Állampolgárság és polgári állapotok

Ügyfélfogadás: 8:00-tól 13:00-ig

Referens:

 • Stanojev Leksa

Iroda: Községi Szolgáltató Központ, 4-es tolóablak
Telefon: Tekintse meg Óbecse község hivatali telefonjainak listáját (Telefonkönyv)

 

 

Állampolgársági bizonyítvány kiadása

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • Írásbeli kérvény
 • községi közigazgatási illeték

 

POLGÁRI JOGÁLLÁS

 

A személynév megváltoztatása

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

  • születési anyakönyvi kivonat
  • házassági anyakönyvi kivonat – a házastársaknak
  • a Községi Bíróság bizonylata hogy a kérvényező ellen nem folyik büntetőjogi-eljárás vagy vizsgálat
  • személyi igazolvány fénymásolata
  • belügyi osztály bizonylata arról, hogy a kérvényező nincs elítélve (a kérvényező születési helyéről)
  • a katonai ügyosztály bizonylata a katonai szolgálat letöltéséről – férfiak esetében
  • állampolgársági bizonyítvány
  • jogerős bírósági döntés a válásról – amennyiben válás miatt kérvényezik a személynév változtatást
  • községi közigazgatási illeték

 

Kiskorú gyermek személynevének megváltoztatása

Kiskorú gyermek esetében mindkét szülő beleegyezése, 10 évnél idősebb gyermek esetében pedig az ő beleegyezése is szükséges. Az okmányok közül a születési anyakönyvi kivonatot és a szülők személyi igazolványát kell benyújtani.

 

 

Utólagos bejegyeztetés a születési anyakönyvbe

Utólagos anyakönyvi bejegyeztetést a születéstől számított 30 napon belül lehet kérvényezni. Bejegyzést a szülők, vagy legalább az egyik szülő kérvényezheti.

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

  • bizonylat a lakóhelyhez tartozó anyakönyvvezetőtől, hogy a gyermek még nincs bejegyezve a születési anyakönyvbe
  • az Egészségügyi Intézmény születést igazoló okmánya vagy a tanú meghallgatása
  • a szülők állampolgársági bizonyítványa
  • ha a szülők nincsenek megesküdve, akkor a születési anyakönyvi kivonat

 

Utólagos bejegyeztetés a halotti anyakönyvbe

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

  • az egészségügyi szervezet bizonylata a halál bekövetkeztéről
  • a helyi Anyakönyvi Hivatal bizonylata arról, hogy a halálesetet nem jelentették be törvényes határidőben
  • a születési anyakönyvi kivonat
  • személyi igazolvány másolata
  • két tanú meghallgatása
  • községi közigazgatási illeték

 

 

Utólagos bejegyzés az anyakönyvbe vagy az állampolgársági könyvbe

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

  • személyi igazolvány
  • születési anyakönyvi kivonat
  • állampolgársági bizonyítvány
  • dokumentum, amely a bejegyzéshez szükséges adatokat tartalmazza,
  • községi közigazgatási illeték

A polgári jogállás referense végül meghozza a végzést, ami alapján az anyakönyvvezető elvégzi a bejegyzést.

 

 

Hibák javítása az anyakönyvekben

Az anyakönyvvezető a bejegyzés alatt történt tévedéseket maga is kijavíthatja.
Ha a bejegyzés lezárta után veszi észre a tévedést, abban az esetben csak a Helyi Községi Közigazgatási Hivatal végzése alapján lehet javítani.
A kijavított hibát ill. tévedést a születési anyakönyv egy arra külön meghatározott oszlopába jegyzik be.

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

  • születési anyakönyvi kivonat
  • személyi igazolvány
  • házassági levél (a házastársaknak)
  • állampolgársági bizonyítvány
  • bizonylat, hogy nem folyik büntetőjogi eljárás vagy vizsgálat
  • községi közigazgatási illeték

 

 

Életbenléti bizonylat

Azoknak a Szerb állampolgároknak adják ki, akik külföldön szereztek nyugdíjjogosultságot.

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

  • kérvény
  • életbenléti igazolás – kétnyelvű
  • személyi igazolvány vagy útlevél
  • az ügyfél jelenléte
  • községi közigazgatási illeték