NYILVÁNOS PÁLYÁZAT A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PROGRAMJAINAK A 2021. ÉVI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL VALÓ PÉNZELÉSÉRE A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK SZOCIÁLIS VÉDELMI PROGRAMJAI TERÜLETÉN

 

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Óbecse község

Óbecse község költségvetési eszközeinek

a nem kormányzati szervezetek számára történő

odaítélési eljárását lefolytató Bizottság

Ikt. sz.: II 06-23/20121-3

Kelt: 2021. 02. 19.

ÓBECSE

 

A programok ösztönzésére vagy a nem kormányzati szervezetek által megvalósított közérdekű programok finanszírozásához hiányzó eszközökre szánt eszközökről szóló Rendelet (SZK Hivatalos Közlönye 16/2018) 5. szakasza, Szabályzat Óbecse község költségvetési eszközei odaítélési és ellenőrzési eljárásáról egyesületek részére, Óbecse község számára közérdekű programok ösztönzésére (Óbecse Község Hivatalos Lapja 2/2020) 8. szakaszánk 1. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 47. szakasza 1. bekezdésének 3. és 29. pontja, valamint Óbecse község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 24/2020. szám) alapján, Óbecse község községi elnöke 2021. 02. 19-én kiírja a

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PROGRAMJAINAK A 2021. ÉVI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL VALÓ PÉNZELÉSÉRE

A nem kormányzati szervezetek szociális védelmi programjai területén

 

 

1.KÖZÉRDEK

 

Kiírják a nyilvános pályázatot az egyesületek által megvalósított Óbecse község számára közérdekű programok ösztönzésére vagy a programok finanszírozásához szükséges hiányzó eszközrészekre – a szociális védelem (a hadirokkantak védelme, a rokkant személyek védelme, a gyermekek társadalmi gondviselése, az idősek segítése, egészségvédelem) területén.

 

2.FELTÉTELEK, AMELYEKNEK A PROGRAM JAVASLATTEVŐJE MEG KELL, HOGY FELELJEN

 

A pályázaton az az egyesület vehet részt:

 1. amelyet a tövénnyel összhangban bejegyeztek és Óbecse község területén rendelkezik székhellyel vagy szevezettel,
 2. amely célja, az egyesület alapító okirata és alapszabályzata szerint olyan területen valósul meg, amelyen a programot realizálják,
 3. amely legkevesebb hat hónapja bejegyzett azon tevékenység végzésére, amelyre a pályázatot kiírták, illetve legalább egy éve, ha 500.000 dinár feletti összegre pályázik,
 4. amely közvetlen felelős a program előkészítéséért és kivitelezéséért, és
 5. amely nincs felszámolási, csődeljárási vagy ideiglenesen tiltott tevékenység végzése miatti eljárás alatt.

 

 

3.AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAI PÉNZELÉSÉRE SZÁNT ESZKÖZÖK ÖSSZEGE

 

A teljes összeg, amelyet Óbecse község 2021. évi költségvetéséből az egyesületek programjaira fordítanak a szociális védelem területén, 1.750.000,00 dinárt tesz ki, és az Óbecse község 2021. évi költségvetéséről szóló határozatban van előirányozva: 4. rész 1. fejezet 11. Program – Szociális és gyermekvédelem, 1901-0003-as programaktivitásban lévő 090-es funkció, 128-as pozíció, 481-es gazdasági besorolás – dotációk nem kormányzati szerveknek.

 

A nem kormányzati szervezeteknek szánt eszközök nem használhatóak a nem kormányzati szervezetek tevékenységének rendes pénzelésére, csak a meghatározott programok finanszírozására.

 

 4.A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IDEJE:

 

Az eszközöket annak a programnak ítélik oda, amelyik legkésőbb 2021. 12. 31-ig meg fog valósulni.

 

A nem kormányzati szervezeteknek szánt eszközök nem használhatóak a nem kormányzati szervezetek tevékenységének rendes pénzelésére, csak a meghatározott programok finanszírozására.

 

5.A PROGRAMOK KIVÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI:

A program kiválasztása, amelyet Óbecse község költségvetési eszközeiből fognak finanszírozni, a következő általános kritériumok alapján folyik:

 1. a program referenciái: a terület, amelyen megvalósul a program, a program tartamának hossza, a program felhasználóinak száma, a program fejlődési lehetőségei és fenntarthatósága;
 2. célok, amelyeket elérnek: a közérdeklődés elégedettségének mértéke, az állapot előrehaladásának szintje a területen, amelyben a program folytatódik;
 3. a program társfinanszírozása más forrásokból: saját bevételek, a Szerb Köztársaság költségvetése, az autonóm tartományi vagy helyi önkormányzati egységek, Európai Uniós alap, ajándék, adomány, hagyaték, hitel és más, a program finanszírozásához szükséges eszköz rész hiányzása esetében;
 4. az eszköz törvényessége és hatékonysága és a korábbi programok fenntarthatósága: ha korábban voltak használva költségvetési eszközök, teljesítve lettek-e a szerződéses kötelezettségek.

 

6.A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓNAK A KÖVETKEZŐKET KELL TARTALMAZNIA:

 

A pályázat benyújtója köteles mellékelni az alábbi dokumentumokat:

 

 1. kitöltött jelentkezési űrlap (2. melléklet)
 2. a programjavaslat kitöltött űrlapja (3. melléklet)
 3. a projektum narratív költségvetésének kitöltött űrlapja (4. melléklet)
 4. a projektum költségvetésének kitöltött űrlapja (4.a melléklet)
 5. a jelentkezés benyújtójának kitöltött nyilatkozata a kötelezettségek elfogadásáról (5. melléklet)

 

7.A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA

 

A pályázatra való jelentkezést a pályázati Bizottságnak kell benyújtani (2., 3., 4., 4.a és 5. melléklet), amely a pályázati dokumentáció szerves részét képezi.

 

A késve érkező és hiányos jelentkezéseket, illetve azokat a jelentkezéseket, amelyek nincsenek összhangban a pályázati feltételekkel és az előírt űrlapokkal, nem fogják figyelembe venni.

 

A jelentkezéseket lezárt borítékban kell benyújtani, amely a következő megjelöléssel van ellátva: Nyilvános pályázat a nem kormányzati szervezetek programjainak pénzelésére – szociális védelem. A jelentkezést ajánlott küldeményként is el lehet küldeni a 21220 Óbecse, Felszabadulás tér 2. címre vagy át lehet adni Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában (7-es iroda).

 

A pályázati dokumentációt Óbecse község hivatalos honlapjáról (www.becej.rs) és az e-Uprava portálról lehet letölteni.

 

8.A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE ÉS A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK SZÁNT ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK HATÁRIDEJE

 

 1. A jelentkezés és a programjavaslat benyújtásának határideje a pályázat közzétételétől számított 15 nap.
 2. A benyújtott programok értékelése és rangsora, amelyet a pályázati bizottság határoz meg, Óbecse község hivatalos honlapján és az e-Uprava portálon lesz közzétéve, a jelentkezés átadása határidejének lejártától számított 60 napon belül.
 3. Óbecse község költségvetéséből pénzelt programok kiválasztásáról szóló határozatot meghozzák az ellenvetések átadásának lejártától számított 30 napos határidőn belül.

 

A megközelítő kritériumok, amelyek alapján a benyújtott programok értékelését és pontozását végzik Óbecse község költségvetési eszközei egyesületek részére történő odaítélési és ellenőrzési eljárásáról szóló Szabályzatban vannak meghatározva, Óbecse község számára közérdekű programok ösztönzésére.

 

További információt a 064-70-93506-os telefonszámon kaphatnak Szerda Balázstól, Óbecse község művelődéssel és civil szervezetekkel megbízott községi tanácstagjától.

 

 

                                                                            KÖZSÉGI ELNÖK

                                                                            Dragan Tošić sk.

 


MELLÉKLETEK: