv kiadja a törvényesítésről szóló határozatot, ha az eljárás során beszerzik a megfelelő bizonyítékot arról, hogy az objektum stabil, nem veszélyezteti a terep stabilságát és a szomszédos objektumokat.
Az 1. bekezdés 3. és 4. pontja alól kivételesen, az illetékes szerv kiadja a törvényesítésről szóló határozatot, ha az eljárás során beszerzik a jó kezelőjének jóváhagyását, illetve a természetes, illetve kulturális javak védelméért illetékes szervezet jóváhagyását.
A törvényesítés tárgya az az objektum, amelyre a korábban hatályos legalizációs törvénnyel összhangban 2014. február 1-jéig beterjesztették a legalizációs kérvényt.
A törvényesítés tárgya az az objektum is, amelyet építési engedély, illetve építési jóváhagyás és megerősített főprojektum alapján építettek fel, s amelyeknél a munkálatok során eltértek az építési engedélytől, az építési jóváhagyástól és a megerősített főprojektumtól.
A jelen Törvény értelmében a 2014. február 1-jéig beterjesztett legalizációs kérvényeket és jelentkezéseket tekintjük kérvénynek.
A törvényesítés eljárásában a község illetékes szerve által megalakított Bizottság hozzálát a helyi közösségek parcelláin, illetve a területei övezetekben illegálisan felépített objektumok összeírásához.
Az objektumok összeírása után az építési engedélyek kiadásáért illetékes szerv kiírja, hogy megvalósultak-e a törvényesítés előfeltételei:
– kivitelezték-e a durvább munkálatokat, illetve megállapították-e az objektum konstrukciós szerkezetét
– az objektumot építésre alkalmatlan földterületen építették-e fel
– az objektumot olyan anyagból építették-e fel, amely biztosítja a tartósságát és a biztonságát
– az objektum rendeltetése megfelel-e a tervdokumentumnak
– az objektumra korábbi eljárások során hoztak-e olyan határozatot, amellyel elutasították a törvényesítést
– a tulajdonosnak van-e bizonyos joga az objektum, illetve a földterület felett
Amikor megállapítják, hogy megvalósult minden előfeltétel és megvannak a jogok a jelen Törvény értelmében, folytatódik a törvényesítési eljárás, és értesítik a törvénytelenül felépített objektum tulajdonosát, hogy az értesítés kézbesítésétől számított 30 napos határidőn belül kézbesítse a földmérői munkálatokról szóló tanulmányt, valamint a beszámolót a találtállapotról, az objektum és a földterület tulajdonjogáról szóló bizonyítékkal együtt.

A nyilvántartást a törvényellenesen felépített objektumokról az összeírási program alapján vezetik, ami nyilvános, s amit közzétesznek Óbecse község hivatalos honlapján az övezetenként, illetve egységekként, s amit Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának vezetője hoz meg.

Az egy egységbe tartozó törvényellenesen felépített objektumok összeírásának befejezte után az illetékes építési felügyelő külön határozatokat hoz az ilyen objektumok ledöntéséről, amelyeket nem fognak végrehajtani, amíg jogerősen be nem fejeződik a törvényesítési eljárás, s ezeket a határozatokat kézbesítik az illetékes szervhez, amely elindítja a törvényesítési eljárást, amennyiben megvalósultak a fent felsorolt előfeltételek.

A törvényellenesen felépített objektumok összeírási határideje Az objektumok törvényesítéséről szóló törvény hatályba lépésétől számított 12 hónap, illetve 2016. 11. 27.

Az összes olyan objektumra, amely nem látható a Szerb Köztársaság 2015. évi szatellit felvételén, az építési felügyelő olyan határozatot hoz, amely végrehajtható a meghozatalának napján.

A mellékletben elérhető a törvényesítési kérvény.

Az objektum törvényesítésére vonatkozó kérvény

 

Az objektumok törvényesítéséről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 96/2015. szám) 7. szakaszának 1. bekezdése alapján, az építési felügyelő javaslatára Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának vezetője 2015. 12. 18-án meghozta

Az Óbecse község területén törvényellenesen felépített objektumok összeírási programja