Záradék Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának üléséről, 2020.8.27.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

ÓBECSE KÖZSÉG

KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI TÖRZSKAR

Ikt. szám: II 06-28/2020-29-1

Kelt. 2020. 08. 27.

Ó B E C S E

 

A COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására és megszűntetésére irányuló intézkedésekről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 2020. május 7-i 66. száma, 2020. július 1-jei 93. száma, 2020. július 3-i 94. száma, 2020. július 16-i 100. száma, 2020. augusztus 21-i 109. száma), Az Oktatási, Tudományos és Technológiafejlesztési Minisztérium 2020. 05. 05-i és 2020. 08. 17-i iránymutatói, a Vajdasági Közegészségügyi Intézet SARS-CoV2 vírus elleni védelmi intézkedései általános alkalmazásáról szóló javaslata, A katasztrófák kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018. szám) 43. szakasza, A katasztrófavédelmi törzskarok összetételéről, munkájának módjáról és megszervezéséről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 27/2020. szám), valamint Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskarának 2013. 06. 21-i Ügyrendje alapján, kapcsolatban a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet elhárításával, megakadályozásával és megszűntetésével Óbecse község területén, Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara a 2020. 08. 27-én megtartott 29. rendkívüli ülésén meghozta a következő

 

ZÁRADÉKOT

az Iskoláskor Előtti Intézmény egészségvédelmi intézkedéseiről és munkájának biztonságos megszervezésére vonatkozó javaslatokról a COVID-19 járványhelyzete alatt Óbecse község területén

 

 

 1. A gyermekeknek a szülőkkel az iskoláskor előtti intézmény épületeibe való szervezett megérkezése előtt végre kell hajtani a következőket:

 

 • Fel kell mosni/elmosni, kitakarítani és fertőtleníteni a helyiségeket, eszközöket és felszerelést, valamint kiszellőztetni a helyiségeket.
 • Biztosítani, időben beszerezni megfelelő mennyiségű védőfelszerelést a dolgozók számára, tisztítószereket és takarítófelszerelést, fertőtlenítőszereket és a személyes higiéniához szükséges eszközöket.
 • A létesítmény bejárata előtt minden nap el kell helyezni a lábfertőtlenítő tálcát – szivaccsal vagy ronggyal, amelyet átitattak fertőtlenítőszerrel, valamint a 70%-os alkoholtartalmú kézfertőtlenítős adagolót.
 • Biztosítani kell az óvodában kijelölt helyeket a hulladék higiénikus tárolásához (használt maszkok stb.).

 

 1. Általános javaslatok a gyermekek mindennapos fogadásához

 

 • Minden épületben előre kijelölni és megjelölni azt a helyet, ahol a legbiztonságosabb módon tud lezajlani a gyermekek átvétele a szülőktől.
 • Az iskoláskor előtti intézmény minden épületének bejáratánál biztosítani kell a szülők és gyermekek érintésmentes lázmérését.
 • Az iskoláskor előtti intézmény köteles biztosítani egy egészségügyi nővért – egészségvédelmi és megelőzési munkatársat az intézmény minden épületében, akit a gyermekek átvételével, illletve, akit a gyermekekkel való nevelő-oktató munkával bíz meg, s ha ez nem lehetséges, megfelelő helyettesítést kell biztosítani az egészségügyi nővérek számára a bölcsődei csoportokból, akiket tovább kell képezni.

 

 1. Feltétlenül szükséges az iskoláskor előtti intézmény minden épületében, minden olyan helyiségben, ahol gyerekek tartózkodnak, a vizesgócoknál, valamint az étkezőkben elvégezni a következőket:

 

 • A csoportok kialakítása során betartani a szoba négyzetméteréhez viszonyítva a gyermekek számát szabályozó normatívákat, mivel a nem megfelelő sűrűségű elhelyezés hozzájárul a légúti fertőzések könnyebb terjedéséhez.
 • Minden nap, a gyermekek átvétele után elvégezni az elosztást, lehetetlenné tenni az iskoláskor előtti intézménybe a belépést azoknak a dolgozóknak, gyermekeknek és kísérő személyeknek, akiknek légúti fertőzésre utaló tünetei vannak, illetve rendelkeznek a következő tünetek valamelyikével: magas láz, köhögés, torokfájás és légszomj.
 • Amennyiben az átvétel során észrevesznek valamilyen tünetet, ami légúti fertőzésre utalhat, a beteg gyermeket ki kell zárni a kollektívából – külön szobában kell elhelyezni, amíg meg nem érkezik érte a szülő/gondviselő, és azonnal az illetékes gyermekorvoshoz kell küldeni őket.
 • Az épületben biztosítani kell a feltételeket a 20 másodpercig tartó szappannal és folyóvízzel történő kémosáshoz. A kezeket egyszeri használatú papírtörlővel kell törölni, valamint minden alkalommal használni keéé az alkohol alapú kézfertőtlenítőt, amikor a gyermekek megérkeznek az óvodába, mielőtt esznek, wc használat után, az orruk papírzsebkendővel történő kifújása után, a közös helyiségek vagy játékok használata, a munkahelyiség takarítása után.
 • A gyermekek rendszeres kézmosása az óvónő felügyelete alatt zajlik.
 • Rendszeresen, de legalább napi két alkalommal ki kell szellőztetni a helyiségeket. A szellőztetés ideje alatt a gyermekeknek nem kellene a helyiségben tartózkodniuk.
 • Szorgalmazni kell a gyermekek nyitott területeken való tartózkodását, ha azt az időjárási körülmények megengedik.
 • Elmagyarázni a gyerekeknek, hogy ha köhögnek vagy tüsszentenek, takarják el a szájukat és orrukat papírzsebkendővel, majd dobják azt azonnal a szemetesbe, amit kötelezően kézmosás követ, a fent leírt módon.
 • Figyelmeztessék a gyerekeket arra, hogy a kezükkel ne nyúlkáljonak a szemükhöz, orrukhoz vagy szájukhoz.
 • A dolgozóknak használniuk kell a védőmaszkokat, emellett minden alkalommal meg kell mosniuk a kezüket a gyerekekkel együtt, és akkor is, ha tisztítatlan tárgyhoz vagy felülethez érnek.
 • A dolgozóknak rendszeresen (napi több alkalommal) meg kell takarítaniuk és fertőtleníteniük kell azokat a tárgyakat és felületeket, amelyekhez sűrűn hozzáérnek (kilincsek, asztalok azokban a helyiségekben, ahol gyermekek tartózkodnak, étkezőasztalok, ágykeretek, padok, székek és más olvan felületek, amikhez sűrűn hozzáérnek, valamint a falak, ablakok könnyen elérhető részeit, a wc kagylókat, csapokat stb.)
 • A dolgozóknak rendszeresen el kell mosnia és fertőtlenítenie a játékokat a megfelelő, külön a tisztításra és mosásra használt edényekben, s korlátozzák az otthonról hozott játékok számát.
 • A konyhai munkafelületek és eszközök, étkezőasztalok higiéniáját a meglévő protokoll szerint kell fenntartani.
 • A járvány ideje alatt sűrűbben kell felmosni/lemosni és fertőtleníteni a padlókat és munkafelületeket (a padlót klór alapú vizes oldattal, a munkafelületeket, pedig 75%-os alkoholtartalmú szerrel, egyszer használatos egészségügyi kendőkkel és vizes törlőkendőkkel stb.). Nem szabad összekeverni a padlón és a munkafelületeken használatos rongyokat. Az elmosott padlótörlő rongyokat ideiglenesen sem szabad a székekre vagy más bútorokra tenni. Rendszeresen kell cserélni és klórtartalmú mosószerrel mosni őket, a napon vagy szárítógépben szárítani, különválasztva őket rendeltetésük szerint.
 • Nyilvántartást vezetni az elvégzett fertőtlenítésekről a javasolt időintervallumokban, amit a felelős személy (takarító) aláír. A takarítás elvégzését a felettes személyzet ellenőrzi.
 • Az iskoláskor előtti létesítmények dolgozóinak rendelkezniök kell az igazolással, hogy eleget tettek a törvénnyel kötelezővé tett egészségügyi vizsgálatnak (szanitáris vizsga).

Az összes dolgozónak oda kell figyelnie az egészségügyi állapotára és panasz/tünet esetén, amely légúti fertőzésrei, illetve COVID-19-re utal (megemelkedett testhő, köhöhés, fulladás, légszomj, ízlelés és szaglás érzékének elvesztése), azonnal izolálnia kell magát a gyermekektől és a többi dolgozótól, jelentkeznie kell a felettesénél és elhagynia a munkahelyét, majd jelentkeznie a választott orvosánál az előírt folyamat szerint, s munkára akkor jelentkezhet, ha megkapja az igazolást arról, hogy egészséges.

 

 1. Szabályok és javaslatok a gyermekek szülei/gondviselői számára:

 

 • A gyermek az iskoláskor előtti intézménybe kizárólag az illetékes gyermokorvosnak a gyermek egészségességéről igazolásával mehet (orvosi vizsga, amelyet az iskoláskor előtti intézménybe való iratkozás előtt végeznek el vagy, ha a gyermek hosszabb ideig kimaradt az iskoláskor előtti intézményből), valamint az igazolással arról, hogy felvette a kötelező védőoltásokat.
 • Minden nap, az óvodába indulás előtt a szülőnek/gondviselőnek kötelessége megmérni a gyermek és a saját testhőjét, s ha az megemelkedett, ne vezesse el a gyermeket az iskoláskor előtti intézménybe, s értesítse erről az óvónőt.
 • A gyermek az iskoláskor előtti intézménybe egy szülő/gondviselő kíséretében érkezik (hogy csökkentsük a tömeget), s jó lenne, ha ez minden nap ugyanaz a szülő/gondviselő lenne.
 • A szülőnek/gondviselőnek kötelessége a gyermek újraindulását legalább két nappal az indulás előtt jelenteni, hogy időben ki tudjuk tervezni és meg tudjuk szervezni az intézmény munkáját.
 • A szülő/gondviselő a gyermek és a saját egészségi állapotának számon tartásával hozzájárul a COVID-19 fertőzés megelőzési intézkedéseinek sikeres végrehajtásához. Tilos a szülő/gondviselő számára a gyermeknek az intézménybe hozása vagy hazavitele, az intézménybe való belépés, ha neki vagy a gyermeknek láza van, légúti fertőzésre utaló tünetei vannak, mint például: köhögés vagy légszomj, vagy fennáll a kockázata, hogy kapcsolatban volt COVID-19 fertőzött személlye.
 • Javasoljuk a szülők/gondviselők számára, hogy ha lehetséges, maradjonak otthon, családi környezetbe, s különösen vonatkozik ez a krónikus betegségekben szenvedő gyermekekre (légúti, szívrendszeri, rosszindulatú betegségektől szenvedő gyermekek, cukorbetegek és immunkrendszeri megbetegedésektől szenvedők), valamint azoknak a szülőknek/gondviselőknek, akik vagy akik családtagjai a felsorolt betegségektől szenvednek.                 

 

 1. Kötelezzük az óbecsei Labud Pejović Iskoláskor Előtti Intézményt, hogy a munkáját úgy szervezze meg, hogy alkalmazza a jelen Záradékkal előírt intézkedéseket.
 2. A jelen Záradékkal előírt intézkedések 2020. 09. 01-jén lépnek életbe és addig tartanak, amíg fennáll COVID-19 fertőző betegség terjedésének veszélye
 3. Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara továbbra is figyelemmel kíséri a járványhelyzet alakulását Óbecse község területén, foganatosítja a Szerb Köztársaság Kormányának és más szerveknek az intézkedéseit, valamint a szükséges intézkedéseket és tevékenységeket a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet elhárítása, megakadályozása és megszűntetése céljából Óbecse község területén.

 

 

ÓBECSE KÖZSÉG
KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI
TÖRZSKARÁNAK PARANCSNOKA

Dragan Tošić