Záradék Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának üléséről, 2020.12.04.

 

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

ÓBECSE KÖZSÉG

KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI TÖRZSKAR

Ikt. szám: II 06-95/2020-6

Kelt. 2020. 12. 04.

Ó B E C S E

 

A COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására és megszűntetésére irányuló intézkedésekről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 2020. május 7-i 66. száma, 2020. július 1-jei 93. száma, 2020. július 3-i 94. száma, 2020. július 16-i 100. száma, 2020. augusztus 21-i 109. száma, 2020. augusztus 28-i 111. száma, 2020. október 2-i 120. száma, október 9-i 122. száma, október 23-i 126. száma, november 15-i 138. szám, november 21-i 141. száma és december 3-i 145. száma), Az Egészségügyi Minisztérium által meghozott, A Szerb Köztársaság nyitott és zárt közterületein való gyülekezési tilalomról szóló rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2020. július 16-i 100. szám, 2020. augusztus 28-i 111. szám, 2020. november 6-I 133. szám), A Vajdasági Közegézségügyi Intézet helyi önkormányzati egységek intézkedéseire vonatkozó javaslata, amelyeket a rendkívüli járványügyi helyzetben alkalmaznak, A katasztrófák kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018. szám) 43. szakasza, A katasztrófavédelmi törzskarok összetételéről, munkájának módjáról és megszervezéséről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 27/2020. szám) 17. szakasza, valamint Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskarának 2013. 06. 21-i Ügyrendje 15. szakaszának 4. bekezdése és 19. szakasza alapján, kapcsolatban a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet elhárításával, megakadályozásával és megszűntetésével Óbecse község területén, Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara a 2020. 12. 04-én megtartott második rendkívüli (telefonos) ülésén meghozta a következő

 

ZÁRADÉKOT

 

 

  1. Korlátozzuk a kiskereskedelmi objektumok (kereskedelmi és más tevékenység és elárusítóhelyek), vendéglátóipari szolgáltatást nyújtó létesítmények, amelyek élelmiszer és ital árusításával foglalkoznak (éttermek, kávézók, bárok, klubok, tutajok stb.), kereskedelmi központok és hasonló objektumok zárt vagy nyitott részén kiskereskedelmi tevékenységgel foglalkozó objektumok (bevásárlóközpontok, piacok és hasonlók), különleges és klasszikus szerenszejátékkal foglalkozó objektumok (fogadóirodák, játéktermek és hasonlók), valamint iparos és más szolgáltatást nyújtó létesítmények, amelyekben közvetlen és hosszan tartó fizikai kontaktus jön létre a szolgáltatás használójával (kozmetikai szalonok, fodrásszalonok, szépségszalonok) és a kulturális tevékenységgel foglalkozó objektumok, amelyekben egyszerre több ember tartózkodik egy helyiségben (színházak, mozik, múzeumok, gallériák), valamint a sporttal foglalkozó objektumok, amelyekben egyszerre több személy tartózkodik vagy közvetlen kontaktus van a szolgáltatás használójával (fitnessz központok, edzőtermek, tornatermek, spa központok, medencék és más sport- és rekreációs objektumok) munkaidejét, mégpedig úgy, hogy csak munkanapokon dolgozhatnak (hétfőtől péntekid) 05.00 és 17.00 óra között.
  2. A Záradék 1. pontjában foglalt korlátozások nem vonatkoznak a következők munkaidejére:

1) a gyógyszertárakra, kivéve azokat, amelyek bevásárlóközpontokban találhatóak és azokra, amelyeknek a megközelítéséhez a kezelő nem tud külön megközelítési útvonalat biztosítani vagy nem lehet kintről vagy a közterületről bemenni, a benzinkutakra az üzemanyagtöltés és kereskedelmi tevékenység során, vendéglátóipari és más objektumokra, amelyek ételkiszállítással foglalkoznak a jelen Záradék  1. pontjában foglalt munkaidőntúl, valamint szombaton és vasárnap,

2) azokra a kereskedelmi létesítményekre, üzletekre és elárusítóhelyekre, amelyek élelmiszeripari termékek értékesítésével foglalkoznak, beleértve azokat is, amelyek a bevásárlóközpotokban dolgoznak, s amelyek számára a kezelő tudja biztosítani a külön megközelítési útvonalat vagy kintről vagy közvetlenül a közterületről lehet bemenni, valamint azokra a kiskereskedelmi objektumokra, amelyekbe a vásárló nem megy be (trafikok, azaz bódék), amik 21.00 óráig dolgozhatnak, ahogy szombaton és vasárnap is,

3) rendelők és laboratótiumok, amelyekben egészségügyi vagy fogorvosi szolgáltatást nyújtanak, illetve állategészségügyi rendelők és laboratóriumok, amelyek a jelen Záradék 1. pontjában foglalt munkaidőn kívül, valamint szombaton és vasárnap is dolgozhatnak,

4) színházak, mozik, múzeumok, gallériák és hasonlók, amelyek szombaton és vasárnap 17.00 óráig dolgozhatnak,

5) éttermek és más helyek, amelyekben élelemállátási szolgáltatást nyújtanak katerogrizált vagy nem kategorizált elszállásolási objektumokon belül, amelyekben a szolgáltatás csak az ott megszálló vendégeknek nyújtható az elszállásolás fajtájától függően, legkésőbb 21.00 óráig, ahogyan szombaton és vasárnap is,

6) a piacok szombaton és vasárnap 06.00 és 15.00 között dolgozhatnak,

7) a fitnessz központok, edzőtermek, tornatermek, medencék és más sport- és rekreációs tevékenységet szolgáló objektumok, amelyeket edzések, versenyre való felkészülés és az illetékes nemzeti sportegyesületek által bejegyzett versegyek megtartására használnak, dolgozhatnak a jelen Záradék 1. pontjában foglalt munkaidőn túl is, valamint szombaton és vasárnap,

8) minden más bolt, objektum és hely (cipészetek, varrodák, asztalosműhelyek, üvegesek és hasonló üzletek, szervízek, műszaki vizsgáztatók és hasonlük), amelyek olyan szolgáltatást nyújtanak, amely során nem szükségszerű a használó jelenléte vagy korlátozott ideig tart a kontaktus, dolgozhatnak szombaton is 17.00 óráig.

  1. A jelen Záradékban foglalt intézkedéseket Óbecse község területén 2020. december 4. és 2020. december 15. között alkalmazzák.
  2. Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési, Közlekedési és Felügyelőségi Felügyeleti Osztálya számára elrendeljük a jelen Záradékkal előírt intézkedések alkalmazása feletti megerősített felügyeletet, valamint hogy A lakosság fertőző betegségektől való védelméről szóló törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2016. február 25-i 15. szám, 2020. május 10-i 68. szám és 2020. november 13-i 136. szám) összhangban járjon el.
  3. Óbecse Község Katasztrófavédelmi Törzskara kéri a polgárokat, hogy tartsák be az előírt védelmi intézkedéseket és javaslatokat, viselkedjenek felelősségteljesen és viseljenek gondot a saját és mások egészségéről.
  4. Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara továbbra is figyelemmel kíséri a járványhelyzet alakulását Óbecse község területén, foganatosítja a Szerb Köztársaság Kormányának és más szerveknek az intézkedéseit, valamint a szükséges intézkedéseket és tevékenységeket a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet elhárítása, megakadályozása és megszűntetése céljából Óbecse község területén.

 

ÓBECSE KÖZSÉG

KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI

TÖRZSKARÁNAK PARANCSNOKHELYETTESE

Svetlana Vuletić