Gyermekpótlék

Ügyfélfogadás 8:00-tól 13:00 – óráig

Referens:

 • Basarić Monika

Iroda:12
Becse, Felszabadulás Tér 2
Községi Szolgáltató Központ, 4-es tolóablak
Telefon: Tekintse meg Óbecse község hivatali telefonjainak listáját (Telefonkönyv)
 

Gyermekpótlékra egyik szülő, nevelőszülő vagy gyám jogosult az első, második, harmadik és negyedik gyermek után, a kérvény átadásától számított 12 hónapos időtartamra.
A jogosultságot a gyermek (rendszeres tanuló) 19. évének betöltéséig ismerik el. Fejlődési rendellenességről, fogyatékosságról szóló bizonylat felmutatásakor, valamint akik felett meghosszabbították a szülői gondoskodás jogát, gyermekpótlékra 26. életévük betöltéséig jogosultak.
A gyermekpótlék pénzbeli juttatásban kerül kifizetésre. Az összeg magasságát az illetékes minisztérium havonta végzésben határozza meg.

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • Kérvény a gyermekpótlék jogosultságának megszerzéséhez (díjmentes űrlap),
 • a családban született gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata (fénymásolat),
 • a kérvényező Szerb állampolgársági bizonyítványa (fénymásolat),
 • a közös háztartásban élő felnőtt családtagok személyi igazolványa, bejelentés a gyerekek tartózkodási helyéről (fénymásolat),
 • a kérvényező hitelesített egészségügyi könyvecskéje (fénymásolat),
 • a közös háztartásban élő személyek mindegyikétől: bizonylat a jövedelemforrásokról a kérvény benyújtását megelőző három hónapra vonatkozóan (jövedelem, önálló tevékenység és más, a polgárok jövedéki adóztatásával terhelt bevételek, nyugdíj, rokkant nyugdíj, gyámsági pótlék, háborús-katonai pótlék, anyagi támogatás a szociális-védelem előírásai alapján, térítmények ápolásra és segítségnyújtásra, munkanélküli segély, a rokon jövedelme, akinek törvényes kötelezettsége az eltartás, a kérvény benyújtását megelőző évre vonatkozó munkaerő-feleslegből származó végkielégítés, a kötelező katonai szolgálatot töltő családtagok anyagi biztosítása, nem nyilvántartott bevételek),
 • a Köztársasági Fölmérői Hivatal bizonylata a közös háztartásban élő személyek mindegyikétől, az előző év kataszteri jövedelméről (a születési és a tartózkodási helyről),
 • telekkönyvi/ingatlan-nyilvántartási (kataszter) kivonat, lakás és/vagy lakóház esetében telekkönyvi/ingatlan-nyilvántartási (kataszter) kivonat (tulajdonlap, adásvételi szerződés, végzés az adóról, szerződés a lakás és/vagy lakóház bérléséről),
 • iskolás gyermekeknek (elemi- és közép iskola) rendszeres tanulói igazolás,
 • bizonylat a rendszertelen/hiányos iskoláztatásról (az Egészségügyi Intézmény állítja ki),
 • munkanélküliségi bizonylat (a Munkaügyi Központ bizonylata és a munkakönyv fénymásolata),
 • a kérvényt benyújtó személy nyilatkozata, büntetőjogi felelősség tudatában: a közös háztartásban élő személyekről, hogy gyermekeit neveli és törődik velük, hogy nem rendelkezik könnyen pénzért váltható eszközökkel, sem pénzeszközökkel (a kérvényen olvasható nyilatkozat szövege)
 • Bizonylatok státusz-megállapítás esetén:
  • gyermekét egyedül nevelő szülő (az elhunyt szülő halotti bizonyítványa, bírósági végzés a gyermek odaítéléséről válás vagy házasságon kívüli élettársi viszony esetében, a gyermek születési anyakönyvi kivonata nem bizonyított apaság esetében, a katonai szervek bizonylata, a büntető-javító intézet bizonylata)
  • nevelő ill. gondozó/gyám (a gyámsági intézet végzése)
  • fogyatékossággal ill. valamilyen fejlődési rendellenességgel élő gyermek (az illetékes községi szerv végzése)
  • szülői gondoskodás jogának meghosszabbítása (bírói végzés)
  • az ügyet intéző hivatali személy által szükségesnek tartott egyéb bizonylatok.

A gyermekpótlék meghosszabbítása

A gyermekpótlék folyamatosságára irányuló jogosultság megszerzését legkevesebb 30 nappal az érvényes végzés lejárta előtt kell kérvényezni.

A jogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentáció:

 • kérvény a gyermekpótlék jogosultságának megszerzéséhez (díjmentes űrlap),
 • a közös háztartásban élő személyek mindegyikétől: bizonylat a jövedelemforrásokról a kérvény benyújtását megelőző három hónapra vonatkozóan (jövedelem, önálló tevékenység és más, a polgárok jövedéki adóztatásával terhelt bevételek, nyugdíj, rokkant-nyugdíj, gyámsági pótlék, háborús-katonai pótlék, anyagi támogatás a szociális-védelem előírásai alapján, térítmények ápolásra és segítségnyújtásra, munkanélküli segély, a rokon jövedelme, kinek törvényes kötelezettsége az eltartás, a kérvény benyújtását megelőző évre vonatkozó munkaerő-feleslegből származó végkielégítés, a kötelező katonai szolgálatot töltő családtagok anyagi biztosítása, nem nyilvántartott bevételek ),
 • egyéb bizonylatok – melyek a jogosultság megszerzéséhez szükségesek.