Záradék Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának üléséről, 2020.9.22.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

ÓBECSE KÖZSÉG

KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI TÖRZSKAR

Ikt. szám: II 06-28/2020-33-1

Kelt. 2020. 09. 22.

Ó B E C S E

 

A katasztrófák kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018. szám) 43. szakasza, A katasztrófavédelmi törzskarok összetételéről, munkájának módjáról és megszervezéséről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 27/2020. szám) 17. szakasza, valamint Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskarának 2013. 06. 21-i Ügyrendje alapján, kapcsolatban a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet elhárításával, megakadályozásával és megszűntetésével Óbecse község területén, Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara a 2020. 09. 22-én megtartott 33. rendkívüli ülésén meghozta a következő

 

ZÁRADÉKOT

 

  1. 09. 23-ától megengedjük a Đorđe Predin – Badža Óbecse Község Ifjúságának Sport- és Kulturális Tevékenységét Szolgáló Intézmény fedett medencéinek használatát, a következő intézkedések és javaslatok betartása mellett:
  • A dolgozók és vendégek viselkedésének általános szabályat:

– A fedett medencén dolgozóknak és a medencék használóinak a COVID-19-re utaló betegsége tüneteitől menteseknek kell lenniük (Menemelkedett testhő, köhögés, légszomj, nehéz légzés, az ízlelés és szaglás érzékvesztése).

 – Tartani kell a 1,5 méteres fizikai távolságot a létesítmény minden helyiségében, valamint a vízben, minden irányban. Azoknak a számát, akik egyidejűleg a medencében és a medence környékén tartózkodhatnak, aszerint kell kiszámítani, hogy lehetséges legyen a javasolt távolságtartás.

– Kötelező a maszk viselése úgy, hogy eltakarja az orrot, a szájat és az állat, kivéve a medencék környékén és a medencékben.

–  Meg kell erősíteni a kezek higiéniáját és a személyi higiéniát: sűrűn kell kezet mosni szappannal és vízzel, legalább 20 másodpercig, s a végén fertőtleníteni kell, kötelező a toalett használata a medencehasználat előtt, kötelező a zuhanyozás a medencébe való bemenetel előtt és használatát követően, kötelező a lábfertőtlenítő tálcák használata. Ki kell függeszteni az értesítést a kötelező kézmosásról és fertőtlenítésről, valamint a szakszerű kézmosás szabályait.

 – Nem javasolt a gyülekezés és a nagyobb csoportok tartózkodása.

 – Biztosítani kell a dolgozók egészségügyi állapotának felügyeletét. A dolgozók testhőjét napi legalább két alkalommal meg kell mérni, s le kell ellenőrizni, hogy van-e valamilyen COVID-19-re utaló tünetük, főleg a munkára érkezéskor. Amennyiben van COVID-19-re utaló tünete, a dolgozónak nem szabad munkára jönnie és jelentkeznie kell az illetékes egészségház orvosánál.

  • Általános szanitáris – higiéniai intézkedések a létesítményben:

– A munka megkezdése előtt fel kell mosni, ki kell takarítani és fertőtleníteni kell a helyiségeket, az eszközöket és a felszerelést, valamint ki kell szellőztetni a helyiségeket.

– Biztosítani kell a személyi védelemhez szükséges felszerelést, tisztító- és fertőtlenítőszereket és eszközöket a megfelelő mennyiségben.

– Az épület mindenbejárata előtt minden nap el kell helyezni a lábfertőtlenítő tálcákat – fertőtlenítőszerbe áztatott szivaccsal és ronggyal, valamint a 70%-os alkoholtartalmú kézfertőtlenítőszer adagolókat. A medence bejáratánál és a toalettek kijáratánál elhelyezett lábfertőtlenítő tálcákat rendszeresen karban kell tartani és feltölteni 0,2%-os friss klóroldattal.

– Biztosítani kell a helyiségek és felszerelések fokozott higiéniáját, a helyiségek és felszerelés fertőtlenítését minden használat után, illetve minden vendégcsoport távozása után. Javasolt a vendégek meghatározott időintervallumokban való csoportosulása (a személyek számát aszerint kell kiszámolni, hogy be lehessen tartani a javasolt fizikai távolságot). Az időintervallumok között fertőtleníteni kell a helyiségeket és a felszerelést, valamint ki kell szellőztetni. Külön gondot kell fordítani az öltözők takarítására és fertőtlenítésére.

– Rendszeresen kell szellőztetni a helyiségeket, kizárólag természetes módon (az ablakok kinyitásával), kerülni kell a központi típusú zárt mesterséges szellőztetőrendszerek és klímák használatát. A medence zárt helyiségeiben ellenőrizni kell a szellőztetőfelszerelés és a párásítók működését, s maximálisra kell növelni a kinti levegő beáramlását.

 – A toaletteket külön rendszerességgel kell tisztítani, fertőtleníteni, valamint toalett papírral, szappannal, papírtörlőkkel, fertőtlenítőszer adagolókkal feltölteni.

– A szemetet lábbal nyitható kukákban zacskókban kell tárolni, hogy elkerüljük a szemetes érintését. A szemeteszacskókat a konténerbe dobásuk előtt be kell kötni és a továbbiakban a hulladékkezelési eljárással, az előírt védelmi előírásokkal összhangban kell kezelni.

  1. A jelen Záradék 1. pontjában foglalt intézkedések végrehajtásával a Đorđe Predin – Badža Óbecse Község Ifjúságának Sport- és Kulturális Tevékenységét Szolgáló Intézmény igazgatóját bízzuk meg.
  2. Elrendeljük Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Településrendezési, Építésügyi, Kommunális Ügyekkel Foglalkozó, Közlekedési és Felügyelőségi Ügyosztálya számára a jelen Záradékban foglalt intézkedések betartásának fokozott ellenőrzését.

 

  1. Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara továbbra is figyelemmel kíséri a járványhelyzet alakulását Óbecse község területén, foganatosítja a Szerb Köztársaság Kormányának és más szerveknek az intézkedéseit, valamint a szükséges intézkedéseket és tevékenységeket a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet elhárítása, megakadályozása és megszűntetése céljából Óbecse község területén.

 

 

 

ÓBECSE KÖZSÉG
KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI
TÖRZSKARÁNAK PARANCSNOKA

Dragan Tošić