Záradék Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának üléséről, 2020.11.16.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

ÓBECSE KÖZSÉG

KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI TÖRZSKAR

Ikt. szám: II 06-95/2020-4

Kelt. 2020. 11. 16.

Ó B E C S E

 

A COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására és megszűntetésére irányuló intézkedésekről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 2020. május 7-i 66. száma, 2020. július 1-jei 93. száma, 2020. július 3-i 94. száma, 2020. július 16-i 100. száma, 2020. augusztus 21-i 109. száma, 2020. augusztus 28-i 111. száma, 2020. október 2-i 120. száma, október 9-i 122. száma, október 23-i 126. száma), Az Egészségügyi Minisztérium által meghozott, A Szerb Köztársaság nyitott és zárt közterületein való gyülekezési tilalomról szóló rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2020. július 16-i 100. szám, 2020. augusztus 28-i 111. szám, 2020. november 6-i 133. szám) 9.v szakasza, A Vajdasági Közegézségögyi Intézet helyi önkormányzati egységek intézkedéseire vonatkozó javaslata, amelyeket a rendkívüli járványügyi helyzetben alkalmaznak, A katasztrófák kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018. szám) 43. szakasza, A katasztrófavédelmi törzskarok összetételéről, munkájának módjáról és megszervezéséről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 27/2020. szám) 17. szakasza, valamint Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskarának 2013. 06. 21-i Ügyrendje 15. szakaszának 4. bekezdése és 19. szakasza alapján, kapcsolatban a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet elhárításával, megakadályozásával és megszűntetésével Óbecse község területén, Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara a 2020. 11. 16-án megtartott negyedik rendkívüli ülésén meghozta a következő

 

ZÁRADÉKOT

 

a Községi Katasztrófavédelmi Törzskar 2020. 11. 14-i II 06-95/2020-2. számú Záradékának módosításáról és kiegészítéséről

 

  1. A Községi Katasztrófavédelmi Törzskar 2020. 11. 14-i II 06-95/2020-2. számú Záradékának 4. pontja módosul, és így hangzik:

„A kiskereskedelmi üzletekben (szupermarketek, nem specializált üzletek, különféle specializált boltok és hasonlók) (a továbbiakban: boltok) kötelező a vásárlókocsik és kosarak foggantyúinak fertőtlenítése, a vásárlók számát pedig korlátozni kell, mégpedig úgy, hogy 4m2-en egy vásárló tartózkodhat. A felsoroltak mellett, a boltokban kötelező a védőmaszk használata, a fertőtlenítés, az értesítés kifüggesztése arról, hogy legfeljebb hány vásárló tartózkodhat egyidejűleg az objektumban. A felelős személyeknek biztosítaniuk kell a létesítményekben a vásárlók bemenetelének ellenőrzését. A boltok, üzletközpontok és más kiskereskedelmi létesítmények munkaidejét korlátozzuk, mégpedig úgy, hogy este 23.00 órától másnap reggel 5.00 óráig nem dolgozhatnak, kivéve a gyógyszertárakat és a benzinkutakat az üzemanyag értékesítésében. A jelen pontban foglalt jogi személyek és vállalkozók ki kell, hogy jelöljönek egy személyt, aki felel a védőmaszkok használatára vonatkozó intézkedés betartásáért (korona ellenőr), kivéve azokat a jogi személyeket és vállalkozókat, akiknek legfeljebb három foglalkoztatottjuk van.”

  1. A Községi Katasztrófavédelmi Törzskar 2020. 11. 14-i II 06-95/2020-2. számú Záradékának 7. pontja módosul, és így hangzik:

„ Tilos mindenféle tömeges gyülekezés (ünnepségek, születésnapok, esküvők stb.), ahol több, mint 15 ember tartózkodik zárt térben..“

  1. A Községi Katasztrófavédelmi Törzskar 2020. 11. 14-i II 06-95/2020-2. számú Záradékának 8. pontja módosul, és így hangzik:

„Korlátozzuk a vendéglátóipari és szerencsejátékkal foglalkozó létesítmények munkaidejét, kivéve az éltelkiszállítással foglalkozó vendéglátóipari és más létesítményeket, mégpedig úgy, hogy ezek a létesítmények és az éjszakai klubok 21.00 óra és másnap 5.00 óra között nem dolgozhatnak. Az egy asztalnál ülő vendégek számát 2-re korlátozzuk, ami alól kivételt képeznek a szülők és a kiskorú gyermekek, illetve az egy háztartásban élő személyek, az asztalok között kötelező a 2 méteres távolság, a zajszintet pedig 40 decibel alá kell csökkenteni, hogy elkerüljök a kiabálást és a hangos beszélgetést. Kötelező a maszkviselés a vendégek számára, kivéve, amikor ételt és italt fogyasztanak, a helyiségek gyakoribb fertőtlenítése és takarítása, az asztalok, a széktámlák és takarítása és törkése, amikhez kézzel hozzáérnek A vendégek számát úgy kell biztosítani, hogy egy vendégre 4m2 terület jusson.”

  1. Javasoljuk Óbecse község azon polgárai számára, akik a családi védőszent ünnepét ünneplik, hogy azt otthonaikban tegyék meg, családi körben, ezzel csökkentve a COVID-19 vírustól való megfertőződés és a fertőzés átadásának esélyét.
  2. A Községi Katasztrófavédelmi Törzskar 2020. 11. 14-i II 06-95/2020-2. számú Záradéka a többi részében változatlan marad.
  3. A jelen Záradékban foglalt intézkedéseket 2020. 11. 17-én kezdjük alkalmazni Óbecse község területén.
  4. Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési, Közlekedési és Felügyelőségi Felügyeleti Osztálya számára elrendeljük a jelen Záradékkal előírt intézkedések alkalmazása feletti megerősített felügyeletet, valamint hogy A lakosság fertőző betegségektől való védelméről szóló törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2016. február 25-i 15. szám, 2020. május 10-i 68. szám és 2020. november 13-i 136. szám) összhangban járjon el.
  5. Óbecse Község Katasztrófavédelmi Törzskara kéri a polgárokat, hogy tartság be az előírt védelmi intézkedéseket és javaslatokat, viselkedjenek felelősségteljesen és viseljenek gondot a saját és mások egészségéről.
  6. Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara továbbra is figyelemmel kíséri a járványhelyzet alakulását Óbecse község területén, foganatosítja a Szerb Köztársaság Kormányának és más szerveknek az intézkedéseit, valamint a szükséges intézkedéseket és tevékenységeket a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet elhárítása, megakadályozása és megszűntetése céljából Óbecse község területén.

 

 

ÓBECSE KÖZSÉG
KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI
TÖRZSKARÁNAK PARANCSNOKA

Dragan Tošić