Záradék Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának üléséről, 2020.7.6.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

ÓBECSE KÖZSÉG

RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 

Szám: II 06-28/2020-22-1

Dátum: 2020. 7. 6.

ÓBECSE

 

A katasztrófakockázat csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 87/2018) 43. szakasza, a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának összetételére, módjára és működésére vonatkozó rendelet (SzK Hivatalos Közlönye 27/2020) 17. szakasza, a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának munkájáról szóló, 2013. június 21-én elfogadott ügyviteli szabályzat 15. szakaszának 4. bekezdése és 19. szakasza alapján, a COVID 19 járvány elnyomására, megelőzésére és megszüntetésére vonatkozó jelenlegi helyzet kapcsán Óbecse község területén, Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara a 2020. július 6-án megtartott huszonkettedik rendkívüli ülésén a következőt hozta meg:

 

ZÁRADÉK

 

  1. Az Óbecse község területén működő közvállalatok és intézmények, valamint szervezetek igazgatóit, továbbá a helyi önkormányzat szerveinek vezetőit felszólítják arra, hogy úgy szervezzék meg a munkát, hogy biztosítsák a tevékenységek rendszeres elvégzését, oly módon, hogy a munkavállalók és a felhasználók számára is biztosítsanak védőfelszerelést. Zárt térben kötelező a védőmaszkok és a fertőtlenítőszerek használata, az előírt társadalmi távolság betartása mellett.
  2. A vendéglátó-ipari tevékenységet végző gazdasági egységeknek elrendelik, hogy tevékenységüket inkább nyílt térre, azaz a kerthelyiségekre irányítsák. A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara különös figyelemmel fogja kísérni a vendéglátó-ipari létesítmények munkáját beltéren és a kerthelyiségekben. A vendéglátó-ipari létesítmények tulajdonosainak biztosítani kell a munkavállalók és a vendégek védelmére előírt intézkedések szigorú alkalmazását, a vállalkozás helyiségeinek napi fertőtlenítését, valamint a fertőtlenítő és egyéb védőeszközök használatát.
  3. A speciális és a klasszikus szerencsejátékok szervezőit felszólítják minden megelőző intézkedés alkalmazására, mely a COVID-19 fertőző betegségek terjedésének megakadályozására irányul, és amelyek biztosítják a munkavállalók biztonságát és a szolgáltatás igénybe vevőinek biztonságát (korlátozott számú személy a helyiségben, a fizikai távolság betartása, azaz a két személy közötti távolság legalább két méter, üveg vagy műanyag fertőtlenítő akadályok felállítása, padlók, bútorok, gépek és eszközök kötelező fertőtlenítése a felhasználók kiszolgálása után, védőeszközök, azaz maszkok kötelező használata az alkalmazottaknak és a felhasználóknak is).
  4. A Đorđe Predin Badža sportintézményben az úszómedencéknél minden előírt védelmi intézkedést alkalmazni kell, akadályokat kell felszerelni, és gondoskodni arról, hogy a látogatók és az alkalmazottak betartsák az összes előírt védőintézkedést. A Sportközpont igazgatója köteles követni a Vajdaság Közegészségügyi Intézet kültéri medencéire vonatkozó és az illetékes hatóságok ajánlásait.
  5. Az Óbecse Községi Közigazgatási Hivatal Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési, Közlekedési és Felügyelői Ellenőrzési Osztályának elrendelik a Záradék 2. és 3. pontjában említett intézkedések fokozott felügyeletét.
  6. A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara felszólítja az összes polgárt, hogy tartsák tiszteletben az előírt védelmi intézkedéseket és ajánlásokat, viselkedjenek felelősségteljesen, vigyázzanak saját egészségükre és mások egészségére.
  7. A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara továbbra is követi a járványügyi helyzet alakulását Óbecse község területén, végrehajtja a Szerb Köztársaság kormányának, valamint más szervek intézkedéseit, és megtesz minden szükséges intézkedéseket és tevékenységeket a COVID 19 járvány elnyomásának, megelőzésének és megszüntetésének érdekében.

 

ÓBECSE KÖZSÉG
RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK
PARANCSNOKA

Dragan Tošić