Záradék Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának üléséről, 2020.5.7.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

ÓBECSE KÖZSÉG

RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 

Szám: II 06-28/2020-21-1

Dátum: 2020. 5. 7.

ÓBECSE

 

A vészhelyzet megszüntetéséről szóló határozat (SzK Hivatalos Közlönye 65. szám, 2020. 5. 6.), a rendeletek érvényességéről szóló törvény 2. szakasza, amelyet a kormány a köztársasági elnök aláírásával elfogadott a rendkívüli helyzet során és amelyet a Nemzetgyűlés megerősített (SzK Hivatalos Közlönye 65. szám, 2020. 5. 6.), a katasztrófakockázat csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 87/2018) 43. szakasza, a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának összetételére, módjára és működésére vonatkozó rendelet (SzK Hivatalos Közlönye 27/2020) 17. szakasza, a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának munkájáról szóló, 2013. június 21-én elfogadott ügyviteli szabályzat 15. szakaszának 4. bekezdése és 19. szakasza alapján, Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara a 2020. május 7-én megtartott huszonegyedik rendkívüli ülésén a következőt hozta meg:

 

ZÁRADÉK

 

  1. Hétfőtől, 2020. május 11-től folytatódik az óvodai intézmények munkája Óbecse község területén, az illetékes állami testületek jogszabályaival összhangban;
  2. Hétfőtől, 2020. május 11-től folytatódik a fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok nappali központjának tevékenysége, az illetékes állami testületek jogszabályaival összhangban;
  3. Azösszes sportlétesítmény munkája Óbecse község területén, az illetékes állami testületek jogszabályaival összhangban;
  4. A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének, az Óbecse Község által alapított közvállalatok és intézmények vezetőinek megszűnik a súlyosan krónikus betegségben szenvedők és a 60 évnél idősebb személyek, valamint a 12 évesnél fiatalabb gyermekeket nevelő nők otthoni munkavégzésének kötelezettsége;
  5. A Záradék 1., 2. és 4. pontjában említett szervek a munkát a megelőző intézkedésekkel összhangban kötelesek folytatni, melyek a SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség terjedésének megelőzésére vonatkoznak, és amelyek biztosítják a munkavállalók és a szolgáltatás igénybe vevőinek biztonságát.

 

A Záradék 5. pontjában említett intézkedések magukba foglalják a munka, a tevékenységek és a munkaterületet megszervezését oly módon, hogy biztosítsák a munkavállalók és a szolgáltatások igénybevevőinek, az ügyfeleknek és az üzleti helyiségekbe belépő személyek biztonságát, ideértve az alábbiakat:

 

– a munkavállalók közötti fizikai távolság, azaz a munkatevékenységek és a munkahelyek szervezése oly módon, hogy elkerülhető legyen a személyek közötti közvetlen kapcsolat, amennyiben ezt a munka jellege megengedi,

– a helyiségek, padlók, mobiltelefonok, gépek, szerszámok és eszközök kötelező fertőtlenítése az egyes felhasználók számára nyújtott szolgáltatások után, valamint a bizonyos pontokon kötelező fertőtlenítő-felszerelés (fertőtlenítőszer – klórkészítmények, legalább 70% alkoholt tartalmazó alkohol alapú készítmények vagy más fertőtlenítőszerek)

– a használt papír, műanyag vagy textil kiegészítők kötelező cseréje,

– egyéni védőeszközök, azaz maszkok és kesztyűk kötelező használata,

– minden helyiségbe a belépő személy lábának és kezének kötelező fertőtlenítése,

– a helyiségek gyakori szellőztetése,

– az összes közös és higiéniai helyiség rendszeres fertőtlenítése,

– abban az esetben, ha valaki a COVID-19 fertőző betegség tüneteit észleli magán (láz, köhögés, légszomj), az üzlet felelős személyének kötelessége haladéktalanul eltávolítani ezt a személyt a helyiségből azzal a javaslattal, hogy azonnal lépjen kapcsolatba az illetékes egészségügyi központtal – COVID klinikával,

– minden egyéb intézkedés, amelyet a munkafolyamat zavarása nélkül lehet végrehajtani, miközben mindenki biztonságát biztosítja.

 

  1. A Záradék 5. pontjában említett kötelezettségetket kötelező betartani, amíg a SARS-CoV-2 vírus által okozott fertőző betegség COVID-19 terjedésének veszélye fennáll a Szerb Köztársaság területén.

 

 

 

ÓBECSE KÖZSÉG
RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK
PARANCSNOKA

Dragan Tošić