A VÁROSRENDEZÉSI TERV NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJA AMELY, A VÁROSRENDEZÉSI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSRA IRÁNYUL A A LOKÁCIÓKIDOLGOZÁS KAPCSÁN, AZ ÓBECSE K.K. 4923/1. SZÁMÚ PARCELLÁN

Szerb Köztársaság

Vajdaság AT

Óbecse községi közigazgatás

Városrendezési, építészeti, kommunális

munkák, közlekedés és felügyelőség osztálya

Ikt.szám: IV 05 350-43/2019

Kelt: 2019.08.30.

Óbecse

 

A tervezési és építési törvény (SZK Hivatalos Közlönye 72/09., 81/09-jav., 64/10- SZK AB határozata, 24/11., 121/12., 42/13- SZK AB határozata, 50/13-A határozata, 98/13 –AB határozata, 132/14., 145/14., 83/18.  és 31/19.  számok) 63. szakasza 2. bekezdése alapján, Óbecse község közigazgatási hivatalának Városrendezési, építészeti, kommunális munkák, közlekedés és felügyelőség osztálya

 

MEGSZERVEZI 

A VÁROSRENDEZÉSI TERV NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJÁT AMELY, A

VÁROSRENDEZÉSI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSRA IRÁNYUL A

 A LOKÁCIÓKIDOLGOZÁS KAPCSÁN, AZ ÓBECSE K.K. 4923/1. SZÁMÚ PARCELLÁN

 

MEGHÍVNAK minden érdekelt jogi és természetes személyt, hogy tekintse meg a városrendezési projektum NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJÁT AMELY A VÁROSRENDEZÉSI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSRA IRÁNYUL AZ ÓBECSE K.K. 4923/1. SZÁMÚ PARCELLÁN – rendltetés-megváltoztatás céjából lakó-üzlethelyiségról P1, üzleti-lakóhelyiségre rekonstrukció és hozzáépítés révén, Óbecsén a Főutca 13-as szám alatt. A befektető a bácstopolyi SMARTCOM doo, Óbecse, Főutca 13.                    

 A projektum BEMUTATÁS IDEJE 2019.09.02-tóll számított 7 nap, munkanapokon 11-től 15 óráig.

A PREZENTÁCIÓ BEMUTATÁSÁNAK HELYE Óbecse község községháza, Felszabadulás tér 2. 51/a számú iroda.

A prezentáció tartalmával kapcsolatos ÉRTESÍTÉST a természetes és jogi személyek a városrendezési szakszolgálattól kaphatnak, a nyilvános bemutatás időtartama alatt.

 A városrendezési projaktummal kapcsolatos ÉSZREVÉTELEKET ÉS JAVASLATOKAT a nyilvános prezentáció bemutatásának időtartama alatt kízárólag írásos formában kézbesíthetik Óbecse községi közigazgatási hivatalának Városrendezési, építészeti, kommunális munkák, közlekedés és felügyelőség osztálya számára.

 

Urbanisztikai tanácsadó

Rade Avramov, okl. épít.


Mellékletek: