Záradék Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának üléséről, 2021.3.21.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

ÓBECSE KÖZSÉG

KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI TÖRZSKAR

Ikt. szám: II 06-95/2020-14

Kelt. 2021. 03. 21.

Ó B E C S E

 

A COVID-19 fertőző betegség alatti munkaidőről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 2021. március 12-i 22. száma, 2021. március 16-i 23., 2021. március 21-i 25. száma száma, amit az Egészségügyi Miniszter hozott meg), A katasztrófák kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018. szám) 43. szakasza, A katasztrófavédelmi törzskarok összetételéről, munkájának módjáról és megszervezéséről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 27/2020. szám) 17. szakasza, valamint Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskarának 2013. 06. 21-i Ügyrendje 15. szakaszának 4. bekezdése és 19. szakasza alapján, kapcsolatban a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet elhárításával, megakadályozásával és megszűntetésével Óbecse község területén, Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara a 2021. 03. 21-én megtartott tizennegyedik rendkívüli ülésén meghozta a következő

 

ZÁRADÉKOT

 

  1. 1. A COVID-19 fertőző betegség terjedésének Óbecse község területén való megakadályozása céljából nem fognak dolgozni azok az objektumok, amelyek a következő tevékenységeket végzik:

 

1) vendéglátóipari szolgáltatással foglalkozó létesítmények, amelyek magukban foglalják az élelmiszerek és italok árusítását (éttermek, kávézók, bárok, klubok, tutajok stb.);

2) szolgáltatás zárt vagy szabadtéri vagy kereskedelmi központokban és hasonlókban, ahol kiskereskedelemmel foglalkoznak (bevásárlóközpontok stb.).

 

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt korlátozás nem vonatkozik a következők munkaidejére:

1) a gyógyszertárakra (beleértve a mezőgazdasági patikákat is), kereskedelmi létesítményekre, üzletekre és elárusítóhelyekre, amelyek élelmiszeripari termékek értékesítésével foglalkoznak, állateledelt árusító üzletekre (petshopok stb.) kivéve azokat, amelyek bevásárlóközpontokban találhatóak és azokra, amelyeknek a megközelítéséhez a kezelő nem tud külön megközelítési útvonalat biztosítani vagy nem lehet kintről vagy a közterületről bemenni,

2) éttermek és más helyek, amelyekben élelemállátási szolgáltatást nyújtanak katerogrizált vagy nem kategorizált elszállásolási objektumokon belül, amelyekben a szolgáltatás csak az ott megszálló vendégeknek nyújtható az elszállásolás fajtájától függően, legkésőbb 21.00 óráig;

3) azokra a jogi személyekre és vállalkozókra, amelyek ételek készítésével és kiszállításával foglalkoznak, valamint tolóablakon keresztül végzik az élelem árusítását.

 

1.a 2021. március 22-től, reggel 06.00 órától, egészen addig, amíg a járványügyi helyzet megkívánja, az alábbi tevékenységekkel foglalkozó létesítmények dolgozhatnak 06.00 és 20.00 óra között:

1) kiskereskedések (kereskedelmi és más üzletek és elárusítóhelyek);

2) iparos és más szolgáltatással foglalkozó létesítmények;

3) sporttevékenységgel foglalkozó létesítmények (fitnesszközpontok, edzőtermek, tornatermek, spa központok, medencék és más sport és rekreációs tevékenységet szolgáló létesítmények,

4) külön és klasszikus szerencsejátékok megszervezésével foglalkozó létesítmények (fogadóirodák, játéktermek és hasonlók).

 

1.b 2021. március 22-től, reggel 06.00 órától, egészen addig, amíg a járványügyi helyzet megkívánja, az alábbi tevékenységekkel foglalkozó létesítmények dolgozhatnak 06.00 és 21.00 óra között:

1) kereskedelmi létesítmények, üzletek és elárusítóhelyek, amelyek élelmiszeripari termékek értékesítésével foglalkoznak, állateledelt árusító üzletek (petshopok stb.), fedett és szabadtéri piacok, valamint a szabadtéri és fedett piacok keretein belül található üzletek és elárusítóhelyek (mészárszékek, sütödék, élelmiszeripari szaküzletek stb.), beleértve azokat is, amelyek az árusítást a kereskedelmi központokban végzik, s amelyek számára a kezelő tud külön megközelítési útvonalat biztosítani vagy amelyekbe be lehet menni kintről vagy a közterületről,

2) a művelődés területén tevékenykedő létesítmények (színházak, mozik, múzeumok, gallériák).

 

1.c A jelen Záradék 1-1.b pontjaiban foglalt korlátozások nem vonatkoznak a következők munkaidejére:

 

  • a gyógyszertárakra (beleértve a mezőgazdasági patikákat is), kivéve azokat, amelyek bevásárlóközpontokban találhatóak és azokra, amelyeknek a megközelítéséhez a kezelő nem tud külön megközelítési útvonalat biztosítani vagy nem lehet kintről vagy a közterületről bemenni, a benzinkutakra az üzemanyagtöltés és kereskedelmi tevékenység során, vendéglátóipari és más objektumokra, amelyek ételkiszállítással foglalkoznak,
  • rendelők és laboratóriumok, amelyekben egészségügyi vagy fogorvosi szolgáltatást nyújtanak, illetve állategészségügyi rendelők és laboratóriumok és hasonlók,

 

1.d A jelen Záradék 1-1.b pontjaiban foglalt létesítmények munkaideje alatt a jogi személynek vagy vállalkozónak kötelessége biztosítani a jelenlevő személyek közötti távolságot, mégpedig úgy, hogy 9 m2-en csak egy személy tartózkodhat, kivéve az edzőtermeket/fitnessz központokat/spa központokat, ahol minden 16 m2-en egy személy tartózkodhat.

 

  1. 2. A jelen Záradékkal előírt intézkedéseket március 22-től, reggel 06.00 órától alkalmazzák, egészen addig, amíg a járványügyi helyzet megkívánja.
  2. 3.Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési, Közlekedési és Felügyelőségi Felügyeleti Osztálya számára elrendeljük a jelen Záradékkal előírt intézkedések alkalmazása feletti megerősített felügyeletet, valamint hogy A lakosság fertőző betegségektől való védelméről szóló törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2016. február 25-i 15. szám, 2020. május 10-i 68. szám és 2020. november 13-i 136. szám) összhangban járjon el.
  3. 4.Óbecse Község Katasztrófavédelmi Törzskara kéri a polgárokat, hogy tartsák be az előírt védelmi intézkedéseket és javaslatokat, viselkedjenek felelősségteljesen és viseljenek gondot a saját és mások egészségéről.

 

  1. 5.Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara továbbra is figyelemmel kíséri a járványhelyzet alakulását Óbecse község területén, foganatosítja a Szerb Köztársaság Kormányának és más szerveknek az intézkedéseit, valamint a szükséges intézkedéseket és tevékenységeket a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet elhárítása, megakadályozása és megszűntetése céljából Óbecse község területén.

 

ÓBECSE KÖZSÉG
KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI
TÖRZSKARÁNAK PARANCSNOKA

Dragan Tošić s.k.