Záradék Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának üléséről, 2020.4.30.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

ÓBECSE KÖZSÉG

RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 

Szám: II 06-28/2020-19-1

Dátum: 2020. 3. 30.

ÓBECSE

 

A vészhelyzet kihirdetéséről szóló határozat (SzK Hivatalos Közlönye 29/2020), a katasztrófakockázat csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 87/2018) 43. szakasza, 1. bekezdése, 14. pontja, a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának összetételére, módjára és működésére vonatkozó rendelet (SzK Hivatalos Közlönye 27/2020) 17. szakasza, a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának munkájáról szóló, 2013. június 21-én elfogadott ügyviteli szabályzat 15. szakaszának 4. bekezdése és 19. szakasza alapján Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara a 2020. április 30-án megtartott tizenkilencedik rendkívüli ülésén a következőt hozta meg:

 

 

ZÁRADÉK

 

  1. A kiskereskedelmi üzletek munkaidejét a 2020. május 2-a és május 3-a közötti időszakban a következő elv szerint kell megszervezni:
    – május 2-án, szombaton és május 3-án, vasárnap 7-től 17-ig,
    – a logisztikai központok üzemeltetése és a létesítmények ellátása egész nap elvégezhető, a személyek mozgására vonatkozó eljárásokkal összhangban, valamint munkavégzési meghagyással a munkavállalóknak.

    A kereskedő a fentieknek megfelelően meghatározhatja a nyitvatartási időt a megadott időközönként.

  2. A kiskereskedelmi üzletekben a fogyasztók száma tíz négyzetméterenként egy fogyasztó lehet, az általános óvintézkedéseket és a fogyasztók fizikai távolságát tiszteletben tartva.
  3. Az Óbecse Községi Közigazgatási Hivatal Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési, Közlekedési és Felügyelői Ellenőrzési Osztályának elrendelik a Záradék 1. és 2. pontjában említett intézkedések fokozott felügyeletét.

 

 

 

ÓBECSE KÖZSÉG
RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK
PARANCSNOKA

Dragan Tošić