Záradék Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának üléséről, 2021.3.16.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

ÓBECSE KÖZSÉG

KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI TÖRZSKAR

Ikt. szám: II 06-95/2020-13

Kelt. 2021. 03. 16.

Ó B E C S E

 

A COVID-19 fertőző betegség alatti munkaidőről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 2021. március 12-i 22. száma, 2021. március 16-i 23. száma, amit az Egészségügyi Miniszter hozott meg), A katasztrófák kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018. szám) 43. szakasza, A katasztrófavédelmi törzskarok összetételéről, munkájának módjáról és megszervezéséről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 27/2020. szám) 17. szakasza, valamint Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskarának 2013. 06. 21-i Ügyrendje 15. szakaszának 4. bekezdése és 19. szakasza alapján, kapcsolatban a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet elhárításával, megakadályozásával és megszűntetésével Óbecse község területén, Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara a 2021. 03. 16-án megtartott tizenharmadik rendkívüli ülésén meghozta a következő

 

ZÁRADÉKOT

 

  1. 1. A COVID-19 fertőző betegség terjedésének Óbecse község területén való megakadályozása céljából nem fognak dolgozni azok az objektumok, amelyek a következő tevékenységeket végzik:

1) kiskereskedelmi létesítmények (kereskedelmi és más üzletek és elárusítóhelyek);

2) vendéglátóipari szolgáltatással foglalkozó létesítmények, amelyek magukban foglalják az élelmiszerek és italok árusítását (éttermek, kávézók, bárok, klubok, tutajok, élelmiszer és ital árusításával foglalkozó tolóablakok és bódék);

3) szolgáltatás zárt vagy szabadtéri vagy kereskedelmi központokban és hasonlókban, ahol kiskereskedelemmel foglalkoznak (bevásárlóközpontok stb.);

4) külön és klasszikus szerencsejátékok megszervezésével foglalkozó létesítmények (fogadóirodák, játéktermek és hasonlók);

5) iparos és más szolgáltatással foglalkozó létesítmények, amelyekben hosszabb közvetlen fizikai kontaktusra kerül sor a szolgáltatás használójával (kozmetikai szalonok, fodrászüzletek, szépségszalonok); 

6) művelődési létesítmények, amelyekben egyszerre egy helyiségben több személy tartózkodik (színházak, mozik, múzeumok, galériák); 

7) sportlétesítmények, amelyekben egyszerre egy helyiségben több személy tartózkodik vagy hosszabb közvetlen fizikai kontaktusra kerül sor a szolgáltatás használójával (fitnessz központok, edzőtermek, tornatermek, spa központok, medencék és más sport- és rekreációs tevékenységet szolgáló létesítmények). 

 

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt korlátozás nem vonatkozik a következők munkaidejére:

1) a gyógyszertárakra (beleértve a mezőgazdasági patikákat is), kivéve azokat, amelyek bevásárlóközpontokban találhatóak és azokra, amelyeknek a megközelítéséhez a kezelő nem tud külön megközelítési útvonalat biztosítani vagy nem lehet kintről vagy a közterületről bemenni, a benzinkutakra az üzemanyagtöltés és kereskedelmi tevékenység során, vendéglátóipari és más objektumokra, amelyek ételkiszállítással foglalkoznak,

2) azokra a kereskedelmi létesítményekre, üzletekre és elárusítóhelyekre, amelyek élelmiszeripari termékek értékesítésével foglalkoznak, beleértve azokat is, amelyek a bevásárlóközpotokban dolgoznak, s amelyek számára a kezelő tudja biztosítani a külön megközelítési útvonalat vagy kintről vagy közvetlenül a közterületről lehet bemenni,

3) bódék és trafikok, amelyeket így jegyeztek be és közterületen állítotak fel, s amelyekben sajtótermékek, dohányári és apró nem élelmiszeripari áru kereskedelmével foglalkoznak, s amelyekbe a vásárló nem megy be;

4) rendelők és laboratóriumok, amelyekben egészségügyi vagy fogorvosi szolgáltatást nyújtanak, illetve állategészségügyi rendelők és laboratóriumok és hasonlók;

5) éttermek és más helyek, amelyekben élelemállátási szolgáltatást nyújtanak katerogrizált vagy nem kategorizált elszállásolási objektumokon belül, amelyekben a szolgáltatás csak az ott megszálló vendégeknek nyújtható az elszállásolás fajtájától függően, legkésőbb 21.00 óráig;

6) sport- és rekreációs tevékenységet szolgáló objektumok, amelyeket edzések, versenyre való felkészülés és az illetékes nemzeti sportegyesületek által bejegyzett versenyek megtartására használnak, előre bejegyzett időpontokban;

7) minden egyéb üzlet, létesítmény és hely (cipész, szabó, asztalos, üvegező és hasonló létesítmények, szervízek, műszaki vizsgák stb.), amelyekben a szolgáltatást úgy nyújtják, hogy nem kell jelen lennie a tulajdonosnak és a kontaktus korlátozott ideig tart.

 

1.a A jelen Záradék  1. pontjában foglalt munkaidő korlátozás nem vonatkozik a következőkre:

1) pénzintézetek (bankok, biztosító társaságok, pénzváltók stb.);

2) állami szervek, közigazgatási szervek, a Vajdaság AT szervei, a helyi önkormányzati egységek szervei;

3) a Szerb Köztársaság, a Vajdaság AT és a helyi önkormányzati egységek által alapított közvállalatok és gazdasági társaságok;

4) a Szerb Köztársaság, a Vajdaság AT és a helyi önkormányzati egységek által alapított közintézmények, kivéve azokat, amelyek a jelen Záradék 1. szakaszában foglalt tevékenységgel foglalkoznak;

5) a bíróságok, ügyészségek, közjegyzők, végrehajtók és más igazságügyi szervek vagy a velük kapcsolatban álló szervek és szolgálatok;

6) a gazdasági társaságok és más gazdasági alanyok, kivéve azokat, amelyek a jelen Záradék 1. pontjában foglalt tevékenységeket végzik.

 

  1. 2. A jelen Záradékkal előírt intézkedéseket 2021. március 16. 21.00 óra és 2021. március 22. 06.00 óra között alkalmazzák.
  2. 3. Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési, Közlekedési és Felügyelőségi Felügyeleti Osztálya számára elrendeljük a jelen Záradékkal előírt intézkedések alkalmazása feletti megerősített felügyeletet, valamint hogy A lakosság fertőző betegségektől való védelméről szóló törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2016. február 25-i 15. szám, 2020. május 10-i 68. szám és 2020. november 13-i 136. szám) összhangban járjon el.
  3. 4. Óbecse Község Katasztrófavédelmi Törzskara kéri a polgárokat, hogy tartsák be az előírt védelmi intézkedéseket és javaslatokat, viselkedjenek felelősségteljesen és viseljenek gondot a saját és mások egészségéről.

 

  1. 5. Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara továbbra is figyelemmel kíséri a járványhelyzet alakulását Óbecse község területén, foganatosítja a Szerb Köztársaság Kormányának és más szerveknek az intézkedéseit, valamint a szükséges intézkedéseket és tevékenységeket a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet elhárítása, megakadályozása és megszűntetése céljából Óbecse község területén.

 

ÓBECSE KÖZSÉG

KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI

TÖRZSKARÁNAK PARANCSNOKA

 

Dragan Tošić s.k.