KÖZVITA ÓBECSE A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSEIRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT TERVEZETÉRŐL

KÖZVITA ÓBECSE A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSEIRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT TERVEZETÉRŐL

 

Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Településrendezési, Építésügyi, Vagyonjogi, Közművesítési, Közlekedési és Felügyelőségi  Osztálya

A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSEIRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT

tervezetének kidolgozási eljárásában felkéri a polgárokat, valamint a szakértőket, hogy ismerkedjenek meg annak szövegével, s nyújtsák be javaslataikat, indítványaikat, szuggesztióikat és megjegyzéseiket!

A határozattervezettel kapcsolatos közvitára 2021. 12. 7-én, 2021. 12. 8-án és 2021. 12. 9-én között kerül sor.

Az írásos javaslatokat, indítványokat és megjegyzéseket Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Településrendezési, Építésügyi, Vagyonjogi, Közművesítési, Közlekedési és Felügyelőségi  Osztályához kell eljuttatni 2021. 12. 9-én 12 óráig a következő e-mail címre:

ljubica.krunic@becej.rs

A közvita lezárása után a Településrendezési, Építésügyi, Vagyonjogi, Közművesítési, Közlekedési és Felügyelőségi  Osztály kielemzi a résztvevők észrevételeit, javaslatait és szuggesztióit, amik alapján összeállítja és közzéteszi Óbecse község hivatalos honlapján a közvitáról szóló jelentést.

 

határozat

űrlap

Jelentés a közvitáról