Záradék Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának üléséről, 2020.7.9.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

ÓBECSE KÖZSÉG

RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 

Szám: II 06-28/2020-23-1

Dátum: 2020. 7. 9.

ÓBECSE

 

A katasztrófakockázat csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 87/2018) 43. szakasza, a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának összetételére, módjára és működésére vonatkozó rendelet (SzK Hivatalos Közlönye 27/2020) 17. szakasza, a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának munkájáról szóló, 2013. június 21-én elfogadott ügyviteli szabályzat 15. szakaszának 4. bekezdése és 19. szakasza alapján, a COVID 19 járvány elnyomására, megelőzésére és megszüntetésére vonatkozó jelenlegi helyzet kapcsán Óbecse község területén, Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara a 2020. július 9-én megtartott huszonharmadik rendkívüli ülésén a következőt hozta meg:

 

ZÁRADÉK

 

 • Az Óbecse községben található minden zárt helyiségben kötelező védőmaszkokat használni és legalább 1,5 m fizikai távolságot tartani.
 • A zárt terek tulajdonosai / felhasználói kötelesek végrehajtani e Záradék 1. pontját.
 • Tilos ünnepségek és egyéb összejövetelek megszervezése, melyeken zárt helyiségben több, mint 50 fő, szabad téren pedig több, mint 100 fő tartózkodik, a személyi védelmi intézkedések tiszteletben tartása mellett pedig biztosítani kell a legalább 1,5 m fizikai távolságot.
 • A zárt terek tulajdonosai / felhasználói kötelesek végrehajtani e Záradék 3. pontját.
 • Az Óbecse község területén található vendéglátó-ipari létesítmények, a szerencsejáték és a szórakoztató játékok szervezésének létesítményei (éttermek, kávézók, bárok, pizzériák és egyéb vendéglátóhelyek, fogadóirodák, játszószobák stb.), valamint az étkezési és italszolgáltatásokat nyújtó létesítmények (grill-és gyorséttermek) munkaideje ezentúl korlátozott, 6 órától 23 óráig.
 • A Záradék 5. pontjában felsorolt ​​tevékenységet végző gazdasági egységek kötelesek betartani a Záradék 5. pontját.
 • A kereskedelemben tevékenységet folytató gazdasági egységek (kereskedelmi üzletek, szupermarketek, mini piacok) kötelesek minden felületet, különösen a fogyasztói kocsit és kosarat fertőtleníteni.
 • A gazdasági tevékenységet végző gazdasági egységek kötelesek betartani a Záradék 7. pontját.

 

 • Az Óbecse község területén működő közvállalatoknak intenzívebb munkát rendelnek el, különös tekintettel a közterületek mosására és fertőtlenítésére, hogy biztosítsák Óbecse község polgárainak egészségbiztonságát.
 • A Záradékban előírt intézkedéseket 2020. július 9-től kell alkalmazni mindaddig, amíg fennáll a COVID-19 fertőző betegség terjedésének veszélye Óbecse község területén.
 • Az Óbecse Községi Közigazgatási Hivatal Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési, Közlekedési és Felügyelői Ellenőrzési Osztályának elrendelik az e Záradékban meghatározott intézkedések fokozott felügyeletét.
 • A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara továbbra is követi a járványügyi helyzet alakulását Óbecse község területén, végrehajtja a Szerb Köztársaság kormányának, valamint más szervek intézkedéseit, és megtesz minden szükséges intézkedéseket és tevékenységeket a COVID 19 járvány elnyomásának, megelőzésének és megszüntetésének érdekében.

 

 

ÓBECSE KÖZSÉG
RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK
PARANCSNOKA

Dragan Tošić