Záradék Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának üléséről, 2020.3.24.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

ÓBECSE KÖZSÉG

RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 

Szám: II 06-28/2020-4-1

Dátum: 2020. 3. 24.

ÓBECSE

 

A vészhelyzet kihirdetéséről szóló határozat (SzK Hivatalos Közlönye 29/2020), a Szerb Köztársaság kormányának határozatai, a katasztrófakockázat csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 87/2018) 43. szakasza, 1. bekezdése, 14. pontja, a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának összetételére, módjára és működésére vonatkozó rendelet (SzK Hivatalos Közlönye 27/2020) 17. szakasza, a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának munkájáról szóló, 2013. június 21-én elfogadott ügyviteli szabályzat 15. szakaszának 4. bekezdése és 19. szakasza alapján, Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara a 2020. március 24-én megtartott ötödik rendkívüli ülésén a következőt hozta meg:

 

 

ZÁRADÉK

 

 

  1. A kiskereskedelmi üzletekben a munkaidő korlátozódik a rendkívüli helyzet ideje alatt, a következők szerint:
  • Hétfőtől – szombatig 7-és 15 óra között.
  • Vasárnap a 65 évesnél idősebb polgárok számára 04:00-től 07:00-ig, a többi lakos számára 08:00-tól 15:00-ig.
  • A logisztikai központok üzemeltetése és a létesítmények ellátása egész nap végezhető, a személyek mozgására vonatkozó eljárásokkal összhangban, valamint munkavégzési meghagyással a munkavállalóknak.

      A kereskedő a fenti javaslattal összhangban maga is meghatározhatja a munkaidőt, a megadott időintervallumokban.

  1. A kiskereskedelmi üzletekben a fogyasztók száma tíz négyzetméterenként egy fő lehet, tiszteletben tartva az általános megelőzési intézkedéseket és a fogyasztók fizikai távolságát.
  2. Megengedett Péterrévén a mezőgazdasági termelők és mezőgazdasági gépek kompon történő szállítása, kizárólag mezőgazdasági célokra és a halaszthatatlan mezőgazdasági tevékenységek elvégzésére, a kijárási tilalom idején előirt szabad mozgásra vonatkozó eljárások tiszteletben tartásával.

 

 

ÓBECSE KÖZSÉG
RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK
PARANCSNOKA

Dragan Tošić