Záradék Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának üléséről, 2020.11.14.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

ÓBECSE KÖZSÉG

KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI TÖRZSKAR

Ikt. szám: II 06-95/2020-2

Kelt. 2020. 11. 14.

Ó B E C S E

 

A COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására és megszűntetésére irányuló intézkedésekről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 2020. május 7-i 66. száma, 2020. július 1-jei 93. száma, 2020. július 3-i 94. száma, 2020. július 16-i 100. száma, 2020. augusztus 21-i 109. száma, 2020. augusztus 28-i 111. száma, 2020. október 2-i 120. száma, október 9-i 122. száma, október 23-i 126. száma), Az Egészségügyi Minisztérium által meghozott, A Szerb Köztársaság nyitott és zárt közterületein való gyülekezési tilalomról szóló rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2020. július 16-i 100. szám, 2020. augusztus 28-i 111. szám, 2020. november 6-I 133. szám), A Vajdasági Közegézségögyi Intézet helyi önkormányzati egységek intézkedéseire vonatkozó javaslata, amelyeket a rendkívüli járványügyi helyzetben alkalmaznak, A katasztrófák kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018. szám) 43. szakasza, A katasztrófavédelmi törzskarok összetételéről, munkájának módjáról és megszervezéséről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 27/2020. szám) 17. szakasza, valamint Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskarának 2013. 06. 21-i Ügyrendje 15. szakaszának 4. bekezdése és 19. szakasza alapján, kapcsolatban a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet elhárításával, megakadályozásával és megszűntetésével Óbecse község területén, Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara a 2020. 11. 09-én megtartott második rendkívüli (telefonos) ülésén meghozta a következő

 

ZÁRADÉKOT

 

 1. A SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozása miatt megtiltjuk a nyilvános összejöveteleket Óbecse község területén a nyitott és zárt nyilvános területeken – amikor 5 személynél több van egyszerre jelen, azzal, hogy a jelenlevők közti távolságnaj legalább 1,5 méternek kell lennie, s minden 4m2-en egy személy tartózkodhat. (Ez alól kivételt képeznek azok a gazdasági alanyok, amelyek nem nyújtanak szolgáltatást a lakosságnak, valamint az állami szervek és közszolgálatok munkája).
 2. A jelen Záradék 1. szakaszában foglalt gyülekezési tilalom addig tart, amíg fennáll Óbecse községben a SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség terjedésének veszélye.
 3. Minden zárt területen kötelező a védőmaszk használata és a 1,5 méteres fizikai távolság betartáse.

A kiskereskedelmi üzletekben (szupermarketek, nem specializált üzletek, különféle specializált boltok és hasonlók) (a továbbiakban: boltok) kötelező a vásárlókocsik és kosarak foggantyúinak fertőtlenítése, a vásárlók számát pedig korlátozni kell, mégpedig úgy, hogy 4m2-en egy vásárló tartózkodhat. A felsoroltak mellett, a boltokban kötelező a védőmaszk használata, a fertőtlenítés, az értesítés kifüggesztése arról, hogy legfeljebb hány vásárló tartózkodhat egyidejűleg az objektumban. A felelős személyeknek biztosítaniuk kell a létesítményekben a vásárlók bemenetelének ellenőrzését. A boltok, üzletközpontok és más kiskereskedelmi létesítmények munkaidejét korlátozzuk, mégpedig úgy, hogy este 23.00 órától másnap reggel 6.00 óráig nem dolgozhatnak, kivéve a gyógyszertárakat és a benzinkutakat az üzemanyag értékesítésében. A jelen pontban foglalt jogi személyek és vállalkozók ki kell, hogy jelöljönek egy személyt, aki felel a védőmaszkok használatára vonatkozó intézkedés betartásáért (korona ellenőr), kivéve azokat a jogi személyeket és vállalkozókat, akiknek legfeljebb három foglalkoztatottjuk van.

 1. Kötelező a védőmaszk használata a piacokon.

Kötelezzük az óbecsei Komunalac Közvállalatot arra, hogy a piacok munkáját úgy szervezze meg, hogy minden személy (eladók és vásárlók) kötelezően védőmaszkot viseljenek, azután jelöljön ki foglalkoztatottakat, akik ellenőrzik ezeknek az intézkedéseknek a betartását.

 1. Kötelező a testhő mérése a közrendeltetésű létesítményekbe való belépés során, valamint a kézfertőtlenítő és a lábfertőtlenítő tálca elhelyezése a közrendeltetésű létesítmények bejáratánál.
 2. Tilos mindenféle tömeges gyülekezés (ünnepségek, születésnapok, esküvők stb.), ahol több, mint 10 ember tartózkodik zárt térben.
 3. Korlátozzuk a vendéglátóipari és szerencsejátékkal foglalkozó létesítmények munkaidejét, mégpedig úgy, hogy ezek a létesítmények és az éjszakai klubok 21.00 óra és másnap 6.00 óra között nem dolgozhatnak. Az egy asztalnál ülő vendégek számát 2-re korlátozzuk, a zajszintet pedig 40 decibel alá, hogy elkerüljök a kiabálást és a hangos beszélgetést. Kötelező a maszkviselés a vendégek számára, amikor ételt és italt vásárolnak, a helyiségek gyakoribb fertőtlenítése és takarítása, az asztalok, a széktámlák és takarítása és törkése, amikhez kézzel hozzáérnek A vendégek számát úgy kell biztosítani, hogy egy vendégre 4m2 terület jusson.
 4. Kötelező az összes megelőző intézkedés alkalmazása az iskoláskor előtti és oktatási intézményekben (a Községi Katasztrófavédelmi Törzskar 2020. 08. 27-i Záradékával előírt intézkedések):
 5. A nyilvános közlekedési eszközökön, valamint a taxikban, kötelező a védőmaszk használata, valamint a járművek szellőztetése és fertőtlenítése minden út után.
 6. Tilos a szaunák, spa és wellness központok, valamint hasonlók használata.
 7. Kivételesen, megengedjük a Đorđe Predin – Badža Óbecse Ifjúságának Sport- és Kulturális Tevékenységét Szolgáló Intézmény fedett medencéjének használatát az úszók és vízilabdázók edzéseinek megtartása céljából, azzal, hogy minden klub előre foglal időpontot. Az edzések során a következő intézkedéseket kell betartani: a medencében az edzés alatt legfeljebb 30 személy tartózkodhat, akiknek be kell tartaniuk a legalább 2 méteres fizikai távolságot, a medencekomplexumba való belépés előtt kötelező a testhő mérése, valamint el kell helyeni a lábfertőtlenítő tálcákat, kötelező a maszki viselése, amit közvetlenül a medencébe való belépés előtt szabad csak levenni és biztonságos helyre helyezni, tilos a medencék előtti folyosón és az öltözőkben hosszasan tartózkodni.
 8. Kötelezzük a Đorđe Predin – Badža Óbecse Ifjúságának Sport- és Kulturális Tevékenységét Szolgáló Intézményt arra, hogy az úszó- és vízilabda klubokkal együttműködve elkészítse az edzéstervet és ellenőrizze annak betartását.
 9. Kötelezzük a Đorđe Predin – Badža Óbecse Ifjúságának Sport- és Kulturális Tevékenységét Szolgáló Intézmény, hogy minden használat után fertőtlenítse azokat a helyiségeket, amiket az előző váltás használt. Két váltás között minimum fél órának kell eltelnie.
 10. Korlátozzuk azoknak a számát, akik egyszerre a fodrászszalonokban, kozmetikai és szépségszalonokban tartózkodnak, mégpedig úgy, hogy két vendég között minimum 1,5 méteres távolságnak kell lennie, kötelező a védőmaszk használata a foglalkoztatott és a vendég számára is. Jól látható helyen ki kell függeszteni a foglalkoztatottak és vendégek viselkedésére vonatkozó szabályokat (védőfelszerelés használata, fizikai távolságtartás, kötelező kézfertőtlenítés a szalonba való belépéskor, kötelező lábbeli fertőtlenítés a szalonba való belépéskor). A vendégeket időpontfogalalás alapján fogadják. A foglalkoztatottak kötelesek ellenőrizni az intézkedések végrehajtását.
 11. Korlátozzuk azok számát, akik egyidejűleg az edzőtermekben/fitness klubokban tartózkodhatnak, mégpedig úgy, hogy a személyek közötti távolságnak minden irányban legalább 1,5 méternek kell lennie, s minden vendégre legalább 10m2 edzőterületnek kell jutnia. Az edzőterem/fitness klub honlapján és hirdetőtábláján ki kell függeszteni a foglalkoztatottak és vendégek viselkedésére vonatkozó szabályokat. Minden tornacsoport után, a következő csoport belépése előtt ki kell takarítani, fel kell mosni és fertőtleníteni a helyiségeket klór alapú szerrel, s legalább fél óráig kell szellőztetni a takarítást követően. Nem szabad mesterséges szellőztetést és klímákat használni. A foglalkoztatottak kötelesek ellenőrizni az intézkedések végrehajtását. A megelőző intézkedések, a COVID-19 betegség terjedésének és kockázata csökkentésének során a klubok számára kötelező a következő intézkedések alkalmazása:

  – A klub bejárata előtt el kell helyezni a lábfertőtlenítő tálcát,

  – A klub nyitásakor és zárásakor, illetve a munkaidő kezdetén és végén jól ki kell szellőztetni a helyiségeket, fertőtleníteni kell a munkafelületeket, felszerelést, eszközöket és tornaszereket, valamint a klub padlóját.

  – A foglalkoztatottak, illetve vendégek minden belépéskor kezet kell, hogy fertőtlenítsenek, legalább 70%-os alkoholtartalmú szerrel.

  – Az összes foglalkozatottnak a munkaideje alatt véig védőmaszkot kell viselnie,

  – A vendégeknek a saját törülközőiket és más személyes higiéniai eszközeiket kell használniuk,

  – A vendégeknek előre kell időpontot foglalniuk, telefonon, mobiltelefonon vagy e-mailen keresztül,

  – A foglalkoztatottak kötelesek ellenőrizni ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtását, s a megszegésükért a klubot munkabeszüntetéssel szankcionálják.

 1. Óbecse község polgárai egészségének biztosítása céljából elrendeljük Óbecse község kommunális közvállalatainak megerősített munkáját, különös tekintettel a közterületek és intézmények mosása és fertőtlenítése tekintetében.
 2. Javasoljuk, hogy a lakóépületek házmesterei vezessenek nagyobb gondot a lakóépületek higiéniájáról (a bejáratoknál, liftekben, folyosókon stb.).
 3. A COVID-19 vírus terjedésének és fertőzésének csökkentése céljából javasoljuk Óbecse községben a közszférához tartozó köz- és magánvállalatoknak, intézményeknek, hogy a munkájukat váltásokban szervezzék meg, hogy egyszerre ne tartózkodjon sok személy az üzlethelyiségeikben. Javasoljuk, hogy a krónikus betegek, egyedülálló szülők, sérült személyek otthonról dolgozzanak.
 4. A jelen Záradékkal előírt intézkedéseket 2020. 11. 15-étől alkalmazzuk Óbecse község területén.
 5. Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési, Közlekedési és Felügyelőségi Felügyeleti Osztálya számára elrendeljük a jelen Záradékkal előírt intézkedések alkalmazása feletti megerősített felügyeletet, valamint hogy A lakosság fertőző betegségektől való védelméről szóló törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2016. február 25-i 15. szám, 2020. május 10-i 68. szám és 2020. november 13-i 136. szám) összhangban járjon el.
 6. Óbecse Község Katasztrófavédelmi Törzskara kéri a polgárokat, hogy tartság be az előírt védelmi intézkedéseket és javaslatokat, viselkedjenek felelősségteljesen és viseljenek gondot a saját és mások egészségéről.
 7. Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara továbbra is figyelemmel kíséri a járványhelyzet alakulását Óbecse község területén, foganatosítja a Szerb Köztársaság Kormányának és más szerveknek az intézkedéseit, valamint a szükséges intézkedéseket és tevékenységeket a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet elhárítása, megakadályozása és megszűntetése céljából Óbecse község területén.

 

 

ÓBECSE KÖZSÉG
KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI
TÖRZSKARÁNAK PARANCSNOKA

Dragan Tošić