Záradék Óbecse község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának üléséről, 2020.10.9.

SZERB KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

ÓBECSE KÖZSÉG

KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI TÖRZSKAR

Ikt. szám: II 06-28/2020-35-1

Kelt. 2020. 10. 09.

Ó B E C S E

 

A COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására és megszűntetésére irányuló intézkedésekről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 2020. május 7-i 66. száma, 2020. július 1-jei 93. száma, 2020. július 3-i 94. száma, 2020. július 16-i 100. száma, 2020. augusztus 21-i 109. száma, 2020. augusztus 28-i 111. száma, 2020. október 2-i 120. száma), A katasztrófák kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018. szám) 43. szakasza, A katasztrófavédelmi törzskarok összetételéről, munkájának módjáról és megszervezéséről szóló rendelet (SZK Hivatalos Közlönye, 27/2020. szám) 17. szakasza, valamint Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskarának 2013. 06. 21-i Ügyrendje alapján, kapcsolatban a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet elhárításával, megakadályozásával és megszűntetésével Óbecse község területén, Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara a 2020. 10. 09-én megtartott 35. rendkívüli ülésén meghozta a következő

 

ZÁRADÉKOT

 

  1. Elrendeljük a vendéglátóipari tevékenységgel foglalkozó gazdasági alanyok, valamint a különleges és klasszikus szerencsejátékok szervezői számára, hogy a tevékenységük végzése során alkalmazzák a COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozására vonatkozó intézkedéseket, amelyekkel biztosítják a dolgozók és szolgáltatáshasználók biztonságát (korlátozott számú személy tartózkodhat egy helyiségben, fizkai távolságtartás betartása, illetve két személy között legalább két méternek kell lennie, kisebb távolság esetén pedig üveg, műanyag vagy hasonló válaszfalakat kell használni, kötelező a helyiségek, padló, berendezés, gépek, munkseszközök fertőtlenítése minden használat után, kötelező a védőeszközök, azaz a maszkok használata a dolgozók és a vendégek számára is).

   

  1. Korlátozzuk a vendéglátóipari létesítmények, szerencsejátékok megszervezésével foglalkozó és szórakoztatóipari létesítmények (éttermek, kávézók, bárok, éjszakai klubbok, pizzériák és más vendéglátóipari létesítmények, fogadóirodák, játéktermek stb.) valamint az élelmezési és italkimérő szolgáltatásokat nyújtó létesítmények (rostélyozók és gyorséttermek) munkaidejét Óbecse község területén, úgy, hogy szolgáltatást 06.00 és 23.00 óra között nyújthatnak.
  2. Jelen Záradék alkalmazása közelező azon gazdasági alanyok számára, akik a jelen Záradék 1. és 2. pontjában foglalt tevékenységekkel foglalkoznak.

   

  1. A zárt térben megszervezett nyilvános művelődési-művészeti eseményeken egyidejűleg maximum 500 látogató tartózkodhat, mégpedig úgy, hogy minden második ülőhely szabad marad és minden látogató, valamint dolgozó, aki részt vesz az esemény megszervezésében, kötelezően maszkot kell, hogy viseljen.

   

  1. A kültéri nyilvános művelődési-művészeti eseményeken egyidejűleg maximum 500 látogató tartózkodhat, mégpedig úgy, hogy legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani, és minden látogató, valamint dolgozó, aki részt vesz az esemény megszervezésében, kötelezően maszkot kell, hogy viseljen.

   

  1. A jelen Záradékkal előírt intézkedések 2020. 10. 10-én lépnek életbe és addig tartanak, amíg fennáll a SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegség terjedésének veszélye.

   

  1. Elrendeljük Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Településrendezési, Építésügyi, Kommunális Ügyekkel Foglalkozó, Közlekedési és Felügyelőségi Ügyosztálya számára a jelen Záradék 1. és 2. pontjában foglalt tevékenységekkel foglalkozó alanyok fokozottabb ellenőrzését.

   

  1. Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara apellál a polgárokra, hogy tartsák be az előírt védelmi intézkedéseket és javaslatokat, viselkedjenek felelősségteljesen és figyeljenek oda saját és mások egészségére.

   

  1. Óbecse Község Községi Katasztrófavédelmi Törzskara továbbra is figyelemmel kíséri a járványhelyzet alakulását Óbecse község területén, foganatosítja a Szerb Köztársaság Kormányának és más szerveknek az intézkedéseit, valamint a szükséges intézkedéseket és tevékenységeket a COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet elhárítása, megakadályozása és megszűntetése céljából Óbecse község területén.

 

 

ÓBECSE KÖZSÉG
KÖZSÉGI KATASZTRÓFAVÉDELMI
TÖRZSKARÁNAK PARANCSNOKA

Dragan Tošić