Óbecse község Területrendezési terve módosítása és kiegészítésére vonatkozó tervezet r ö v i d í t e t t e l j á r á s b a n t ö r t é n ő K Ö Z S Z E M L É R E B O C S Á T Á S Á T

Óbecse Község Közigazgatási Hivatala

Településrendezési, Épitésügyi, Közművesitési,

Közlekedési és Felügyelőségi Osztálya

 

A tervezési és épitésügyi törvény (SzK Hivatalos Közlönye 72/09., 81/09.,64/10.-AB határozata, 24/11., 121/12., 42/13. – az AB Határozata, 50/13. – az AB Határozata, 98/13. – az AB Határozata, 132/14., 145/14., 83/19., 31/19. – más. törvény, 9/2020. és 52/2021. számai) 51b. szakaszaival és Szabályzati eljárás a tervdokumentumok tartalmáról, és kidolgozásának módjáról  (SzK Hivatalos Közlönye 32/2019. szám) 55. szakaszával öszhangban

 

 

K i r h i r d e t i

Óbecse község Területrendezési terve módosítása és kiegészítésére vonatkozó tervezet

r ö v i d í t e t t    e l j á r á s b a n    t ö r t é n ő

K Ö Z S Z E M L É R E    B O C S Á T Á S Á T

 

Óbecse község Területrendezési terve módosítására és kiegészítésére vonatkozó tervezet ( a továbbiakban: Tervtervezet) az alábbiakra vonatkoznak:

  • Az óbecsei KK 8047/4-es kataszteri parcellája rendeltetésének közrendeltetésű területből egyéb rendeltetésű területté való megváltoztatása, a grafikai ábrán – 02-es térkép közrendeltetés,
  • Az óbecsei KK 8047/-4-es kataszteri parcellája rendeltetésének munkaterületként való definiálása és komplex-meglévő/tervezett egységek, a grafikai ábrán – 03-as térkép Tervezett építési terület városi egységekre és övezetekre bontva, tervezett közlekedési megoldás, a mozgó kulturális javak és a természet védelme,
  • Az óbecsei KK 8050-es kataszteri parcellája rendeltetésének közlekedési terminállá alakítása, melynek munkaterület rendeltetése van és komplex-meglévő/tervezett egység, a grafikai ábrán – 03-as térkép Tervezett építési terület városi egységekre és övezetekre bontva, tervezett közlekedési megoldás, a mozgó kulturális javak és a természet védelme,
  • A rendeltetések összehangolása a grafikai mellékletekkel és a terv szöveges részével.

 

A terv módosításával és kiegészítésével átfogott terület 8012m.

 

  1. A Tervezet rövidített eljárásban történő közszemlére bocsátása 15 napot ölel fel, július 2. és 2021. július 16. között.

 

A Tervtervezet közszemléje Az urbanisztikai és területrendezési tervdokumentumok tartalmáról és kidolgozásának módjáról szóló Szabályzati eljárás 60. szakaszával (SzK Hivatalos Közlönye 32/2019., szám) öszhangban  minden munkanapon 1100 -1500 óra között az Óbecse község közigazgatási hivatala, a Felszabadulás tér 2. 48.  irodájában zajlik.

 

A Tervezet az érdeklődők megtekinthetik:

  • Analóg és digitális formában a Óbecse Község Közigazgatási Hivatala 48. számú irodájában,
  • Digitális formában, pedig Óbecse község hivatalos weboldalán ( becej.rs )

 

A jogi és természetes személyek a Tervezettel kapcsolatos észrevételeiket kizárólag irásos formában juttathatják el Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának, Településrendezési, épitésügyi, közművesitési, közlekedési és felügyelőségi osztályához, a Felszabadulás tér 2., 21220 Óbecse címre legkésőbb 2021. június 16-ig.

 

  1. A Tervtervezet nyilvános bemutatását 2021. július 9-én tarják 1100 órakor Óbecsén, a Községháza kistermében, Felszabadulás tér 2.

 

  1. Az Óbecse község Tervügyi bizottságának nyilvános ülését 2021. július 20-án tartják 1500 órakor Óbecsén, a Községháza kistermében, Felszabadulás tér 2.

 

 

                                                                                                         Osztályvezető:

                                                               Doroslovački Daniela, építészmérnök – mester