Záradék Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának üléséről, 2020.7.20.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ÓBECSE KÖZSÉG
RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA
Szám: II 06-28/2020-25-1
Dátum: 2020. 7. 20.
ÓBECSE

 

A katasztrófakockázat csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 87/2018) 43. szakasza, a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának összetételére, módjára és működésére vonatkozó rendelet (SzK Hivatalos Közlönye 27/2020) 17. szakasza, a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának munkájáról szóló, 2013. június 21-én elfogadott ügyviteli szabályzat 15. szakaszának 4. bekezdése és 19. szakasza alapján, a COVID 19 járvány elnyomására, megelőzésére és megszüntetésére vonatkozó jelenlegi helyzet kapcsán Óbecse község területén, Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara a 2020. július 20-án megtartott huszonötödik rendkívüli ülésén a következőt hozta meg:

 

ZÁRADÉK

 

  1. Tilos a Đorđe Predin Badža Ifjúsági Sport és Kultúrális Tevékenységek Intézményének épületben található fedett medencék használata.
  2. A Záradék 1. pontjában meghatározott intézkedésért a Đorđe Predin Badža Ifjúsági Sport és Kultúrális Tevékenységek Intézményének igazgatója felel.
  3. A Záradékban előírt intézkedéseket 2020. július 20-tól kell alkalmazni mindaddig, amíg fennáll a a SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség terjedésének veszélye Óbecse község területén.
  4. Az Óbecse Községi Közigazgatási Hivatal Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési, Közlekedési és Felügyelői Ellenőrzési Osztályának elrendelik a Záradékban említett intézkedések fokozott felügyeletét.
  5. A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara továbbra is követi a járványügyi helyzet alakulását Óbecse község területén, végrehajtja a Szerb Köztársaság kormányának, valamint más szervek intézkedéseit, és megtesz minden szükséges intézkedéseket és tevékenységeket a COVID 19 járvány elnyomásának, megelőzésének és megszüntetésének érdekében.

 

 

ÓBECSE KÖZSÉG
RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK
PARANCSNOKA

Dragan Tošić