Záradék Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának üléséről, 2020.8.28.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

ÓBECSE KÖZSÉG

KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI TÖRZSKAR

Ikt. szám: II 06-28/2020-30-1

Kelt. 2020. 08. 28.

Ó B E C S E

 

A Szerb Köztársaságban a nyitott és zárt közterületeken való összejövetelek betiltásáról szóló rendelet alapján, amelyet az Egészségügyi Minisztérium hozott meg, s a SZK Hivatalos Lapjának 2020. július 16-i 100. számában tettek közzé, valamint A Szerb Köztársaságban a nyitott és zárt közterületeken való összejövetelek betiltásáról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet alapján, amelyet az Egészségügyi Minisztérium hozott meg, s a SZK Hivatalos Lapjának 2020. augusztus 28-i 111. számában tettek közzé, A katasztrófák kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018. szám) 43. szakasza, A katasztrófavédelmi törzskarok összetételéről, munkájának módjáról és megszervezéséről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 27/2020. szám) 17. szakasza, valamint Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskarának 2013. 06. 21-i Ügyrendje alapján, kapcsolatban a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet elhárításával, megakadályozásával és megszűntetésével Óbecse község területén, Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara a 2020. 08. 28-án megtartott 30. rendkívüli ülésén meghozta a következő

 

ZÁRADÉKOT

 

  1. A SARS-CoV-2vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozása céljából betiltjuk a nyilvános összejöveteleket Óbecse község területén a nyitott és zárt területeken – amikor egyidőben 30 embernél több személy van jelen, azzal, hogy a jelenlevők közti távolságnak legalább 1,5 méternek kell lennie, illetve minden 4 m2-en egy személy tartózkodhat.
  2. A jelen Záradék 1. szakaszában foglalt tilalmat 2020. 08. 28-ától alkalmazzuk és addig tart, amíg fennáll a SARS-CoV-2vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség terjedésének veszélye Óbecse község területén.
  3. Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara továbbra is figyelemmel kíséri a járványhelyzet alakulását Óbecse község területén, foganatosítja a Szerb Köztársaság Kormányának és más szerveknek az intézkedéseit, valamint a szükséges intézkedéseket és tevékenységeket a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet elhárítása, megakadályozása és megszűntetése céljából Óbecse község területén.

 

 

ÓBECSE KÖZSÉG

KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI
TÖRZSKARÁNAK PARANCSNOKA

Dragan Tošić