ВЕСТИ

Третман одраслих форми комараца са земље и из ваздуха, на територији целе општине Бечеј, 28.06.2024. (петак) у временском интервалу од 19:30 до 22 часа.

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

ДЕРАТИЗАЦИЈА (ИЗМЕЊЕН ТЕРМИН !)

Обавештавамо вас да је планирана акција ДЕРАТИЗАЦИЈЕ (сузбијање глодара, мишева и пацова) на територији свих месних заједница у општини Бечеј почев од 01.07.(понедељак).

Сазнајте више

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2024

Сазнајте више

ЛОКАЛНИ ПОРЕЗ НА КЛИК

Сазнајте више

22.АПРИЛ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

Сазнајте више

ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА

Сазнајте више

АНКЕТА

План развоја културе општине Бечеј у периоду 2024-2030. године

Сазнајте више

ИЗБОРИ 2023

Сазнајте више

ЛОКАЛНА БАЗА ПОДАТАКА О ОБЕЛЕЖЈИМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Сазнајте више

Информатор

Објављен је информатор о раду Општине Бечеј

Сазнајте више

АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

за период 2023. - 2025. године

Сазнајте више

План развоја општине Бечеј за период 2024.-2030.године.

Сазнајте више

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА

Сазнајте више

УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ КОРИСНИКА

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Сазнајте више

НОВИ КОЛ ЦЕНТАР

ЗА БОЉУ КОМУНИКАЦИЈУ СА ГРАЂАНИМА

Сазнајте више

БУЏЕТСКИ ПОРТАЛ

Сазнајте више

Како постати еГрађанин ?

Поступак регистрације и пријаве на портал еУправе

Сазнајте више

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Сазнајте више

Обједињена процедура

Привреди и грађанима омогућено да, на једном месту, преко Јединственог шалтера Општине Бечеј поднесу захтев са потребном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће општина, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и катастра и у законом прописаном року решити по захтеву

Сазнајте више

Мониторинг животне средине

Обавештавамо Вас да је Општинскa управa општине Бечеј ове године реализовала праћење стања животне средине.

Сазнајте више

ОЗАКОЊЕЊЕ

Озакоњење објеката и Програм пописа незаконито изграђених објеката

Сазнајте више

Примeнa Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку

Примeнa Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку

Oбрaзaц_ЗУП_и_Taбeлa_слузбeнa_eвидeнциja

КОДЕКС ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Примена кодекса понашања за запослене у општинској управи Бечеј

Сазнајте више

ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

Сазнајте више

Образац пријаве штете на пољопривредним културама

Сазнајте више

Call Centar

Решавање проблема:
TEL: 0800-021-100

Пријавите проблем

Питајте одборника

Поставите питање одборнику Скупштине општине Бечеј.

Поставите питање

Пријавите корупцију

Пријавите проблем

Пријавите неправилност

Пријавите проблем

НАЈНОВИЈЕ СА ФЕЈСБУКА