Záradék Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának üléséről, 2020.7.17.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ÓBECSE KÖZSÉG
RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA
Szám: II 06-28/2020-24-1
Dátum: 2020. 7. 17.
ÓBECSE

 

A közterületeken, valamint kül- és beltéren való gyülekezés tilalmáról szóló, az Egészségügyi Minisztérium által kiadott rendelet (SzK Hivatalos Közlönye 100/2020.07.16.), a COVID 19 fertőző betegség megelőzésére és leküzdésére irányuló intézkedésekről szóló rendelet 2. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye 66/2020.05.07., 93/2020.07.01., 94/2020.07.03., 100/2020.07.16.), a katasztrófakockázat csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 87/2018) 43. szakasza, a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának összetételére, módjára és működésére vonatkozó rendelet (SzK Hivatalos Közlönye 27/2020) 17. szakasza, a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának munkájáról szóló, 2013. június 21-én elfogadott ügyviteli szabályzat 15. szakaszának 4. bekezdése és 19. szakasza alapján Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara a 2020. július 17-én megtartott huszonnegyedik rendkívüli ülésén a következőt hozta meg:

 

ZÁRADÉK

 

 1. Tilos minden nyilvános összejövetel Óbecse község területén, közterületeken, beltéren és szabadban – ha egyszerre több, mint 10 ember gyűlik össze, feltéve, hogy a jelenlévők között meg kell lennie legalább 1,5 m távolságnak, azaz minden 4 m²-en egy fő tartózkodhat, a SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség terjedésének megelőzése érdekében.
 2. A Záradék 1. pontjában meghatározott gyülekezés tilalma mindaddig érvényes, amíg fennáll a SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség terjedésének veszélye Óbecse község területén.
 3. A szabadtéri nyilvános helyeken való tartózkodásuk során a polgárok, a SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség terjedésének megelőzése érdekében, kötelesek védőmaszkokat viselni és legalább 1,5 méter távolságot tartani azokkal, akikkel nem ugyanabban a háztartásban élnek, azaz minden 4 m²-en egy fő tartózkodhat.Amennyiben a nyilvános helyeken nem lehetséges legalább másfél méter távolságot tartani két személy között (üzletek, gyógyszertárak, buszok, megállók, stb.), kötelező védőmaszkot viselni.A tömegközlekedésben kötelező védőmaszkot viselni.A kiskorú gyermekek vagy a speciális szükségletű gyermekek szülei, illetve gondviselői kötelesek gondoskodni arról, hogy a gyermekek védőmaszkot viseljenek a Záradék 1. és 3. pontjában említett esetekben.
 4. A kültéri és beltéri medencék használatát a következő szabályoknak megfelelően kell megszervezni:
  – a szabadtéri medence látogatóinak száma legfeljebb kétszáz ember lehet,
  – az egy vagy két személy által elfoglalt nyugágyak közötti távolságnak legalább két méternek kell lennie, ez alól kivételt képeznek a kisgyermekes családok,
  – tilos a közeli érintkezéssel járó, vízen kívüli sport,
  – a vendéglátóipari létesítmények csak eredeti csomagolásba csomagolt ételeket szolgálhatnak fel,
  – a vendéglátóipari létesítményekben az asztaloknak legalább 1,5 méterre kell lenniük egymástól,
  – a medence alkalmazottainak a látogatókkal való érintkezéskor kötelező védőmaszkot viselni,
  – kötelező a Vajdasági Közegészségügyi Intézet és az illetékes hatóságok szabadtéri úszómedencék üzemeltetésére vonatkozó ajánlásainak szigorú betartása.
 5. A Záradék 4. pontjában meghatározott intézkedések végrehajtásáért a Đorđe Predin Badža Ifjúsági sport- és kulturális tevékenységet végző intézmény felel.
 6. A Záradékban előírt intézkedéseket 2020. július 17-től kell alkalmazni mindaddig, amíg fennáll a SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség terjedésének veszélye Óbecse község területén.
 7. Az Óbecse Községi Közigazgatási Hivatal Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési, Közlekedési és Felügyelői Ellenőrzési Osztályának elrendelik az e Záradékban meghatározott intézkedések fokozott felügyeletét.
 8. A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara továbbra is követi a járványügyi helyzet alakulását Óbecse község területén, végrehajtja a Szerb Köztársaság kormányának, valamint más szervek intézkedéseit, és megtesz minden szükséges intézkedéseket és tevékenységeket a COVID 19 járvány elnyomásának, megelőzésének és megszüntetésének érdekében.

 

 

ÓBECSE KÖZSÉG
RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK
PARANCSNOKA

Dragan Tošić