Községi elnök

A község elnöke DRAGAN TOŠIĆ.

E-mail: predsednik@becej.rs

Telefon: 6811 815

Fax: 021/6811-922.

 

A községi elnök végrehajtó tisztséget lát le a községben.

A községi elnök a Községi Tanács elnöke.

A községi elnök meghatalmazásai és kötelezettségei a következők:

1) képviseli a Községet és eljár a nevében,

2) javaslatot tesz olyan kérdések megoldásának módjára, amelyekről a Képviselő testület dönt,

3) a költségvetés végrehajtásának utalványozója,

4) irányítja és egybehangolja a Községi Közigazgatási Hivatal működését,

5) olyan egyedi aktusokat hoz, amelyekre a törvény, az Alapszabály vagy a Képviselő testület határozata feljogosítja,

6) a törvényben, a jelen Alapszabályban és a Község egyéb aktusaiban megállapított egyéb ügyeket lát el.

 

A községi elnöknek van egy helyettese, aki távollétében vagy tisztségének ellátásában való akadályozottsága esetén helyettesíti őt.

 

A községi elnök helyettese

DALILA DUJAKOVIĆ, okleveles jogász

E-mail:

Telefon: