Záradék Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának üléséről, 2020.3.30.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

ÓBECSE KÖZSÉG

RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 

Szám: II 06-28/2020-7-1

Dátum: 2020. 3. 30.

ÓBECSE

 

A vészhelyzet kihirdetéséről szóló határozat (SzK Hivatalos Közlönye 29/2020), a katasztrófakockázat csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 87/2018) 43. szakasza, 1. bekezdése, 14. pontja, a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának összetételére, módjára és működésére vonatkozó rendelet (SzK Hivatalos Közlönye 27/2020) 17. szakasza, a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának munkájáról szóló, 2013. június 21-én elfogadott ügyviteli szabályzat 15. szakaszának 4. bekezdése és 19. szakasza alapján, Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara a 2020. március 28-án megtartott hetedik rendkívüli ülésén a következőt hozta meg:

 

 

ZÁRADÉK

 

 

  1. Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Törzskara alapvető, a mindennapi élethez szükséges segélycsomagot biztosít minden nyugdíjas számára, akik bejelentett lakcímmel rendelkeznek Óbecse község területén, és a havi nyugdíjuk nem haladja meg a 30.000 dinárt.
  2. A következtetés 1. pontjának végrehajtásához szükséges eszközöket a községelnök biztosítja, mint költségvetési végrehajtási tisztviselő, Óbecse Község pénzügyi osztályának javaslatára.
  3. Az óbecsei Vöröskereszt Óbecse Község készenléti munkacsoportjával együttműködve, akik a 65 évnél idősebb polgároknak segítenek, a felelős azért, hogy a elkészítse és eljuttassa az alapvető, a mindennapi élethez szükséges segélycsomagot minden nyugdíjas számára, akik bejelentett lakcímmel rendelkeznek Óbecse község területén, és a havi nyugdíjuk nem haladja meg a 30.000 dinárt.

 

 

 

ÓBECSE KÖZSÉG
RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK
PARANCSNOKA

Dragan Tošić