Záradék Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának üléséről, 2021.6.7.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

ÓBECSE KÖZSÉG

KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI TÖRZSKAR

Ikt. szám: II 06-95/2020-17-1

Kelt. 2021. 06. 07.

Ó B E C S E

 

A katasztrófák kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján, A katasztrófavédelmi törzskarok összetételéről, munkájának módjáról és megszervezéséről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 27/2020. szám) 17. szakasza, valamint Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskarának 2013. 06. 21-i Ügyrendje 15. szakaszának 4. bekezdése és 19. szakasza alapján, kapcsolatban a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet elhárításával, megakadályozásával és megszűntetésével Óbecse község területén, Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara a 2021. 06. 07-én megtartott 17. rendkívüli ülésén meghozta a következő

 

ZÁRADÉKOT

 

  1. 1. Óbecse Község Katasztrófavédelmi Törzskara a kockázat felmérése után és a COVID-19 fertőző betegség járványának terjedése miatti elemi csapás kedvező alakulása miatt javasolja Óbecse Község Községi elnökének, hogy szűntesse meg a rendkívüli állapotot Óbecse község területén.

 

ÓBECSE KÖZSÉG

KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI

TÖRZSKARÁNAK PARANCSNOKA

Dragan Tošić s.k.