Óbecse község Területrendezési terve módosítása és kiegészítésére vonatkozó tervezet r ö v i d í t e t t e l j á r á s b a n t ö r t é n ő K Ö Z S Z E M L É R E B O C S Á T Á S Á T

Óbecse Község Közigazgatási hivatala

Településrendezési, Épitésügyi , Közművesitési,

Közlekedési és Felügyelőségi Osztálya

 

A tervezési és épitésügyi törvény (SzK Hivatalos Közlönye 72/09, 81/09,64/10-AB határozata, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, és 145/14, 83/19 és 31/19 számai) 50. és 516. szakaszaival és Szabályzati eljárás a tervdokumentumok tartalmáról, és kidolgozásának módjáról  (SzK Hivatalos Közlönye 64/2015, szám) 57. szakaszával öszhangban

 

 

K i r h i r d e t i

Óbecse község Területrendezési terve módosítása és kiegészítésére vonatkozó tervezet

r ö v i d í t e t t    e l j á r á s b a n    t ö r t é n ő

K Ö Z S Z E M L É R E    B O C S Á T Á S Á T

 

Óbecse község Területrendezési terve módosítására és kiegészítésére vonatkozó tervezet ( a továbbiakban: Tervtervezet) az alábbiakra vonatkoznak:

  • Helyszín – a péterrévei KK-ben levő 1877-es kataszteri parcellán található, 0,24ha területű, péterrévei Kis zárda épülete rendeltetésének és berendezési és építési szabályzatának felülvizsgálata és megerősítése,
  • Helyszín – az óbecsei KK-ben levő 26986-os és 26987-es kataszteri parcella, 2,11ha területű, rendeltetésének és berendezési és építési szabályzatának felülvizsgálata és megerősítése,
  • Helyszín – a bácsföldvári KK-ben levő 13477-es, 13478-as és 13479-es kataszteri parcella, 4,79ha területű, rendeltetésének és berendezési és építési szabályzatának felülvizsgálata és megerősítése

 

  1. A Tervezet rövidített eljárásban történő közszemlére bocsátása 15 napot ölel fel, február 24. és 2020. március 9. között.

 

A Tervtervezet közszemléje Az urbanisztikai és területrendezési tervdokumentumok tartalmáról és kidolgozásának módjáról szóló Szabályzati eljárás 59. szakaszával (SzK Hivatalos Közlönye 32/2019, szám) öszhangban  minden munkanapon 1100 -1500 óra között az Óbecse község közigazgatási hivatala, a Felszabadulás tér 2. -51/A  irodájában zajlik.

 

A Tervezet az érdeklődők megtekinthetik:

  • Analóg és digitális formában a Óbecse község közigazgatási hivatala 51/A számú irodájában,
  • Digitális formában, pedig Óbecse község hivatalos weboldalán ( becej.rs )

 

A jogi és természetes személyek a Tervezettel kapcsolatos észrevételeiket kizárólag irásos formában juttathatják el Óbecse község Közigazgatási hivatalának, Településrendezési, épitésügyi, közművesitési, közlekedési és felügyelőségi osztályához, a Felszabadulás tér 2., 21220 Óbecse címre legkésőbb 2020. március 9-ig.

 

  1. A Tervtervezet nyilvános bemutatását 2020. március 2-án tarják 1100 órakor Óbecsén, a Községháza kistermében, Felszabadulás tér 2.

 

  1. Az Óbecse község Területrendezési bizottságának nyilvános ülését 2020. március 10-én tartják 1200 órakor Óbecsén, a Községháza kistermében, Felszabadulás tér 2.

 

 

    Urbanisztikai tanácsos:

    Doroslovački Daniela