Záradék Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának üléséről, 2021.6.1.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

ÓBECSE KÖZSÉG

KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI TÖRZSKAR

Ikt. szám: II 06-95/2020-16

Kelt. 2021. 06. 01.

Ó B E C S E

 

A COVID-19 fertőző betegség alatti munkaidőről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 2021. április 4-i 33. száma, 2021. április 9-i 36. száma, 2021. április 16-i 38. száma, 2021. május 6-i 45. száma, 2021. május 14-i 49. száma, 2021. május 31-i 54. száma, amit az Egészségügyi Miniszter hozott meg), A katasztrófák kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018. szám) 43. szakasza, A katasztrófavédelmi törzskarok összetételéről, munkájának módjáról és megszervezéséről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 27/2020. szám) 17. szakasza, valamint Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskarának 2013. 06. 21-i Ügyrendje 15. szakaszának 4. bekezdése és 19. szakasza alapján, kapcsolatban a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet elhárításával, megakadályozásával és megszűntetésével Óbecse község területén, Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara a 2021. 06. 01-jén megtartott 16. rendkívüli ülésén meghozta a következő

 

ZÁRADÉKOT

 

 1. A COVID-19 fertőző betegség terjedésének Óbecse község területén való megakadályozása céljából megerősítjük a munkaidő és területi korlátozásokat 2021. június 1-jétől kezdődően:

1.a A vendéglátóipari létesítmények minden nap 06.00 és 24.00 óra között dolgozhatnak-

A vendéglátóipari létesítmény zárt részében biztosítani kell a következőket:

 • a szolgáltatás használóinak védőmaszkot kell viselniük, amíg a létesítményben tartózkodnak (azokban a pillanatokban, amikor éppen nem fogyasztanak ételt vagy italt),
 • a dolgozóknak védőmaszkot kell viselniük, különösen az ételek és italok elkészítése, valamint felszolgálása során,
 • nem játszhatnak le zenét, illetve engedhetnek zenét vagy nem adhatnak elő zenei-színpadi programot élőben (ún. élőzene) 18.00 óra után,
 • az objektum a létesítmény telítettsége nem haladhatja meg az 50%-ot,
 • a bejáratnál jól látható helyre ki kell függeszteni a létesítmény használható területének nagyságát és az egyszerre bent tartózkodható személyek számát (használható terület alatt azt a részt értjük, ahol a kiszolgálás történik, illetve nem számítódnak bele a mellékhelyiségek, a toalettek, a raktárak stb.) és a látogatók számára kötelező a maszkviselés.

A vendéglátóipari létesítmény kültéri részén biztosítani kell a következőket:

 • a szolgáltatás használóinak védőmaszkot kell viselniük, amíg a létesítményben tartózkodnak (azokban a pillanatokban, amikor éppen nem fogyasztanak ételt vagy italt),
 • a dolgozóknak védőmaszkot kell viselniük, különösen az ételek és italok elkészítése, valamint felszolgálása során,
 • az asztalok között legalább 2 méteres távolságnak kell lennie, amit úgy számítanak, hogy a két különböző asztalnál ülő személy között van ekkora távolság,
 • egy asztalnál nem foglalhat helyet öttől több személy,
 • amennyiben nincsenek asztalok és székek, a jelen levő személyek közötti távolságot úgy kell intézni, hogy 9 négyzetméteren csak egy személy tartózkdjon,
 • a létesítmény kültéri részét úgy kell fizikailag kialakítani, hogy valamilyen módon elkerítik a közterülettől, mégpedig oly módon, hogy a szolgáltatáshasználó és a közterületen levő személy között 3 méteres távolságot kell biztosítani,
 • nem játszhatnak le zenét, illetve engedhetnek zenét vagy nem adhatnak elő zenei-színpadi programot élőben (ún. élőzene) 18.00 óra után.

2.a A fedett vagy nyitott kereskedelmi központok vagy hasonló kiskereskedelmi létesítmények (a továbbiakban: létesítmények), kivéve a beltéri vendéglátóipari létesítményeket, amelyek ilyen létesítményeken belül helyezkedek el, s amelyekben ételt vagy italt szolgálnak fel az ülővendégek számára (tolóablakos árusítás), minden nap 06.00 és 22.00 óra között dolgozhatnak.

A létesítmény kezelője köteles biztosatan, hogy ételt és italt felszolgáló tolóablakok előtt ne gyülekezzenek nagy számban, az élelem és ital megvásárlására váró személyek között legalább két méteres távolság legyen minden irányban, valamint világosan jelöljék ki a mozgásvonalat a tolóablakig és tőle.

A létesítmény kezelőjének A COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására és megszűntetésére irányuló intézkedésekről szóló rendeletben (SZK Hivatalos Közlönye, 151/20., 152/20., 153/20., 156/20., 158/20., 1/21., 17/21., 19/21., 22/21. és 29/21. számok) meghatározott intézkedések mellett biztosítania kell a következőket:

 • a létesítmény bejáratánál jól látható helyre ki kell függeszteni a létesítmény használható területének nagyságát és az egyszerre bent tartózkodható személyek számát (használható terület alatt azt a részt értjük, ahol a kiszolgálás történik, illetve nem számítódnak bele a mellékhelyiségek, a toalettek, a raktárak stb.) és a látogatók számára kötelező a maszkviselés,
 • amennyiben a létesítménynek több bejárata vagy kijárata van, meg ki kell jelölni és megjelölni, hogy melyik a bejárati ajtó és melyik a kijárati ajtó,
 • a létesítményben meg kell határozni és megjelölni a mozgásvonalakat, s ezzel lehetetlenné tenni nagyobb számú személytartózkodását vagy gyülekezését egy helyen, valamint a biztonságos mozgásvonalakat a kijáratig és a bejáratig,
 • az épület bejáratánál fertőtlenítő tálcákat kell használni,
 • a használóknak egymás között legalább 2 méteres fizikai távolságot kell tartaniuk,
 • a foglalkoztatottaknak védőmaszkot kell viselniük a munkájuk során, különösen a használókkal való kontaktusok alkalmával,
 • a közös használatú helyiségeket és a tárgyakat, amelyeket a használók használnak (toalettek, korlátok, liftek és hasonlók) minden órában fertőtleníteni kell 70%-os alkoholtartalmú oldattal,
 • ki kell jelölni azt a személyt, aki felelős a maszkviselés betartásáért (koronaellenőr), s amennyiben a létesítménynek több bejárata vagy kijárata van, vagy több, 500 négyzetméternél nagyobb területű emelete, a központ kezelője köteles több személyt kijelölni koronaellenőrré, ezért minden bejáratnál és kijáratnál, minden 250 négyzetméteren egy koronaellenőrnek kell lennie,
 • a koronaellenőrnek jól látható jelzést kell magán viselnie (világos alapon szembetűnő betűkkel ki kell írni: koronaellenőr),
 • a koronaellenőr kötelessége a használók figyelmeztetése a maszkviselésre a létesítménybe való belépéskor és a létesítményben való tartózkodásuk során,
 • amennyiben a koronaellenőr azt észleli, hogy valaki nem visel maszkot, haladéktalanul figyelmezteti rá, hogy hagyja el a létesítményt, s elmondja, hogy ez szabálysértésnek minősül, s amennyiben az a személy nem hagyja el az épületet, értesíti az illetékes felügyelőségi szolgálatot.

A jogi személy és vállalkozó, aki árut értékesít, illetve szolgáltatást nyújt a létesítményen belül, amelyben árut értékesítenek, illetve szolgáltatást nyújtanak (a továbbiakban: üzlet), A COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására és megszűntetésére irányuló intézkedésekről szóló rendeletben (SZK Hivatalos Közlönye, 151/20., 152/20., 153/20., 156/20., 158/20., 1/21., 17/21., 19/21., 22/21. és 29/21. számok) meghatározott intézkedések mellett biztosítania kell a következőket:

 • az üzlet bejáratánál láthatóan ki kell függeszteni az üzlet hasznos területét és azoknak a személyeknek a számát, akik egyidejűleg bent tartózkodhatnak,
 • amennyiben az üzletnek több bejárata és kijárata van, ki kell jelölni és jól láthatóan megjelölni, hogy melyek a bejáratok és kijáratok,
 • az üzletben meg kell határozni és megjelölni a mozgásvonalakat, s ezzel lehetetlenné tenni nagyobb számú személytartózkodását vagy gyülekezését egy helyen, valamint a biztonságos mozgásvonalakat a kijáratig és a bejáratig,
 • a kasszák előtt vagy a használók más jellegű sorban várakozásai során szembetűnő jelekkel, jól láthatóan ki kell jelölni a legalább két méteres távolságtartást a használók között,
 • minimum két méteres fizikai távolságtartást a használók között,
 • a foglalkoztatottaknak védőmaszkot kell viselniük a munkájuk során, különösen a használókkal való kontaktusok alkalmával, mint például az eladók a kasszán stb.
 • a közös használatú helyiségeket és a tárgyakat, amelyeket a használók használnak (toalettek, gardróbok és hasonlók) minden órában fertőtleníteni kell 70%-os alkoholtartalmú oldattal,
 • ki kell jelölni azt a személyt, aki felelős a maszkviselés betartásáért (koronaellenőr), s amennyiben a létesítménynek több bejárata vagy kijárata van, vagy több, 500 négyzetméternél nagyobb területű emelete, a központ kezelője köteles több személyt kijelölni koronaellenőrré, ezért minden bejáratnál és kijáratnál, minden 250 négyzetméteren egy koronaellenőrnek kell lennie,
 • a koronaellenőrnek jól látható jelzést kell magán viselnie (világos alapon szembetűnő betűkkel ki kell írni: koronaellenőr),
 • a koronaellenőr kötelessége a használók figyelmeztetése a maszkviselésre a létesítménybe való belépéskor és a létesítményben való tartózkodásuk során,
 • amennyiben a koronaellenőr azt észleli, hogy valaki nem visel maszkot, haladéktalanul figyelmezteti rá, hogy hagyja el a létesítményt, s elmondja, hogy ez szabálysértésnek minősül, s amennyiben az a személy nem hagyja el az épületet, értesíti az illetékes felügyelőségi szolgálatot,
 • a koronaellenőr köteles figyelmeztetni a használókat a fizikai távolságtartásra a sorbanálláskor.

 

3.a Minden nap 06.00 és 22.00 óra között működhetnek a következők:

1) a gyógyszertárak (beleértve az állategészségügyi és mezőgazdasági patikákat is)

2) az éttermek és más helyek, amelyekben élelemállátási szolgáltatást nyújtanak katerogrizált vagy nem kategorizált elszállásolási objektumokon belül, amelyekben a szolgáltatás csak az ott megszálló vendégeknek nyújtható az elszállásolás fajtájától függően,

3)a  kiskereskedések (kereskedelmi és más üzletek és elárusítóhelyek), kivéve az állandó vagy mozgó bódékat és trafikokat, amelyek munkaidőkorlátozás nélkül dolgozhatnak (kiskereskedelem, főleg dohány és sajtótermékek);

4) a létesítmények, boltok és szervízek, valamint hasonlók, amelyek szakmai, tudományos, innovációs és műszaki tevékenységet, pénzügyi tevékenységet és biztosítási tevékenységet nyújtanak, ingatlankereskedések, tájékoztatási és kommunikációs szolgáltatók, adminisztrációs és egyéb szolgáltatások, iparos és msé szolgáltatók,

5) sporttevékenységgel foglalkozó létesítmények (fitnesszközpontok, edzőtermek, tornatermek, spa központok, medencék és más sport és rekreációs tevékenységet szolgáló létesítmények,

6) külön és klasszikus szerencsejátékok megszervezésével foglalkozó létesítmények (fogadóirodák, játéktermek és hasonlók),

7) kereskedelmi létesítmények, üzletek és elárusítóhelyek, amelyek élelmiszeripari termékek értékesítésével foglalkoznak, állateledelt árusító üzletek (petshopok, állateledel üzletek stb.), fedett és szabadtéri piacok,

8) a szabadtéri és fedett piacok keretein belül található üzletek és elárusítóhelyek (mészárszékek, sütödék, élelmiszeripari szaküzletek stb.),

9) a létesímények, amelyekben az árusítást vagy a szolgáltatást a kereskedelmi központokban végzik, s amelyek számára a kezelő tud külön megközelítési útvonalat biztosítani vagy amelyekbe be lehet menni kintről vagy a közterületről,

10) a művelődés területén tevékenykedő létesítmények (színházak, mozik, múzeumok, gallériák).

 

A mozik (59.14 kód A tevékenységek besorolásáról szóló rendelet szerint, SZK Hivatalos Közkönye, 54/10. szám) működhetnek, mégpdig úgy, hogy az utolsó filmvetítés 23.00 óra előtt kezdődik, ameddig a pénztárak is dolgozhatnak.

 

4.a Munkaidőkorlátozás nélkül dolgozhatnak:

 

 • a gyógyszertárak (beleértve az állategészségügyi és mezőgazdasági patikákat is),
 • a benzinkutak az üzemanyag értékesítésének tekintetében,
 • kereskedelmi, vendéglátóipari és más objektumok, amelyek ételkiszállítással foglalkoznak,
 • rendelők és laboratóriumok, amelyekben egészségügyi vagy fogorvosi szolgáltatást nyújtanak, illetve állategészségügyi rendelők és laboratóriumok és hasonlók.

 

 

5.a A jelen Záradék 2.a és 3.a pontjaiban foglalt létesítmények munkaideje alatt a jogi személynek vagy vállalkozónak kötelessége biztosítani a jelenlevő személyek közötti távolságot, mégpedig úgy, hogy 9 m2-en csak egy személy tartózkodhat, kivéve az edzőtermeket/fitnessz központokat/spa központokat, ahol minden 16 m2-en egy személy tartózkodhat.

Kivételesen a jelen szakasz 1. pontjában foglaltaktól, amelyekben fodrász és kozmetikai szolgáltatást nyújtanak, illetve olyan más szolgáltatást, amely közvetlen kontaktust kíván a foglalkoztatott és a szolgáltatás használója között, a távolság a jelenlevők között lehet kevesebb mint két méter.

 

 1. 2. A jelen Záradékkal előírt intézkedéseket június 1-től alkalmazzák, egészen addig, amíg a járványügyi helyzet megkívánja.
 2. 3. Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési, Közlekedési és Felügyelőségi Felügyeleti Osztálya számára elrendeljük a jelen Záradékkal előírt intézkedések alkalmazása feletti megerősített felügyeletet, valamint hogy A lakosság fertőző betegségektől való védelméről szóló törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2016. február 25-i 15. szám, 2020. május 10-i 68. szám és 2020. november 13-i 136. szám) összhangban járjon el.
 3. 4. Óbecse Község Katasztrófavédelmi Törzskara kéri a polgárokat, hogy tartsák be az előírt védelmi intézkedéseket és javaslatokat, viselkedjenek felelősségteljesen és viseljenek gondot a saját és mások egészségéről.

 

 1. 5. Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara továbbra is figyelemmel kíséri a járványhelyzet alakulását Óbecse község területén, foganatosítja a Szerb Köztársaság Kormányának és más szerveknek az intézkedéseit, valamint a szükséges intézkedéseket és tevékenységeket a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet elhárítása, megakadályozása és megszűntetése céljából Óbecse község területén.

 

ÓBECSE KÖZSÉG

KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI

TÖRZSKARÁNAK PARANCSNOKA

 

Dragan Tošić s.k.