Záradék Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának üléséről, 2020.11.15.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

ÓBECSE KÖZSÉG

KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI TÖRZSKAR

Ikt. szám: II 06-95/2020-3-1

Kelt. 2020. 11. 15.

Ó B E C S E

 

A katasztrófák kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018. szám) 43. szakasza, A katasztrófavédelmi törzskarok összetételéről, munkájának módjáról és megszervezéséről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 27/2020. szám) 17. szakasza, valamint Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskarának 2013. 06. 21-i Ügyrendje 15. szakaszának 4. bekezdése és 19. szakasza alapján, A Vajdasági Közegészségügyi Intézet COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet elhárítására, megakadályozására és megszűntetésére, Óbecse község területére vonatkozó javaslata alapján, Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara a 2020. 11. 15-én megtartott harmadik rendkívüli ülésén meghozta a következő

 

 

ZÁRADÉKOT

 

 

  1. Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara a COVID-19 fertőző betegség járványának terjedése által kiváltott elemi csapás miatti kockázatértékelés alapján és a veszélyeztetett területen a helyzet további elfajulása miatt javasolja Óbecse Község Községi elnölének, hogy hirdesse ki a rendkívüli állapotot Óbecse község területén a sürgős és operatív védelmi és mentési intézkedések céljából.

 

 

ÓBECSE KÖZSÉG
KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI
TÖRZSKARÁNAK PARANCSNOKA

 

     Dragan Tošić