Záradék Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának üléséről, 2020.4.21.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

ÓBECSE KÖZSÉG

RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 

Szám: II 06-28/2020-15-1

Dátum: 2020. 4. 21.

ÓBECSE

 

 

A vészhelyzet kihirdetéséről szóló határozat (SzK Hivatalos Közlönye 29/2020), a Szerb Köztársaság kormányának Záradéka (SzK Hivatalos Közlönye 58/2020.4.20.), a katasztrófakockázat csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 87/2018) 43. szakasza, 1. bekezdése, 14. pontja, a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának összetételére, módjára és működésére vonatkozó rendelet (SzK Hivatalos Közlönye 27/2020) 17. szakasza, a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának munkájáról szóló, 2013. június 21-én elfogadott ügyviteli szabályzat 15. szakaszának 4. bekezdése és 19. szakasza alapján, Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara a 2020. április 21-én megtartott tizenötödik rendkívüli ülésén a következőt hozta meg:

 

 

ZÁRADÉK

 

 

2020.4.21-től megnyílik az Óbecse község területén található összes kültéri és beltéri piac.

A Komunalac Közvállalatot kötelezik a Záradék 1. pontjában említett intézkedés végrehajtására.

A Komunalac Közvállalat köteles az alkalmazottaknak és a felhasználóknak (a standok bérlőinek és a látogatóknak, azaz a vásárlóknak) biztosítani, illetve lehetővé tenni a munkavállalók és a felhasználók biztonságát és egészségét szolgáló megelőző intézkedések végrehajtását, különösen a COVID-19 fertőző betegség terjedésének megelőzésével kapcsolatosakat (társadalmi távolság megtartása, fertőtlenítés és védőeszközök, azaz maszkok és kesztyűk használata), ezáltal az intézkedések végrehajtására vonatkozó konkrét tervet fogad el, amely a munkabiztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos törvényekkel és rendeletekkel összhangban elfogadott kockázatértékelési törvény szerves része.

A szolgáltatást igénybe vevő felhasználók (a standbérlők és látogatók, azaz vásárlók) kötelesek betartani a piaci alkalmazottak utasításait, és előírt, meghatározott intézkedéseket kell tenniük a társadalmi távolság fenntartása és az egyéni védőeszközök használatára vonatkozólag. 

A Komunalac Közvállalat köteles a beltéri piacokon, azaz a piac zárt részein a munkavállalóknak és a szolgáltatások igénybe vevőinek (a standbérlőknek és látogatóknak, azaz vásárlóknak) biztosítani a COVID-19 fertőző betegség terjedésének megelőzésével kapcsolatos valamennyi megelőző intézkedés végrehajtását, amelyek a maximális létszámot illetik, akik a zárt piacon vagy a piac zárt részén tartózkodnak. 

E Záradékkal összhangban a Komunalac Közvállalat köteles a munkát megszervezni, ameddig fennáll a COVID-19 fertőző betegség terjedésének veszélye a Szerb Köztársaság területén. 

 

A kiskereskedelmi üzletek munkaideje a rendkívüli helyzet idején korlátozott és a következő elv szerint dolgozhatnak: 

  • Hétfőtől csütörtökig 7-től 17-ig;
  • Pénteken: a 65 év feletti polgárok számára 4 és 7 óra között, míg a többi polgár számára 8-tól 17 óráig.
  • A logisztikai központok üzemeltetése és a létesítmények ellátása egész nap végezhető az eljárásoknak megfelelően, melyek a személyek mozgására és az alkalmazottak munkavégzési meghagyásaira vonatkoznak.

A kereskedők a fenti határozatokkal összhangban szabadon meghatározhatják a nyitvatartási időt az előírt időközökben.

A kiskereskedelmi üzletekben a fogyasztók száma tíz négyzetméterenként egy lehet, tiszteletben tartva az általános megelőzési intézkedéseket és a fogyasztók fizikai távolságát.

Az Óbecse Községi Közigazgatási Hivatal Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési, Közlekedési és Felügyelői Ellenőrzési Osztályának elrendelik a Záradék 1, 2, 3. és 4. pontjában említett intézkedések fokozott felügyeletét.

 

 

 

ÓBECSE KÖZSÉG
RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK
PARANCSNOKA

Dragan Tošić