TELEPÜLÉSRENDEZÉSI PROJEKTUM NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJA

A tervezési és épitési törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09., 64/10.-AB határozata, 24/11., 121/12., 42/13. – az AB Határozata, 50/13. – az AB Határozata, 98/13. – az AB Határozata, 132/14., 145/14., 83/19., 31/19. – más. törvény, 9/2020. és 52/2021. számok) 62. szakaszának 2. bekezdése alapján Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Településrendezéso, Építésüügyi, Közművesítési, Közlekedési és Felügyelőségi Osztálya

 

 

M Е G S Z E R V E Z I

 

AZ ÖNKISZOLGÁLÓ AUTÓMOSÓ FELÉPÍTÉSE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI PROJEKTUMÁNAK NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJÁT, ÓBECSEI K.K. 8047/4-ES KATASZTERI PARCELLÁJA

 

FELHÍVJUK az érdekelt jogi és természetes személek figyelmét, hogy tekintsék meg AZ ÖNKISZOLGÁLÓ AUTÓMOSÓ FELÉPÍTÉSE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI PROJEKTUMÁT, melynek felépítését az óbecsei K.K. 8047/4-es parcelláján tervezi a REAL ESTATE EQUIPMENT Kft. Óbecse, Óbecsén, az Újvidéki út 10. száma alatt.

 

A NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓT 2022. 01. 10—tól 7 napon keresztül tartjuk meg, munkanapokon 11 és 15 óra között.

 

A PREZENTÁCIÓ HELYSZÍNE Óbecse, a Községháza épülete, Felszabadulás tér 2., 48-as iroda.

 

A nyilvános prezentáció tartalmával kapcsolatos TÁJÉKOZTATÁST az érdekelt jogi és természetes személyek a településrendezésért illetékes szakszolgálattól kaphatnak a nyilvános prezentáció ideje alatt.

 

ÉSZREVÉTELEIKET ÉS MEGJEGYZÉSEIKET a településrendezési projektummal kapcsolatban a nyilvános prezentáció ideje alatt lehet átadni, kizárólag írásban Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Településrendezéso, Építésüügyi, Közművesítési, Közlekedési és Felügyelőségi Osztályának.

 

Osztályvezető:

                                                               Doroslovački Daniela, építészmérnök – mester