Záradék Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának üléséről, 2020.4.6.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

ÓBECSE KÖZSÉG

RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 

Szám: II 06-28/2020-11-1

Dátum: 2020. 4. 2.

ÓBECSE

 

A vészhelyzet kihirdetéséről szóló határozat (SzK Hivatalos Közlönye 29/2020), a katasztrófakockázat csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 87/2018) 43. szakasza, 1. bekezdése, 14. pontja, a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának összetételére, módjára és működésére vonatkozó rendelet (SzK Hivatalos Közlönye 27/2020) 17. szakasza, a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának munkájáról szóló, 2013. június 21-én elfogadott ügyviteli szabályzat 15. szakaszának 4. bekezdése és 19. szakasza alapján, Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara a 2020. április 6-án megtartott tizenegyedik rendkívüli ülésén a következőt hozta meg:

 

 

ZÁRADÉK

 

 

  1. Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara egyedi segélycsomagokat biztosít alapvető élelmiszerekkel a társadalmilag hátrányos helyzetű személyek számára, valamint a COVID-19 által kiváltott szociális helyzetben lévő személyek számára, akik Óbecse község területén laknak, az óbecsei Szociális Védelmi Központ és a Vöröskereszt Óbecse nyilvántartása szerint.
  2. A Záradék 1. pontjának végrehajtásához szükséges pénzeszközöket a polgármester, mint a költségvetés végrehajtásának hivatalnoka biztosítja magasabb kormányzati szervektől, adományokból és saját forrásokból.
  3. Az óbecsei Szociális Védelmi Központ és a Vöröskereszt Óbecse felelős az Óbecse község területén lakó társadalmilag hátrányos helyzetű személyek, valamint a COVID-19 által kiváltott szociális helyzetben lévő személyek listájának benyújtásáért Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának.
  4. Az óbecsei Vöröskereszt Óbecse Község készenléti munkacsoportjával együttműködve, akik a 65 évnél idősebb polgároknak segítenek, a felelős azért, hogy a elkészítse és eljuttassa az alapvető, a mindennapi élethez szükséges segélycsomagot a társadalmilag hátrányos helyzetű személyeknek, valamint a COVID-19 által kiváltott szociális helyzetben lévő személyeknek, akik bejelentett lakcímmel rendelkeznek Óbecse község területén.

 

 

 

ÓBECSE KÖZSÉG
RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK
PARANCSNOKA

Dragan Tošić