“Nem veszélyes elektromos és elektronikai hulladékok kezelésére és tárolására szolgáló létesítmény kereskedelmi épületének átépítésére és rendeltetésének megváltoztatására irányuló PROJEKTUM hatásgyakorlása felbecsülésének szükségességére vonatkozó döntésre irányuló, Óbecse kataszteri község 3837 – es hrsz. parcellájára (topolyai út), vonatkozó, benyújtott kérelemről szóló ÉRTESÍTÉS

Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Gazdasági, befektetési, helyi gazdasági fejlesztési és környezetvédelmi ügyosztályának Környezetvédelmi részlege, a Környezetre gyakorolt hatás felméréséről szóló törvény („SZK Hivatalos Közlönye”, 135/04 és 36/09) 29. szakasza alapján közzéteszi az alábbi:

 

“Nem veszélyes elektromos és elektronikai hulladékok kezelésére és tárolására szolgáló létesítmény kereskedelmi épületének átépítésére és rendeltetésének megváltoztatására irányuló PROJEKTUM hatásgyakorlása felbecsülésének szükségességére vonatkozó döntésre irányuló, Óbecse kataszteri község 3837 – es hrsz. parcellájára (topolyai út), vonatkozó, benyújtott kérelemről szóló

ÉRTESÍTÉS

 

A projektum hordozója, az “ALT STUDIO” KFT, székhely: Szabadka, Liparska u. 17, IV 05 501-44/2023 – as ügyiratszám alatt döntéshozatalra irányuló kérelmet nyújtott be a “Nem veszélyes elektromos és elektronikai hulladékok kezelésére és tárolására szolgáló létesítmény kereskedelmi épületének átépítése és rendeltetésének megváltoztatása” irányuló PROJEKTUM hatásgyakorlása felbecsülésének szükségességére vonatkozó döntésre irányuló, Óbecse kataszteri község 3837 – es hrsz. parcellájára vonatkozóan.

 

A projektum hordozójának kérelmére vonatkozó dokumentációból származó adatok megtekinthetők az illetékes szerv helyiségeiben a 46 – os sz. irodában, Óbecsén, a Felszabadulás tér 2 – es szám alatt, 2023. május 26 – tól június 04 – ig, munkanapokon, 11:00 és 13:00 óra között.

 

Az érdekeltek a jelen értesítés közzétételétől számított 10 (tíz) napon belül írásos formában benyújthatják véleményüket az Óbecsei Községi Közigazgatási Hivatal címére – Óbecse, Felszabadulás tér 2.

 

Jelen szerv az értesítés 3. bekezdése szerinti határidő lejártát követő 10 (tíz) napon belül határozatot hoz arra vonatkozólag, hogy a javasolt projektumra szükséges – e környezetvédelmi hatástanulmány kidolgozása, és erről időben fogja értesíteni a nyilvánosságot.