A VÁROSRENDEZÉSI TERV NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJA

Óbecse község közigazgatási hivatalának Városrendezési, építészeti, kommunális munkák, közlekedés és felügyelőség osztálya

 

MEGSZERVEZI

 A VÁROSRENDEZÉSI TERV NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJÁT AMELY A TERÜLET

VÁROSRENDEZÉSI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSÁRA IRÁNYUL AZ

AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS ÉPíTÉSE KAPCSÁN, AZ ÓBECSEI K.K. 7868. SZÁMÚ PARCELLÁN, ÚJVIDÉKI UTCA SZ.N.

 

MEGHÍVNAK minden érdekelt jogi és természetes személyt, hogy tekintse meg A VÁROSRENDEZÉSI TERV NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJÁT AMELY A TERÜLET

VÁROSRENDEZÉSI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSÁRA IRÁNYUL, AZ AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS ÉPíTÉSE KAPCSÁN az Újvidéki utca sz. n. alatt, az óbecsei k.k. 7929/11 számú parcellán.  A  befektető az óbecsei BEČEJPREVOZ KFT, Danilo Kiš utca 10.

A városrendezési projektum BEMUTATÁS IDEJE 2019. 02. 06-tól számított 7 nap, munkanapokon 11-től 15 óráig.

A PREZENTÁCIÓ BEMUTATÁSÁNAK HELYE Óbecse község községháza, Felszabadulás tér 2. 51/a számú iroda.

A prezentáció tartalmával kapcsolatos ÉRTESÍTÉST a természetes és jogi személyek a városrendezési szakszolgálattól kaphatnak, a nyilvános bemutatás időtartama alatt.

A városrendezési projaktummal kapcsolatos ÉSZREVÉTELEKET ÉS JAVASLATOKAT a nyilvános prezentáció bemutatásának időtartama alatt kízárólag írásos formában kézbesíthetik Óbecse községi közigazgatási hivatalának Városrendezési, építészeti, kommunális munkák, közlekedés és felügyelőség osztálya számára.

 

Az osztály vezetője

Milica Nešić, okl. épít. mérnök

Melléklet: